เตรียมตัวก่อนมาอเมริกา

เปิดขั้นตอน ขอวีซ่าอเมริกา เอกสารที่ต้องใช้ และวิธีเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

วีซ่า คือ เอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปในประเทศต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบางประเทศก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ส่วนประเทศที่ต้องขอวีซ่าก่อน ก็มีทั้งที่ขอได้ง่ายๆ และที่ขึ้นชื่อว่าโหดสุดๆ อย่างวีซ่าอเมริกา ตั้งแต่การรอคิวสัมภาษณ์ ที่บางช่วงอาจกินเวลานานหลายเดือน เอกสารที่ต้องเตรียมมากมาย รวมถึงด่านหินอย่างการสัมภาษณ์ที่หลายคนไม่ผ่าน บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลสำคัญในการ ขอวีซ่าอเมริกา มาฝาก เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวขอวีซ่าให้ผ่านฉลุยค่ะ

ขั้นตอน ขอวีซ่าอเมริกา

เปิดขั้นตอน ขอวีซ่าอเมริกา 2

เนื่องจาก วีซ่าอเมริกา มีหลายประเภท จึงต้องตรวจสอบให้ดีและขอให้ถูกประเภท เพราะรายละเอียด คุณสมบัติ และเอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกัน และไม่สามารถใช้แทนกันได้ ส่วนในบทความนี้จะขอพูดถึงวีซ่าชั่วคราวสำหรับธุรกิจ / นักท่องเที่ยว หรือ B-1 / B-2 ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอเมริกา หรือฟอร์ม DS-160 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://ceac.state.gov/genniv/  โดยจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และอัปโหลดรูปถ่ายขนาด 2 X 2 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังต้องเป็นสีขาว เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา  
 2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและกดยืนยันเรียบร้อย ระบบจะขึ้นบาร์โค้ด 10 หลักมาอีกครั้ง ให้จดหรือปริ๊นเก็บไว้ก่อนเพราะต้องใช้ภายหลัง จากนั้นกดส่งสำเนาคำร้องขอวีซ่าอเมริกาเข้าอีเมลของตัวเอง และพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
 3. ชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า หากยังไม่เคยทำวีซ่าอเมริกามาก่อน ให้สร้างบัญชีใหม่ ที่ https://portal.ustraveldocs.com/SiteRegister?country=Thailand&language=th กรอกข้อมูลและกดยืนยันชำระเงิน วิธีการชำระเงินมีให้เลือก 2 วิธี คือ จ่ายด้วยเงินสด และโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) แต่แนะนำให้จ่ายด้วยเงินสดจะสะดวกกว่า จากนั้นให้พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมออกมา และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา อย่าลืมเก็บใบเสร็จที่มีตราประทับของธนาคารไว้ใช้ยื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
 4. วันรุ่งขึ้น หลัง 12.00 น.ให้เข้าไปในระบบอีกครั้ง จะเห็นว่ามีเลขที่ใบเสร็จรับเงินของเราขึ้นมาแล้ว ก็ให้ทำการนัดวันสัมภาษณ์ และพิมพ์ใบนัดสัมภาษณ์ออกมาด้วย โดยข้อมูลที่ต้องใช้มีดังนี้
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport)
  • หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักที่ได้จากการกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าอเมริกา
  • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอเมริกา
 5. จองวันและเวลานัดสัมภาษณ์ที่เว็บเดียวกันนี้ https://portal.ustraveldocs.com/SiteRegister?country=Thailand&language=th ได้เลยค่ะ

แนะนำการกรอก DS-160 เบื้องต้น

เข้าเว็บไซต์ https://ceac.state.gov/genniv/ เพื่อกรอกในสมัคร DS-160

ขั้นตอนขอวีซ่าอเมริกา 1

จากนั้นระบบจะให้เลข Application ID มา เลขนี้สำคัญมาก จะใช้เรื่อยๆเลยค่ะ

ขั้นตอนขอวีซ่าอเมริกา 2

หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลต่างๆ หากใครต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่เลยค่ะ ใบสมัคร วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 (DS-160)

ขั้นตอนขอวีซ่าอเมริกา 3

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ขอวีซ่าอเมริกา

 • หนังสือเดินทางทุกเล่มทั้งเก่าและเล่มล่าสุดที่ใช้อยู่ และเล่มที่ใช้อยู่ต้องมีเวลาอย่างน้อยที่สุด 6 เดือนก่อนหมดอายุ
 • ใบคำร้องขอวีซ่าอเมริกา DS-160 ที่ปริ้นออกมา
 • ใบนัดสัมภาษณ์
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • รูปถ่ายขนาด 2 X 2 นิ้ว เหมือนที่อัปโหลดในระบบ
 • เอกสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน 
 • เอกสารรับรองการทำงาน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ในกรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหลักฐานการทำธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 • รายละเอียดแผนการเดินทาง เช่น หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักล่วงหน้า หากไปเยี่ยมญาติ ก็ให้นำหลักฐานของญาติที่อยู่ในอเมริกา เช่น กรีนการ์ด ใบรับรองสัญชาติ หรือในกรณีที่เคยไปอเมริกามาแล้วก็ให้นำหลักฐานการเดินทางมาด้วย

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปสัมภาษณ์ ขอวีซ่าอเมริกา

 • แต่งตัวให้สุภาพ แต่ไม่ต้องถึงกับใส่สูท เอาแบบเรียบง่ายแต่ดูดี เพราะภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา
 • ไม่ควรนำสัมภาระมาเยอะ เพราะไม่มีที่ฝากของ มือถือสามารถนำเข้าไปได้เครื่องเดียว หากมีมากกว่านั้นสามารถฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตูได้ ส่วนสิ่งของที่ห้ามนำเข้าไป เช่น อุปกรณ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กระเป๋าถือขนาดใหญ่ กระเป๋าเดินทาง อาหาร บุหรี่ ไฟแช็ก ของมีคนทุกชนิด
 • เตรียมเอกสารให้ครบ เหลือดีกว่าขาด เพราะหากไม่มีเอกสารที่จำเป็น หรือแสดงความน่าเชื่อถือได้ไม่มากพอ อาจถูกยกเลิกนัดสัมภาษณ์ หรือถูกปฏิเสธ ทำให้ต้องเสียเวลาไปต่อคิวใหม่
 • ซ้อมตอบคำถามไว้บ้าง คำถามในการสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกาไม่ได้ยาก และใช้เวลาคนละประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นคำถามทั่วไป เช่น ปัจจุบันทำงานอะไร เคยไปอเมริกาไหม จะเดินทางไปทำอะไรที่อเมริกา ไปกับใคร ไปกี่วัน มีแพลนจะไปที่ไหนบ้าง ฯลฯ เพราะฉะนั้นเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า จะได้ตอบได้อย่างฉะฉาน มั่นใจ ครบถ้วน  
 • ไปถึงสถานทูตก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที 

การขอ วีซ่าอเมริกา อาจจะดูเป็นเรื่องยาก แต่จริงๆ แล้วแค่มีรายละเอียดจุกจิกที่ค่อนข้างเยอะเท่านั้น เพราะฉะนั้นแนะนำให้จดสิ่งที่ต้องทำหรือเอกสารที่ต้องเตรียมไว้เป็นข้อๆ จะได้ไม่หลงลืม ทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และไปสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ เท่านี้ก็มีโอกาสที่จะขอวีซ่าผ่านได้ไม่ยากจนเกินไปค่ะ

เปิดขั้นตอน ขอวีซ่าอเมริกา 1

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : วีซ่าอเมริกา มีกี่ประเภท

ตอบ :  โดยปัจจุบันวีซ่าอเมริกา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. วีซ่าถาวร (Immigrant Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการย้ายที่ตั้งถิ่นฐานแบบถาวร
 2. วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปอเมริกาช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับการเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยวหรือเรียนต่อ เป็นต้น

ถาม : ค่าธรรมเนียมในการ ขอวีซ่าอเมริกา เท่าไหร่

ตอบ : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าแต่ละประเภทไม่เท่ากัน สำหรับวีซ่า ธุรกิจ / นักท่องเที่ยว หรือ B-1 / B-2 มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 160 ดอลลาร์ หรือ 5,600 บาท ซึ่งไม่ว่าการขอวีซ่าจะผ่านหรือไม่ จะไม่สามารถโอนหรือขอค่าธรรมเนียมคืนได้ในทุกกรณี

ถาม สัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกาใช้ภาษาอะไร

ตอบ : มีการสัมภาษณ์ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สัมภาษณ์สามารถสื่อสารภาษาไทยได้บ้าง แต่ทางที่ดีก็ควรฝึกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษไว้ตามความเหมาะสมและให้ดูสอดคล้องกับโปรไฟล์ของเรา เพื่อแสดงศักยภาพให้เจ้าหน้าที่เห็น แต่ถ้าฟังคำถามไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจ ไม่ควรตอบไปแบบมั่วๆ ให้ถามซ้ำ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ถาม : สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันทีเลยหรือไม่

ตอบ : หลังสัมภาษณ์จะทราบผลได้เลยทันที หากไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ ส่วนคนที่ผ่านเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือเดินทางไว้ และจะส่งหนังสือเดินทางที่ประทับวีซ่าอเมริกามาให้ผ่านทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 3-7 วันทำการ

ถาม : หาก ขอวีซ่าอเมริกา แล้วไม่ผ่าน สามารถขอใหม่ได้ไหม

ตอบ ในกรณีที่ขอวีซ่าแล้วไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ผ่าน เราก็ต้องไปวิเคราะห์เอง และแก้ไขจุดที่บกพร่อง จากนั้นสามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ โดยต้องเริ่มทำการขอใหม่หมดตั้งแต่ต้น

ถาม : วีซ่าอเมริกามีอายุกี่ปี

ตอบ : วีซ่าชั่วคราวสำหรับธุรกิจ / นักท่องเที่ยว หรือ B-1 / B-2  จะให้อายุวีซ่าแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ตั้งแต่เป็นสัปดาห์และสามารถมีอายุได้สูงสุดถึง 10 ปี แต่จะสามารถพักอาศัยอยู่ในอเมริกาได้สูงสุดเพียงครั้งละไม่เกิน 6 เดือน

ถาม : ขอวีซ่าอเมริกา ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่

ตอบ : ผู้ขอ วีซ่าอเมริกา ควรแสดงหลักฐานสถานะทางการเงินที่ชัดเจน ควรมีเงินในบัญชีอย่างน้อยให้พอกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง เช่น ไปอเมริกา 7-14 วัน ควรมีเงินในบัญชี  50,000-100,000 บาท ขึ้นไป เป็นต้น ถ้ามีเงินในบัญชีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะเจ้าหน้าที่จะดูว่าเรามีเงินพอสำหรับใช้จ่าย ตลอดการเดินทางหรือไม่บทความที่เกี่ยวข้อง

6 ขั้นตอนไม่ยาก หากจะยื่นขอ วีซ่าอเมริกา

ได้เวลาเตรียมตัว Lotto Greencard โครงการวีซ่า กรีนการ์ดล็อตโต้ 2025 (DV-2025)

รายชื่ออาชีพที่เข้าข่ายสมัคร ล็อตโต้กรีนการ์ด (Lotto Greencard)

ข้อควรระวัง!!! website ที่ใช้สมัคร Lotto Greencard

ใบสมัครวีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 (DS-160)

GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ หางานอเมริกา สถานที่ เที่ยวอเมริกา สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *