ผลรางวัลสุดเพี้ยนทางวิทยาศาสตร์ “อิกโนเบล 2013”

ผลรางวัลสุดเพี้ยนทางวิทยาศาสตร์ "อิกโนเบล 2013"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *