เอาตัวรอดในอเมริกา

สัพเพเหระในอเมริกา

การเอาตัวรอดในอเมริกา และไม่เก่งภาษาจะอยู่ที่อเมริกาได้หรือ

USA   คนไทยหลายๆคนที่เดินทางมาอเมริกา เพื่อนเรียน เพื่อทำงาน หรือมาทำธุรกิจที่นี่ ต่างอยู่อย่างโดดเดี่ยว อาศัยต่างบ้านต่างเมือง ไร้ที่พึ่ง ไร้เพื่อนฝูงจำเป็นที่จะต้องมีการเอาตัวรอดในอเมริกา ให้ได้ เพื่อความอยู่รอด เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อการเติบโตขึ้นของชีวิต บางท่านยิ่งกังวลและหนักใจไปกับความคิดที่ว่า ตนเองไม่เก่งภาษาจะอยู่ที่อเมริกาได้หรือ

Read More