Tag Archive for สมัครล็อตโต้กรีนการ์ด

ปี 2016 นี้ นับถอยหลัง โครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ กรีนการ์ด(DV-2018)

วีซ่าล็อตเตอรี่ กรีนการ์ดสำหรับปี 2016 นี้ ทางรัฐบาลอเมริกากำลังจะเปิดรับสมัครล็อตเตอรี่กรีนการ์ดสำหรับปี 2018 (lotto greencard) ชื่อโครงการคือ โครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ 2018 (DV-2018) โครงการนี้กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วัน คือ อังคารวันที่ 4 ตุลาคม 2016 นี้ค่ะ

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ และได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปิดรับสมัครหาผู้โชคดีจากทั่วโลก ให้ได้รับใบเขียว Greencard ไปเลยฟรีๆ เหตุผลก็เพื่อทำให้ประเทศยังคงรักษาจุดเด่น มีประชากรที่ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาตินั่นเองค่ะ Read more

การกรอกแบบฟอร์มและการแจ้งผลโครงการ ล็อตโต้กรีนการ์ด

โครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ 2016การกรอกแบบฟอร์มและการแจ้งผลโครงการ ล็อตโต้กรีนการ์ด- เราจะต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ (ฟอร์ม E-DV หรือ DS-5501) โดยสมัครผ่านทาง เว็ปไซต์  www.dvlottery.state.gov ซึ่งหากเรากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในขั้นตอนน้ี ใบสมัครที่ส่งไปจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ จะไม่มีใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆค่ะ

ล็อตโต้กรีนการ์ด

ล็อตโต้กรีนการ์ด

หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครแล้ว เราควรต้องเก็บ หรือ save file ใบยืนยันการสมัครและ หมายเลขการสมัครเป็นหลักฐานไว้กับตัวในที่ปลอดภัย เพราะหากเอกสารหรือเลขที่สมัครนี้หาย เราจะไม่สามารถ login เข้าสู่เวปเพื่อตรวจสอบผลการจับสลากได้ค่ะ

แบบฟอร์ม E-DV มี ข้อมูลดังต่อไปน้ี

1.FULL NAME – ชื่อเต็ม Last/Family Name– นามสกุล First Name-ชื่อ Middle name -ชื่อกลาง (ชื่อกลาง ส่วนใหญ่คนไทยไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะ)

2. DATE OF BIRTH – Day, Month, Year วัน เดือน ปี เกิด

3. GENDER – Male or Female เพศ ชาย หรือ หญิง

4. CITY/TOWN OF BIRTH เมืองเกิด

5. COUNTRY OF BIRTH ประเทศที่เกิด

6. APPLICANT PHOTOGRAPH รูปถ่ายของผู้สมัคร

7. MAILING ADDRESS – Address, City/Town, District/Country/Province/State, Postal Code/Zip Code, Country ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

8. PHONE NUMBER (optional)เบอร์โทร จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

9. E-MAIL ADDRESS อีเมล์

หากได้รับเลือกและได้ตอบรับเพื่อยืนยัน ผ่านทางเว็ปไซต์ตรวจสอบสถานะการสมัคร (Entrant Status Check) เรียบร้อยแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะส่งข้อมูลแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์นี้ ว่าเราจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์วีซ่าถาวรได้ผ่านทางเว็ปไซต์ตรวจสอบสถานะ อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงการต่างประเทศจะไม่ใช้วิธีการส่งอีเมล์เพื่อแจ้งว่าท่านได้รับเลือก

10. COUNTRY OF ELIGIBILITY ประเทศที่มีสิทธิในการสมัคร คนไทยสามารถสมัครได้ค่ะ

11. MARRIAGE STATUS – Yes or No สถานภาพ แต่งงานหรือยัง

หากไม่ได้ระบุข้อมูลของคู่สมรสไว้ จะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ถูกตัดสิทธิ์จากการได้รับเลือก และหากได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนการขอวีซ่าแล้ว ใบคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

12. NUMBER OF CHILDREN THAT ARE UNMARRIED AND UNDER 21 YEARS OF AGE จำนวนลูกที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือ ลูกที่อายุต่ำกว่า 21 ปี

13. SPOUSE INFORMATION – Name, Date of Birth, Gender, City/Town of Birth, รายละเอียดคู่สมรส ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด เพศ Country of Birth, Photograph ประเทศที่เกิด และ รูปถ่ายคู่สมรส

14. CHILDREN INFORMATION

การกรอกแบบฟอร์ม E-DV มีเวลา 60 นาที นับตั้งแต่ตอนที่ download แบบฟอร์ม จนถึงตอนกรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์และยืนยันผ่านเวป หากใช้เวลามากกว่า 60 นาทีแล้วยังกรอกไม่เสร็จ ข้อมูลต่างๆจะถูกลบไปอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งแบบฟอร์มสมัครซ้ำโดยไม่ตั้งใจค่ะ แต่ไม่ต้องกลัวนะคะ ข้อมูลที่ต้องกรอกไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น ใช้เวลาอย่างมาไม่เกิน 15 นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วละค่ะ

การแจ้งผลโครงการ ล็อตโต้กรีนการ์ด

หลังจากที่เรายืนยัน ข้อมูลการสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าจอยืนยันการสมัครปรากฏขึ้น โดยจะแสดงชื่อและหมายเลขยืนยันการสมัคร โดยหมายเลขนี้ใช้ในการตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2516 เป็นต้นไปค่ะ ให้กลับไปที่เวปไซต์ www.dvlottery.state.gov และเลือก “Entrant Status Check”(ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร)และระบุหมายเลขยืนยันการสมัครและข้อมูลส่วนตัวต่างๆของท่านให้ถูกต้อง การตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นวิธีเดียวที่สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ค่ะ

ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ

page4image13648 page4image13808 page4image13968

ล็อตโต้ กรีนการ์ด Update

การรับสมัครล็อตโต้ กรีนการ์ด โควต้าของปี 2014 (DV-2014) เริ่มต้นขึ้นแล้วนะค่ะ ในการสมัครมีระยะเวลาค่อนข้างจำกัดค่ะ คือ เริ่ม ตั้งแต่วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2012  ไปจนถึงวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2012 รีบๆกันหน่อยนะค่ะ ข้อมูลเบื้องต้นของล็อตโต้ กรีนการ์ดสามารถดูได้ที่นี่ Read more