Tag Archive for ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา

Welcome to America ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา

    ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา ดินแดนมหาอำนาจ ใครก็อยากมา

Land of Freedom

 

ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา ดินแดนมหาอำนาจ ใครก็อยากมาอเมริกา” ประโยคดังกล่าว เป็นความฝันของหลายๆคนที่มีความต้องการอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศสักครั้งในชีวิตของตนเอง ประเทศที่ถูกเลือกมากที่สุด Read more