Archive for Hot Topics ในอเมริกา

ไซเบอร์ มันเดย์ (Cyber Monday) วันช็อปของออนไลน์ราคาถูก

หลังจากเทศกาลลดกระหน่ำ เมกันเชลล์ หรือ ที่ทุกคนเรียกว่า แบล็ค ฟรายเดย์ (Black Friday)  ผ่านไปในวันศุกร์แล้ว แต่การช็อปหรือการดึงเงินออกจากกระเป๋าคนอเมริกัน ยังไม่สิ้นสุดค่ะ ยังมีอีกวันนึงที่เรียกว่า ไซเบอร์ มันเดย์ (Cyber Monday) ตรงกับวันจันทร์หลังจากที่ทำการฉลอง Thanks Giving ในวันพฤหัสและ แบล็ค ฟรายเดย์ (Black Friday) ในวันศุกร์   นักช็อปอเมริกันรู้กันดีว่านี่คืออีกวันที่ห้างร้านต่างๆ ขายของออนไลน์ ในราคาที่ถู้ก!!ถูก เพื่อจูงใจคนอเมริกันผู้ชื่นชอบการซื้อของออนไลน์และกระตุ้นยอดขายสินค้าอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ Read more