กิจการในอเมริกา

หางานในอเมริกา

โอกาสเป็นเจ้าของกิจการในอเมริกา

โอกาสอีกอย่างของผู้ที่อยู่ในประเทศอเมริกาก็คือโอกาสในการสร้างกิจการและการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเจ้าของกิจการรายย่อยค่ะ  ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายืนอยู่บนฐานรากที่ปูด้วยธุรกิจรายย่อย จากการที่ประเทศอเมริกามีประชากรมากเป็น อันดับที่สามของโลก  ซึ่งจำนวนประชากรมีมากกว่า 280 ล้านคน (ข้อมูลโดยประมาณนะคะ) ทำให้ตลาดภายในประเทศมีกำลังซื้อมาก เหมาะสำหรับการเปิดกิจการส่วนตัวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าหรือการให้บริการค่ะ และด้วยเหตุผลนี้ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ก็ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วย

Read More