เตรียมตัวก่อนมาอเมริกา

ข้อมูลควรรู้เมื่อมาอยู่อเมริกา-การบริการด้านกงสุลในอเมริกา

เมื่อได้เข้ามาพักอาศัยในอเมริกาแล้ว คนไทยอย่างเราๆคงไม่ค่อยสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการซักเท่าไหร่ เช่น ต่ออายุหนังสือเดินทาง(Passport) ต่ออายุบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส หรือแม้แต่การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  คราวนี้ เราจึงขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการด้านกงสุลในอเมริกา และข้อมูลการติดต่อขอรับบริการค่ะ

โดยทั่วไป สถานเอกอัครราชทูตฯ มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ขอคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด แต่ประเทศสหรัฐฯ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้มอบหมายให้สถานกงสุลใหญ่ของไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค (New York), สถานกุงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (Chicago), สถานกุงสุลใหญ่ ฯ นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) ดูแลความสะดวกให้กับคนไทยตามมลรัฐ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถดูแลคนไทยได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดูแลคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ค่ะ

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (Washington DC) 

   Alabama     Georgia     Mississippi     Tennessee     West Virginia                                  

   Delaware     Louisiana     North Carolina    Texas     Puerto Rico     Florida

   Maryland     South Carolina     Virginia     District of Columbia 

2. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค (New York) 

    Maine     New Jersey     Pennsylvania     Connecticut     New Hampshire   

    Massachusetts     New York     Rhode Island     Vermont     Ohio

3. สถานกุงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (Chicago)

    Arkansas     Lowa     Michigan     Nebraska     South Dakota     Illinois

    Jabsas     Minnesota     North Dakota     Wisconsin     Indiana     Kentucky

    Missouri     Oklahoma    

4. สถานกุงสุลใหญ่ ฯ นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) 

    Alaska     Colorado     New Mexico     Utah     Hawaii and US Pacific Territories

    Arizona     Idaho     Nevada     Washington     California     Montana     Oregon

    Wyoming     

สถานที่ตั้งและการติดต่อของสถานทูต และสถานกงสุลในอเมริกา

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (Royal Thai Embassy, Washington DC) 

ที่อยู่ (Address) : 1024 Wisconsin Ave., N.W., Suite 101, Washington D.C. 20007-3668

Website: www.thaiembdc.org

อีเมล์: Consular@thaiembdc.org

เวลาเปิดทำการ (Hours): 09.00 – 17.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

 

เวลาเปิดรับผู้มาติดต่อด้วยตัวเอง (Walk-in):  09.00 – 13.00 น.

เว้น วันหยุดราชการ ตรวจสอบวันหยุดราชการได้ที่เวปไซต์ของสถานทูตค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)

ฝ่ายหนังสือเดินทาง                  (202) 298-4815

ฝ่ายนิติกรณ์และทะเบียนครอบครัว  (202) 298-4810

ฝ่ายวีซ่า                               (202) 298-4817

ฝ่ายคุ้มครองคนไทย                  (202) 298-4812

โทรสาร                                (202) 944-3641

 

2. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค (Royal Thai Consulate General, New York)

(ที่นี่มีให้บริการต่ออายุประชาชนด้วยค่ะ)

 

ที่อยู่ (Address): 351 East 52nd Street, New York, NY. 10022

Website: www.thaiconsulnewyork.com

อีเมล์: info@thaiconsulnewyork.com

เวลาเปิดทำการ (Hours): 9.00 – 12.30 , 13.30 – 17.00 (จันทร์ – ศุกร์)

 

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน   9.00 – 12.00, 13.30 – 15.30

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า:  9.00 – 12.30 (Pickup Time 13.30 – 16.00)

เว้น วันหยุดราชการ ตรวจสอบวันหยุดราชการได้ที่เวปไซต์ของสถานทูตค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)

โทรศัพท์ ​​​   (212) 754-1770, (212) 754-1896

โทรสาร     (212) 754-1907

 

3. สถานกุงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (Royal Thai Consulate General, Chicago)

ที่อยู่ (Address): 700 North Rush Street, Chicago, IL 60611-2504

Website: www.thaiconsulatechicago.org

อีเมล์: info@thaiconsulatechicago.org

เวลาเปิดทำการ(Hours) :  09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์)

 

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทางและงานกงสุล:  09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า:      09.00 น. – 12.00 น.

เว้น วันหยุดราชการ ตรวจสอบวันหยุดราชการได้ที่เวปไซต์ของสถานทูตค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)

โทรศัพท์: (312) 664-3129
โทรสาร:   (312) 664-3230

แผนกหนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 125
email: passport@thaiconsulatechicago.org

แผนกวีซ่าและช่วยเหลือคนไทย
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 121
email: visa@thaiconsulatechicago.org

แผนกนิติกรณ์
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 124
email: legalization@thaiconsulatechicago.org

แผนกแจ้งคนเกิด คนตาย การรับบุตรบุญธรรม
โทร: (312) 664-3129 ต่อ 123
email: registration@thaiconsulatechicago.org

 

4. สถานกุงสุลใหญ่ ฯ นครลอสแองเจลิส (Royal Thai Consulate General, Los Angeles) 

ที่อยู่ (Address): 611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor , Los Angeles , CA 90004

Website: www.thaiconsulatela.org

อีเมล์: info@ThaiConsulateLA.org

เวลาเปิดทำการ(Hours) :  09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

เวลาเปิดรับผู้มาติดต่อทำวีซ่าด้วยตัวเอง (Walk-in):      09.00 น. – 11.30 น.

เว้น วันหยุดราชการ ตรวจสอบวันหยุดราชการได้ที่เวปไซต์ของสถานทูตค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)

โทรศัพท์: (323) 962-9574-77
โทรสาร:   (323) 962-2128

นอกจากการให้บริการด้านนิติกรณ์ต่างๆที่ สถานเอกอัครราชทูตที่ดีซ๊, สถานกงลุสใหญืที่นิวยอร์ก, ชิคคาโก, และลอสเองเจลลิสแล้ว ยังมีการให้บริการกงสุญสัญจร, และยังมีรสถานที่กงสุลกิติมศักดิ์ อีกด้วยค่ะ

การให้บริการกุงสุลสัญจร เป็นประโยชน์มากแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลจากสถานฑูตและสถานกงสุลข้างต้นค่ะ โดยเฉพาะการบริการที่จะต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น เช่น การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์(passport), การจดทะเบียนสมรสหรือหย่าค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

สถานที่กงสุลกิตติมศักดิ์ เป็นที่ที่ส่งเสริมและเผยแพร่ประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมไปถึงการให้บริการด้านกงสุลในการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ตั้งอยู่ในหลายรัฐทั่วอเมริกา แต่ไม่สามารถให้บริการด้านอื่นๆได้ เช่น หนังสือเดินทางไทย, นิติกรณ์ และทะเบียนครอบครัว) ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

ข้อมูลประกอบ:หนังสือคู่มือคนไทยในสหรัฐอเมริกา, www.thaiconsulatela.org, www.thaiconsulatechicago.org, http://thaiconsulnewyork.com, www.thaiembdc.org22 thoughts on “ข้อมูลควรรู้เมื่อมาอยู่อเมริกา-การบริการด้านกงสุลในอเมริกา

 • สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูอาศัยอยู่ที่ San Diego ค่ะ และpassport
  ก็ใกล้จะหมดอายุแล้ว. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อมา
  มายื่นค่ะ? กรุณาขอรายละเอียดด้วยค่ะ และต้องมาด้วยตัวเองไหมค่ะ
  ขอบคุณมากๆค่ะ แล้วจะรอคำตอบน่ะค่ะ

  Reply
  • การต่อหนังสือเดินทาง จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองค่ะ
   สิ่งที่ต้องใช้ต่อหนังสือเดินทางมีดังนี้ค่ะ
   1. หนังสือเดินทางปัจจุบัน
   2. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อันนี้เราไปกรอกที่สถานฑูตได้เลยในวันนั้นค่ะ)
   3. บัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัว 13 หลีก
   4. ค่าธรรมเนียม 35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

   Reply
   • สวัสดีค่ะคือว่าอยากถามว่าอีกสองเดื่อนพาสปอร์จะหมดอายุค่ะถ้าจะต่อได้เลยไหมค่ะแล้วจะต้องเตรียมอะไรด้วยและจะเสียเท่าไรค่ะ. ขอบคุณค่ะ

    Reply
    • อีก 2 เดือนพาสปอร์ตจะหมดอายุ ให้ไปต่ออายุได้เลยทันทีค่ะ
     สิ่งที่ต้องใช้ต่อหนังสือเดินทางมีดังนี้ค่ะ
     1. หนังสือเดินทางปัจจุบัน
     2. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อันนี้เราไปกรอกที่สถานฑูตได้เลยในวันนั้นค่ะ)
     3. บัตรประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัว 13 หลีก
     4. ค่าธรรมเนียม 35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

     Reply
 • Passport จะหมดอีก5เดือน จะต่้องต่ออายุหรือยื่นเรื่องขอทำใหม่คะ
  และจะขอทำได้ก่อนpassport หมดอายุกี่เดือน
  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  Reply
 • สวัสดีค่ะ คือตอนนี้อยู่ลาสเวกัส แล้ววีซ่า f-1 หมดอายุมา4 เดือนแล้ว ถ้าอยากต่อวีซ่าสามารถใช้I-20 แล้วต่อวีซ่าที่ ลอสแองเจอลิสได้ไหมค่อหรือต้องกลับไปต่อที่ไทย แล้วมีโอกาศได้ไหมค่ะ

  Reply
 • ต้องการให้กงสุลออกเอกสารรับรองการศึกษาในอเมริกา เพื่อนำไปทำผ่อนผันทหารค่ะ ไม่ทราบว่ามีค่าธรรมเนียมหรือไม่คะ และกงสุลอยู่ไกลจากแถบwestwoodมากมั๊ยคะ

  Reply
 • สวัสดีค่ะ พอดีมีโครงการจะย้ายลํกสาวมาเรียนต่อที่อเมริกาค่ะ มีหนังสือปกครองบุตร ปค14 และ ทร6 เรียบร้อย แต่ลูกสาว อายุ 17 กับ15 ยังไม่มีหนังสือเดินทาง ดิฉันต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คุณแม่ที่อยู่ไทยเป็นผู้มีอำนาจเซ็นต์ แทนใช่ไหมค่ะคืออย่าจากสามีแล้วและได้ทำ หนังสืออำนาจปกครองบุตรและ ทร6 ซึ่งระบุดิฉันมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว รบกวนขอทราบรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ และสามารถ โหลดจากเว็ปไชค์ได้ไหมค่ะ หรือต้องไปคิดเต่อที่สถานทูต อยู่อริโซน่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • สวัสดีค่ะ
  คือว่ามาทำพาสปอร์ต เล่มใหม่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2014 .ตอนนี้ ก็2เดือนแล้ว อยกทราบว่า พาสพอร์ตเล่มใหม่ออกยังค่ะ
  เข้าใจค่ะว่าที่เมืองไทยมีปัญาหา รบกวนตอบหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าต่อพาสปอร์ตสามารถรับเล่มใหม่ได้เลยในวันเดียวหรือส่งกลับด้วยเมลล์ ถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องซื้แสตมป์หรือซองจดหมายไปด้วยหรือไม่ครับ
  /ม่

  Reply
 • สวัสดีค่ะมีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะตอนนี้ทำงานอยู่บนเรือสำราญcarnival cruise line. แต่อยากทำเรื่องกู้เงินกับธนาคารที่เมืองไทยเพื่อปลูกสร้างบ้านธนาคารต้องการใบเซ็นรับรองจากสถานทูตว่าได้ทำงานอยู่ต่างประเทศจริง. ดิฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อไปยื่นต่อสถานฑูตแล้วกี่วันถึงได้เอกสารตอบกลับค่ะ รบกวนสอบถามด้วยค่ะ ขอบพระคุณ ามากค่ะตอนนี้เรือวิ่งอยู่แถวลองบีช

  Reply
 • บัตรประชาชนไทยหมดอายุตอนนี้อยู่ที่ฟลอริด้าต้องไปติดต่อด้วยตัวเองหรือทำอย่างไรได้คะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ หนังสือเดินทางของลูกสาวจะหมดอายุในวันที่ 30 พ.ค. 2015 นี้ ขณะนี้อาศัยอยู่รัฐเคนตั๊กกี้ อยากจะข้อทราบรายละเอียดต่างๆ ตามนี้
   1. เอกสารที่ต้องใช้ต่างๆอย่างละเอียด
   2. สามารถยื่นเอกสารทางไปรษณีได้ไหม
   3. ใช้เวลาในการยื่นและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
   4. จะได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่กี่วันหลังจากยื่นและรับทางไปรษณีได้ไหมหรือตัองเอาเอกสารไปและยื่นเรื่องเอง
   5. พ่อของน้องเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเป็นพิเศษหรือไม่

   ขอขอบคุณล่วงหน้าที่สละเวลามาตอบคำถามค่ะ

   Reply
 • อย่ากถามว่าหนูอย่ากไปเรียนที่อเมริกาแต่ต้อนนี้หนูเรียนจบป.ตรีแล้วค่ะแต่ภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่ได้เลยค่ะแต่อย่ากไปเรียนที่อเมริกาเพาะหนูเห็นเพือนคนหนึ่งไปแล้วเก่งภาษากับมาสามารถพูดได้สบายเลยค่ะ แล้วหนูต้องทำอย่างไรบางค่ะ
  จุดมุ่งหมายคืออย่ากพูดภาษาได้ ไม่ต้องกลัวผิด

  Reply
 • รบกวนสอบถามเรื่องกงสุลสัญจรที่จะมารับต่อหนังสือเดินทางที่ Georgia ว่ากำหนดที่จะมาในปี2558 นี้ว่าช่วงไหนครับ

  ขอบคุณครับ

  Reply
 • สวัสดีครับ ผมให้ญาติไปขอใบรับรองการเกิดทีอำเภอ โดยนำหลักฐานไปครบทุกอย่าง เช่น ใบมอบอำนาจ หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน แต่ทางอำเภอบอกว่า ต้องให้ผมติดต่อขอใบรับรองจากสถานทูตไทยในอเมริกาก่อนถึงจะทำใบรับรองใบเกิดให้ได้

  ผมเลยอยากได้คำแนะนำว่าผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ.. ผมถึงจะได้ใบที่ทางอำเภอแนะนำมา

  ปล. ผมโทรไปหาสถานทูตที่ Los Angeles หลายครั้งแล้ว สายไม่ว่างเลยครับ

  ขอบคุณครับ

  Reply
 • มีโครงการจะจดทะเบียนสมรสกับแฟนสหัฐ ตอนนี้แฟนอยู่ที่สหรัฐ แฟนต้องขอเอกสารอะไรบ้างและใช้อะไรบ้างค่ะสามารถขอที่สถานฑูตไทยหรือสถานฑูตที่ต่างประเรทศคะ

  Reply
 • พาสปอร์ตหมดอายุต้องเดินทางกลับไทยด่วนต้องของเอกสารรับรองการเดินทางต้องทำไงค่ะ

  Reply
 • กรณีต้องการให้สถานทูตรับรองหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดก เราต้องเดินทางไปทำเองที่สถานทูตเหรอค่ะ อยู่ที่ FL.

  Reply
  • ลองโทรสอบถามข้อมูลจากทางสถานทูตไทยในอเมริกาดูนะค่ะ

   หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number)

   ฝ่ายหนังสือเดินทาง (202) 298-4815

   ฝ่ายนิติกรณ์และทะเบียนครอบครัว (202) 298-4810

   ฝ่ายวีซ่า (202) 298-4817

   ฝ่ายคุ้มครองคนไทย (202) 298-4812

   โทรสาร (202) 944-3641

   Reply
 • ตอนนี้ลูกชายอยูบอสตัน. ทำเพาสปอร์ตหาย. ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *