“โอบามา” ยอมหั่นเงินเดือนตัวเอง 5%

“โอบามา” ยอมหั่นเงินเดือนตัวเอง 5%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *