US VISA

สัพเพเหระในอเมริกา

การกรอกแบบฟอร์มและการแจ้งผลโครงการ ล็อตโต้กรีนการ์ด

การกรอกแบบฟอร์มและการแจ้งผลโครงการ ล็อตโต้กรีนการ์ด- เราจะต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ (ฟอร์ม E-DV หรือ DS-5501) โดยสมัครผ่านทาง เว็ปไซต์  www.dvlottery.state.gov ซึ่งหากเรากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในขั้นตอนน้ี ใบสมัครที่ส่งไปจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ จะไม่มีใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครแล้ว เราควรต้องเก็บ หรือ save file ใบยืนยันการสมัครและ หมายเลขการสมัครเป็นหลักฐานไว้กับตัวในที่ปลอดภัย

Read More