ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9

Part 2 : Tests your general knowledge with
multiple choice questions

1 Broken white lines mean
a. passing is permitted in either direction.
b. separate lanes of traffic going in the same direction.
c. passing is not permitted in either direction.
d. railroad crossing ahead.

2 The speed limit in business zones is
a. 15 mph.
b. 25 mph.
c. 30 mph.
d. 35 mph
3 When a school bus stops to load or unload children, vehicles traveling
in the same direction as the bus must:

a. Slow down and proceed with caution.
b. Maintain speed.
c. Stop until all persons are clear and the bus moves again.
d. Stop, then proceed with caution.

4 Before changing lanes
a. use your turn signal
b. check for other drivers who also may be moving into the same lane
c. check your side and rearview mirrors
d. all of these

5 When passing another vehicle:
a. Do not accelerate to pass
b. honking and flashing their lights.
c. you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
d. all of the above

6 If driving during heavy rain , a driver should
a. Use high-beam.
b. Use low-beam.
c. Do not turn on headlights.
d. check your side and rear view mirrors.

7 When should you turn on your headlights
a. At sunset
b. when heavy rain
c. At day time
d. you must use your headlights at night and at other times when it’s hard to see.

8 Every time you get behind the wheel, you
a. accept responsibility for your actions
b. must obey Virginia’s traffic laws
c. must ensure you are a safe driver
d. all of these

9 Always wear your shoulder strap seat belt
a. behind your back
b. under your arm
c. loosely
d. snug without any slack

10 The safest place to install a child safety seat is in
a. the front passenger seat.
b. the driver’s side back seat.
c. the center back seat.
d. any passenger seat – they are equally safe

11 You must yield for
a. pedestrians who are crossing a street
b. funeral processions
c. all military convoys
d. All of these

12When driving on a slippery surface such as snow or ice, you should
a. Allow extra space between your car and the car ahead.
b. Shift to a low gear before going down steep hills
c. Reduce your speed
d. All of the above
13 You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with
flashing lights is approaching from behind. What should you do?

a. Immediately drive through the intersection and stop.
b. Drive forward, even if it means blocking the intersection, and move to the right
c. Turn to the left in the intersection and stop at the right side of the road.
d. Obey any instructions from firefighters or police officers.

14 Zero tolerance is
a. a law that makes it illegal for youth under 21 to drive with a blood alcohol content of .02 or higher.
b. getting good grades.
c. a smart teenager.
d. none of the above

15 You may not park
a. within 15 feet of a fire hydrant.
b. within 50 feet of a railroad crossing.
c. within 20 feet of an intersection.
d. all of the above.

16 If you are involved in a crash, you must:
a. Take the person to the nearest hospital.
b. Continue home and file a crash report.
c. Stop, help any injured, report the crash to the police, exchange information and notify
your insurance company.
d. Check your car for damages.

17The correct hand signal for left turn is:
a. Right hand and arm pointing downward.
b. Left hand and arm pointing straight out.
c. Left hand and arm pointing downward.
d. Left hand and arm pointing upward.

18If you drive after drinking, be aware that alcohol
affects:

a. Your coordination.
b. Your vision.
c. Your judgment.
d. All of these.

19 Twelve ounce of beer is the same as
a. a shot of liquor
b. two-ounce glass of wine
c. two ounce of beer
d. All of these.

20 Passing is unlawful and unsafe
a. on hill, curve, at intersection or railroad crossings
b. off the pavement or shoulder of the road
c. when school bus is stopped to load or unload passengers
d. All of these.

21 The only way to avoid the riks of drinking and driving is

a. decide before you start drinking that you are not going to drive
b. take a cold shower before driving
c. eat a lot of food before drinking
d. drink coffee before driving
22 The small size of a motorcycle can cause you to misjude the motorcycle’s speed and distance. You should
a. no need to check for motorcycles
b. check twice for motorcycles and use extra caution
c. honk and flash for motorcycles
d. exceed the speed limits to pass

23 Who is responsible for making sure that children are properly secured.

a. Driver.
b. Passenger.
c. Children.
d. None of above.
24 An unattended vehicle or other property demage in a crash if you
cannot locate anyone you should

a. continue home
b. leave a note that can be found easily at the scene of the crash
c. cheack your car demages
d. report the crash to insurance company

25 If you move you are required to notify DMV within

a. 15 days
b. 30 days
c. 45 days
d. 60 days.


Answer

1) b: separate lanes of traffic going in the same direction.
2) b: 25 mph
3) c: Stop until all persons are clear and the bus moves again.
4) d: all of these
5) c: you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
6) b: Use low-beam
7) d: you must use your headlights at night and at other times when it’s hard to see.
8) d: all of these
9) d: snug without any slack
10) c: the center back seat
11) d. All of these
12) d: all of the above
13) d: Obey any instructions from firefighters or police officers.
14) a: a law that makes it illegal for youth under 21 to drive with a blood alcohol
content of .02 or higher.
15) d: all of the above
16) c: Stop, help any injured, report the crash to the police, exchange information
and notify your insurance company.
17) b: Left hand and arm pointing straight out.
18) d: All of these
19) a: a shot of liquor
20) d: All of these.
21) a: decide before you start drinking that you are not going to drive
22) b: check twice for motorcycles and use extra caution
23) a: Driver.
24) b: leave a note that can be found easily at the scene of the crash
25) b: 30 days.

หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST


ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

Part 2 : Tests your general knowledge with
multiple choice questions

1 Broken yellow line alongside a solid yellow line mean

a. passing is permitted in either direction.
b. passing is not permitted in either direction
c. passing is allowed from the side of the brokenline, but not from the side of the solid line
d. pedestrian crossing ahead.

(more…)

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

Part 2 : Tests your general knowledge with multiple choice questions

1 Double solid yellow linespainted down the middle of the road meana. passing is permitted in either direction.
b. railroad crossing ahead.
c. passing is not permitted in either direction.
d. pedestrian crossing ahead.

(more…)

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด 6

Part 2 : Tests your general knowledge with
multiple choice questions 1

1 Broken yellow line alongside a solid yellow line mean

a. passing is permitted in either direction.
b. passing is allowed from the side of the brokenline, but not from the side of the solid line
c. passing is not permitted in either direction.
d. pedestrian crossing ahead.

(more…)

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

Part 1 : Traffic sign questions Exam 5

เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST

1. This road sign means:


a. You may not turn on the red light
b. You may not enter
c. You may not pass cars ahead of you in your lane, even if the way is clear.
d. Traffic flows only in the direction of the arrow (more…)

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

Part 1 : Traffic sign questions Exam 4

 เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST

1 This road sign means:
a. the road ahead turns sharply right then sharply left.
b. curves right and a side road joins from the left
c. winding road ahead
d. Traffic in the lane must turn in the direction of the arrow

(more…)

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

Part 1 : Traffic sign questions Exam 3

เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST

1 This road sign means:
 

Picture

a. U-turns are prohibited.

b. you are about to enter a one way street the wrong way.
c. you may proceed if the way is clear.
d. all of the above.
 

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

Part 1 : Traffic sign questions Exam 2
เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST.com
1 This road sign means:
 
 
 
a. slow down or stop.
 
b.You must come to a complete stopat the sign
 
c. You must slow down as you come to the intersection. Be prepared to stop
 
d. stop if necessary
 

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

หลายคนค่ะที่เกิดอาการเครียดกับการสอบข้อเขียนเพื่อให้ได้ใบขับขี่ของอเมริกา บางคนสอบแล้วหลายรอบก็ยังไม่ผ่าน จึงเกิดอาการหลอนกับการตกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วกฎของบางรัฐอนุญาติให้สอบได้แค่ 3 ครั้ง ถ้าครั้งสุดท้ายไม่ผ่าน ก็ต้องจ่ายตางค์เพื่อไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถ ( Driving School)โดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเสียทั้งเวลาและเสียเงินทอง วันนี้เราจึงรวบรวมข้อสอบขับรถต่างๆมาให้ เพื่อนๆได้ลองทำดู (ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ได้เห็นจากการไปทำข้อสอบเองและมีเพื่อนคนไทยช่วยกันจำมา) จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยในอเมริกาด้วยกันค่ะ หวังว่าคงจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย (more…)

5 thoughts on “ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

 • February 10, 2013 at 10:27 pm
  Permalink

  เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

  Reply
 • June 11, 2016 at 8:11 pm
  Permalink

  ดีมากเลยค่ะกำลังคิดมากภาษาก็ไม่เก่ง ถ้าเป็นไปได้รบกวน ส่งข้อสอบมาให้ดูหน่อยนะค่ะ

  Reply
  • February 3, 2017 at 4:23 am
   Permalink

   อยากได้ข้อสอบค่ะ

   Reply
   • February 27, 2017 at 9:16 am
    Permalink

    เข้าไปดูแนวข้อสอบขับรถในอเมริกา รัฐเวอร์จิเนีย ได้ที่นี่ค่ะ http://dmvvatest.com/

    Reply
 • October 26, 2016 at 9:42 pm
  Permalink

  อยากได้ข้อสอบมาลองทำค่ะ อยากได้แบบแปลเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *