ทำบัตรห้องสมุด

สัพเพเหระในอเมริกา

ทำบัตรห้องสมุดในอเมริกา

ในอเมริกาจะมีห้องสมุดของรัฐบาล (Public library) หรือ ห้องสมุดของเมืองนั้นๆ เพื่อบริการคนในชุมชน มันมีความสำคัญมากค่ะ สำหรับทุกคนทุกระดับชั้น เขาจะมีบริการให้กับทุกชั้นทุกเพศทุกวัยจริงๆ เช่น เขาจะมีกิจกรรมร้องเพลง และ อ่านนิทานให้เด็กๆฟังในช่วงเวลาที่เขาจัดไว้

Read More