การเดินทางเข้าอเมริกา-เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา

การเดินทางเข้าอเมริกานั้น จำเป็นจะต้องมีเอกสารหลายอย่าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย เรื่องการเตรียมเอกสารนี้ จำเป็นและสำคัญมากๆเลยนะคะ เพราะมีผลโดยตรงกับการที่เราจะได้ผ่านเข้าประเทศหรือไม่ เราอาจถูกกักตัวอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาอยู่นาน หรือที่แย่ที่สุดคืออาจถูกส่งกลับ! ถ้าไม่มีหลักฐาน หรือข้อมูลที่ชัดเจน 

นอกจากเอกสารสำคัญที่เราติดตัวจากเมืองไทยแล้ว เราจะต้องกรอกเอกสารที่ได้รับบนเครื่อง เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะ ดังนั้น คราวนี้เราเลยขอนำเสนอเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาค่ะ

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ เอกสารที่ต้องใช้ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา ที่เราควรเตรียมให้พร้อมมีดังนี้ค่ะ

หนังสือเดินทาง มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

หลักฐานการอนุญาตเข้าเมือง เช่น กรีนการ์ด วีซ่า จดหมายเชิญจากหน่วยงาน และเอกสารประกอบเช่น I-20

สำเนาเอกสารสำคัญ ผู้เดินทางควรมีสำเนาเอกสารสำคัญหรืออาจจะสแกนเก็บไว้ในอีเมล เช่นหนังสือเดินทาง หลักฐานไทย วีซ่า หรือหลักฐานอนุญาติเข้าเมืองต่างๆ เพื่อประโยชน์ในกรณีสูญหาย

สำหรับผู้เยาว์ หากบิดา-มารดา ไม่ได้เดินทางมาพร้อมผู้เยาว์ จะต้องมีหนังสืออนุญาติให้ผู้เยาว์เดินทาง (Letter of Consent) สามารถยื่นขอได้จากกรมการกงสุล สถานทูต หรือกงสุลใหญ่ทุกแห่งค่ะ นอกจากนี้ต้องมีสูจิบัตรด้วยค่ะ

 

ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐเดินทางเข้า

ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 2 อย่าง คือ Immigration From (I-94) และ Custom Form และยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อถึงท่าอากาศยานสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ CBP จะตรวจสอบหลักฐานการเข้าเมือง และสัมภาษณ์ผู้เดินทาง เพื่อพิจารณาการอนุญาติ และกำหนดระยะเวลาให้พำนักในอเมริกา ซึ่งจะมีบันทึกไว้บนบัตร I-94 ในส่วนของ Departure Record (บัตรขาออก)ค่ะ

ใบ Departure Record นี้ จะถูกเย็บติดไว้กับหนังสือเดินทาง โดยจะระบุวันที่เดินทางเข้าอเมริกา ประเภทของวีซ่า เลขประจำบัตร รวมถึงช่วงเวลาหรือวันที่อนุญาติให้อยู่ในอเมริกา เช่น ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยว B1/B2 แม้ว่าจะได้รับวีซ่า 10 ปี แต่ในการเข้าประเทศแต่ละครั้ง จะมักได้รับอนุญาติให้อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนหรือทำงาน อาจจะระบุคำว่า D/S (Duration of Status) เป็นการอนุญาตให้พำนักตราบที่ยังรักษาสถานะวีซ่าได้ถูกต้องตามกฏหมาย

ใบ I-94

ใบ I-94 นี้เป็นใบเล็กๆ เหมือนไม่มีค่าอะไร แต่จริงๆแล้วสำคัญมากนะคะ ต้องเก็บไว้ให้ดีค่ะ เพราะจะเป็นหลักฐานว่าเราเข้าเมืองมาอย่างถูกกฏหมาย ไม่ได้ลักลอบเข้ามาประเทศ เพื่อนๆคนไหนกำลังจะเข้าอเมริกา ขอให้ผ่านด่านตรวจมาอย่างปลอดภัยไร้กังวลนะคะ

 

มาทำความรู้จักกับ I-94 Arrival/Departure Record

มาทำความรู้จักกับ ใบศุลกากร Custom Declaration Form

การเดินทางเข้าอเมริกา-ของที่ห้ามนำเข้าอเมริกา

ข้อมูล: คู่มือคนไทยในสหรัฐอเมริกาLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *