เตรียมตัวก่อนมาอเมริกา

ข้อมูลควรรู้เมื่อมาอยู่อเมริกา-สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

นอกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกุงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งแล้ว รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งสถานกุงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในสหรัฐฯ ตั้งอยู่ในหลายรัฐทั่วอเมริกา จำนวน 13 แห่ง  สถานที่เหล่านี้ เป็นที่ที่เราคนไทยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือขอรับข้อมูลต่างๆได้ ใครที่จะมาอเมริกาหรือคนที่พักอาศัยที่อเมริกาอยู่แล้วก็ตาม ถ้าได้รู้เอาไว้ก็จะอุ่นใจ และนับว่าเป็นเรื่องดีค่ะ

สถานที่กงสุลกิตติมศักดิ์ ยังเป็นที่ที่ส่งเสริมและเผยแพร่ประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมไปถึงการให้บริการด้านกงสุลในการออกวีซ่าเข้าประเทศไทยด้วยค่ะ แต่ไม่สามารถให้บริการด้านอื่นๆได้ เช่น หนังสือเดินทางไทย, นิติกรณ์ และทะเบียนครอบครัว)

รายชื่อ กงสุลกิตติมศักดิ์และสถานที่ มีดังนี้ค่ะ

Alabama: Mr.Robert F. Henry, Jr. Address: P.O. Box 4504, Montgomery, AL 36103Tel: 205 755 8915 Massachusetts: Mr.Joseph Milano Address: 41 Union St., Boston, MA 02108Tel: 617 720 8424
 Colorado: Mr. Donald W. Ringsby Address:1123 Auraria Pkwy., Ste.200 Denver, CO 80204Tel: (303) 892 0116 Oklahoma: Mrs. Nora J. Goron Address: 25900 East 81th St., Broken Arrow, OK 74014Tel: 918 357 1368
 Florida: Mr. George M. Corrigan Address:121 Alhambra Plaza’ Ste.1500, Coral Gables, FL 33134Tel: 888 336 3384 Oregon: Mr. Nicholas J. Stanley         Address: 1136 NW Hoyt St, Ste. 210, Portland, OR 97209 Tel: 503 221 0440
 Georgia: Mr.R. William Ide, III Address:303 Peachtree St., N.E., Ste. 5300, Atlanta, GA 30308 Tel: 404 527 6778 Puerto Rico: Mr. Rolando J. Piernes Address: 159 Costa Rica St., Cond. Avila, Ste. 11-F, San Juan, PR 00917 Tel: 787 751 0151
 Hawaii: Mr. Colin Miyabara Address:866 Iwilei Rd., Rm.201, Honolulu, HI 96817 Tel: 808 524 7787 Texas(Dallas): MR. W. Forrest Smith Address:13155 Noel Road, Ste. 900, Dallas, TX 75240Tel: 972 918 5120
 Louisiana: Ms. Henry Lambert Address: 320 Julia St., New Orleans, LA 70130 Tel: 504 522 2021 Texas(Houston): Mr. Charles C. Foster Address:600 Travis, Ste. 2000, Houston, TX 77002Tel: 713 335 3907
Utah: Dr. Scott F. Hansen Address: 8th Ave&C st., Salt Lake City, Utah 84143Tel: 801 408 1901ข้อมูลประกอบ:หนังสือคู่มือคนไทยในสหรัฐอเมริกา, www.thaiconsulatela.org, www.thaiconsulatechicago.org, http://thaiconsulnewyork.com, www.thaiembdc.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *