Tag Archive for เรื่องช็อคในอเมริกา

เรื่องช็อคในอเมริกา ( Culture shock)

เรื่องช็อคในอเมริกา ( Culture shock)ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่า เรื่อง ช็อค ในอเมริกา ไม่ได้หมายถึง เจอผี หรือ เรื่องที่ทำให้รู้สึกขวัญหนีดีฝ่อ แต่อย่างใด แต่ วันนี้เราจะมาพูดกันถึง เรื่อง ช็อคทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า Culture shock นั่นเองค่ะ

Culture Shock ถ้าจะแปลตรงตัว ก็จะหมายถึง ความตกใจทางวัฒนธรรม หรือ เรียกให้เพราะๆหน่อย ก็คือ ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย มักเกิดกับคนที่ไปเมืองนอก Read more