สัพเพเหระในอเมริกา

ข้อควรรู้ สำหรับผู้นำบุตรมาพักอาศัยในอเมริกา

ข้อควรรู้ สำหรับผู้นำบุตรมาพักอาศัยในอเมริกาข้อควรรู้ สำหรับผู้นำบุตรมาพักอาศัยในอเมริกา

1. กฎหมายห้ามผู้ปกครองปล่อยให้เด็กซึ่งอายุ 11 ขวบหรือน้อยกว่า อยู่ตามลำพัง  ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำธุระนอกบ้าน จะต้องนำเด็กไปฝากที่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือหาคนช่วยเลี้ยงเด็ก (Nanny) ในระหว่างนั้น

2. กฏหมายกำหนดให้เด็กต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 6-16 ขวบ  หรือจนกว่าจะจบ High School  หากเด็กไม่ได้รับการศึกษาตามที่กำหนด ผู้ปกครองจะถูกลงโทษ

3. เด็กทุกคนที่พักอาศัยในสหรัฐฯ (ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอเมริกัน) มีสิทธิได้รับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) ในสถานศึกษาระดับของรัฐบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ เด็กจะต้องถือวีซ่า F-2 หรือ J-2 หรือ A2 ขึ้นอยู่กับวีซ่าผู้ปกครอง (F-1 หรือ J-1 หรือ A-1)

4. สถานรับเลี้ยงเด็ก (Home Day Care)  มีทั้งประเภท Part Time และ Full Time  รับบริการดูแลตั้งแต่เด็กอ่อนจนถึงเด็กก่อนวัยเรียน  มีบริการรายรูปแบบ  บางแห่งมีบริการส่งผู้ดูแล (Baby-Sitter หรือ Nanny) มาดูแลที่บ้านพัก  แต่ส่วนใหญ่จะให้ผู้ปกครองนำเด็กไปส่งที่สถานรับเลี้ยงเด็ก  บางแห่งรับดูแลเด็กช่วงก่อนและช่วงหลังโรงเรียนเลิก โดยจะดูแลจนกระทั่งผู้ปกครองมารับกลับในตอนเย็นหลังเลิกงาน  สำหรับค่าบริการแตกต่างกันตามพื้นที่

5. Nursery School/Preschool จะรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ จะเรียนประมาณสัปดาห์ 2-5 วัน โดยอาจจะเปิดเรียนในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย  เน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก โดยผ่านกิจกรรมสนุกสนาน

หมายเหตุ

ให้นำใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับตัวจริง และฉบับแปลของบุตร ติดตัวมาด้วย เพราะต้องใช้ในการสมัครเข้าศึกษา   ฉบับแปลจะต้องออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย

ที่มา: http://www.oeadc.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *