การซื้อ PIN และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า อเมริกา

หลังจากที่เราได้มีโอกาสเข้าไปเช็คราคา ของ PIN และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา มาจากหลายเว็บไซต์ แต่ละที่ข้อมูลไม่เหมือนกัน ทำให้เราค่อนข้างสับสนว่าราคาที่แท้จริงของการซื้อ  PIN และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา มันเท่าไหร่กันแน่  แต่หลังจากที่ได้ทำการซื้อ PIN และ จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า เองที่ไปรษณีย์ และได้มีโอกาสเข้าไปเช็คในเว็บไซต์การไปรษณีย์ไทย เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนที่ต้องจ่ายกับเงินที่เราจ่ายไปแล้วตรงกันมั้ย ตอนนี้ก็เลยถึงบางอ้อ ค่ะว่า ที่ราคาของ PIN และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่เท่ากันในแต่ละเว็บไซต์ เพราะในแต่ละช่วง ทางกงสุลอเมริกา จะมีการปรับอัตราค่า PIN  และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่

ดังนั้นเราต้องดูอัตราที่เค้า อัพเดตล่าสุดค่ะ วันนี้จึงจะได้นำข้อมูลอัพเดตเหล่านี้มาให้เพื่อนๆที่กำลังจะซื้อ PIN และ จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า อเมริกา มาให้ทราบ จะได้เตรียมเงินไปให้พอดีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่ะ

บริการไปรษณีย์ไทยเพื่อการขอวิซ่าอเมริกา

(ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และไปรษณีย์จังหวัด)

การซื้อ PIN ที่ไปรษณีย์ ทำได้ โดยเพียงกรอกชื่อ-ชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในพาสปอร์ตและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเราสามารถเลือกซื้อ Pin Number ตามประเภทที่ต้องการใช้ได้เลย

PIN จะมี 2 แบบค่ะ

1 Pin Number Live ใช้ติดต่อผ่าน Call Center ของสหรัฐอเมริกา 640 บาท

2 Pin Number Web ทำรายการด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต 384 บาท

*** แนะนำให้ซื้อ PIN แบบนี้ค่ะ เนื่องจากประหยัดกว่าแล้วเราก็สามารถเข้าไปเช็ควันนัดเองได้ตลอด

1. ค่าซื้อหมายเลข พิน  (Pin Number)
สำหรับทำรายการจองวัน – เวลาสัมภาษณ์ ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ) หรือสถานกงสุล (เชียงใหม่)

ทางโทรศัพท์ 640 บาท                        ทางอินเทอร์เน็ต 384 บาท

สามารถใช้ PIN นี้ได้ หลังจากเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น

หากตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ให้ใช้ได้ในวันจันทร์ หรือวันทำการถัดไป

ทั้งนี้สถานทูตฯ ไม่มีการคืนเงินให้ หากสูญหาย ต้องชำระเงินใหม่

มีปัญหาการเข้าใช้ระบบ Pin ให้อีเมลแจ้งไปที่ Thailand@us-visaservice.com
เมื่อนัดหมายวันสัมภาษณ์แล้ว ระบบจะยืนยันวันนัดสัมภาษณ์ทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้

เพื่อพิมพ์เป็นหลักฐาน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นในวันสัมภาษณ์

2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
1. ประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมใหม่

1.1 วีซ่าประเภทธุรกิจ/ท่องเที่ยว นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และอื่นๆ
คิดค่าธรรมเนียม 5,120.- บาท

1.2 วีซ่าประเภท H, L, O, P, Q, R visas (อาชีพคนทำงาน) คิดค่าธรรมเนียม 6,080.- บาท

1.3 วีซ่าประเภท K (คู่หมั้น/คู่สมรส) คิดค่าธรรมเนียม 7,680.- บาท
1.4 วีซ่าประเภท E (นักลงทุนตามสนธิสัญญา) คิดค่าธรรมเนียม 8,640.- บาท

วันเริ่มเปิดใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ : ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

3. รับส่งคืนหนังสือเดินทางหลัง “ สัมภาษณ์ผ่าน ” มีขั้นตอนดังนี้

– ซื้อซองสำหรับการส่งคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า ราคา 75 บาท / รายการ ณ บูธไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ภายใน สถานทูตกรุงเทพฯ ( กรณียื่นสัมภาษณ์ที่กรุงเทพ ) หรือ ณ ที่ทำการไปษณีย์ แม่ปิง และที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ( กรณียื่นสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่)

– เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อหลังจากชำระเงินแล้ว

– ผู้ใช้บริการต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอวีซ่ากับเจ้าหน้าที่สถานทูตเพื่อรับบัตรคิวในการสัมภาษณ์ขอวีซ่า

– เจ้าหน้าที่กงสุลทำการสัมภาษณ์ผู้ขอวีซ่า

– กรณีผู้ขอวีซ่า “ สัมภาษณ์ ผ่าน ” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะส่งหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุมัติวิซ่าคืนให้แก่ ผู้ขอวีซ่าทาง EMS

– กรณีผู้ขอวีซ่า “ สัมภาษณ์ไม่ผ่าน ” เจ้าหน้าที่กงสุลจะคืนหนังสือเดินทางและเอกสารให้ท่านในวันสัมภาษณ์

– สามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งคืนหนังสือเดินทางได้ที่เว็ปไซต์ของไปรษณีย์ไทยที่ www.thailandpost.co.th

โชคดีค่ะ
ข้อมูลจาก: www.thailandpost.co.th

3 thoughts on “การซื้อ PIN และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า อเมริกา

 • June 19, 2014 at 4:39 am
  Permalink

  ต้องซื้อพินตอนไหนคะ

  Reply
 • May 7, 2015 at 1:43 pm
  Permalink

  หนูกรอก DS-160 แล้วค่ะ แล้วก็จ่ายค่า SEVIS fee แล้วค่ะ
  ทีนี้ก็แค่ไปซื้อพิมที่ไปรษณีย์หรอคะ? แค่เดินเข้าไปเลยใช่มั้ยคะ?
  แล้วถ้าเกิดได้พินแล้วจะติดต่อขอสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่ไหนหรอคะ?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *