ESL

เตรียมตัวก่อนมาอเมริกา

เตรียมตัวฝึกภาษาด้วยตนเองก่อนมาอเมริกา

เตรียมตัวฝึกภาษาด้วยตนเองก่อนมาอเมริกา ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากค่ะ เนื่องจากการมาอเมริกาก็เหมือนกับอยู่ในโลกใบใหม่  เราต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆอย่าง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในอเมริกา ดังนั้นเรื่องภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ใครคิดจะมาอเมริกา ควรเริ่มฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ไว้ด้วยนะค่ะ จะได้ไม่เกิดอาการตื่นเต้น ตกใจมาก เมื่อมาอยู่ในอเมริกา วันนี้จะมาขอแนะนำการฝึกภาษาด้วยตนเองก่อนมาอเมริกา สำหรับให้เพื่อนๆทุกคนได้เตรียมความพร้อม โดยมีหลายวิธีง่ายๆ ที่ทำให้การฝึกภาษาเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น

Read More