work from home อเมริกา

หางานในอเมริกา

10 อันดับงานที่สามารถทำจากที่บ้านได้

การหางานที่ทำจากที่บ้านได้เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ยากและเสียเวลามาก แต่เดี๋ยวนี้งานที่สามารถทำที่บ้านได้ในอเมริกา มีเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราสามารถหางานออนไลน์ได้จริงๆค่ะ  แต่การหางานแบบออนไลน์ก็มีทั้งจริง และมีการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตหรือ scam อยู่มากมายเช่นกัน  เช่นพวกแบบคุณชนะรางวัลที่หนึ่ง หรือได้รับเลือก Lotto Greencard ประมาณนี้  ซึ่งการหางานออนไลน์ เราจะได้เห็นรูปแบบต่างๆๆของ เจ้า scam กระจัดกระจายทั่วไปตามเว็บไซต์ หางาน ดังนั้นต้องระวังและสังเกตุให้ดีค่ะ

Read More