Amtrak

สัพเพเหระในอเมริกา

การเดินทางในอเมริกาโดยรถไฟ (Train)

การเดินทางในอเมริกาโดยรถไฟ (Train) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับคนที่อยากชมวิว ชิวๆ สะดวก และปลอดภัย  ในอเมริกาการบริการรถไฟโดยสารระหว่างเมือง (intercity)  ที่รู้จักกันดี ในชื่อ Amtrak ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการขนส่งรถไฟ  บริษัทนี้ให้บริการ 46 รัฐในแผ่นดินใหญ่(ยกเว้น South Dakota และ Wyoming) รถไฟสายต่างๆ

Read More