สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

Part 1 : Traffic sign questions Exam 2
เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST.com
1 This road sign means:
a. slow down or stop.
b.You must come to a complete stopat the sign
c. You must slow down as you come to the intersection. Be prepared to stop
d. stop if necessary
2 This road sign means:
Picture
a. No U-turn.
b. Curve.
c. Turn right or left.
d. Traffic flows only in the direction of the arrow.
3 This road sign means
Picture
a. Do not make a Left.
b Do not make a Right.
c. Do not make a U-turn.
d. Do not enter.
4 This road sign means
Picture
a. road closed.
b. curve to left.
c. you must turn left.
d. no left turn.
5 This road sign means:
Picture
a. You may not turn on the red light
b. You may not enter
c. Traffic flows only in the direction of the arrow.
d. You may not pass cars ahead of you in your lane, even if the way is clear
6 This road sign means:
Picture
a. pass only in right lane.
b. no left turn.
c. merge.
d. cars in right lane must slow down
7 This road sign means:
Picture
a. Divided Highway begins Keep left
b Divided Highway EndsKeep left.
c. Divided Highway begins Keep right
d. Divided Highway Ends Keep right
8 This road sign means:
Picture
a. when pavement is wet, reduce your speed.
b. traffic increases ahead.
c. steep grade ahead.
d. the road ahead winds with a series of turns or curves
9 This road sign means:
Picture
a. you must bear either right or left ahead.
b. the road ahead curves right, then left.
c. highway entrance ramp ahead.
d. construction ahead.
10 This road sign means:
Picture
a. Unusual or potentially dangerous conditions are ahead
b. Rough Road, Bump, or Uneven Lanes
c. no passing zone
d. work zone, stay in your lane and maintain your speed. Don’t change
lanes until you are completely clear of the work zone
ANSWER
1) b: you must come to a complete stop.

2) d: Traffic flows only in the direction of the arrow

3) c: Do not make a U-turn.

4) d: no left turn


5) d: You may not pass cars ahead of you in your lane, even if the way is clear

6) c: merge.

7) c: Divided Highway begins Keep right

8) a: when pavement is wet, reduce your speed.

9) a: you must bear either right or left ahead.

10) d: work zone, stay in your lane and maintain your speed. Don’t change lanes until you are completely clear of the work zone


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด6

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9


GoGoAmerica เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ในอเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *