สัพเพเหระในอเมริกา

ต้อง เขียนงานวิจัย…จะเริ่มยังไงดีหนอ

GoGoAmerica.com-เขียนงานวิจัยน้องๆนักศึกษาที่มาเรียนในอเมริกา สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการ เขียนงานวิจัย วันนี้ก็เลยอยากจะเอาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนี้มาเขียนให้น้องๆได้เข้าใจถึงเรื่องนี้ในเบื้องต้นนะคะ พอเวลาที่จะต้องทำเองจะได้เข้าใจหลักทั่วๆไปค่ะ


เมื่อพูดถึงการ เขียนงานวิจัย หรือ Research จากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็จะแบ่งมันออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆค่ะคือ Research Paper และ Field Research โดยที่ Research Paper นั้นจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ บทความ หรือ แหล่งข้อมูลต่างๆมาประมวล วิเคราะห์ สรุป และตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นๆค่ะ ตัวอย่างของการ เขียนงานวิจัย แบบนี้ก็อย่างเช่น Term Paper ต่างๆหรืออาจจะเป็นบทความที่มีความยาวและต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นๆมาประกอบค่ะ

GoGoAmerica.com-เขียนงานวิจัย1แต่ส่วน Field Research นั้นผู้เขียนจะต้องออกหาหรือเก็บข้อมูลจริงเพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลค่ะ ซึ่งการวิจัยแบบ Field Research นี้จะมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า Research Paper มากค่ะ ตัวอย่างของงานวิจัยประเภทนี้ก็จะเป็นบทความต่างๆที่มาจากการวิจัยทางวิชาการที่น้องๆนักศึกษาได้เคยเห็นหรือจะต้องได้อ่านเมื่อเข้าเรียนแล้ว หรือไม่ก็จะเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่างๆนั่นแหละค่ะ แต่งานวิจัยแบบ Field Research นี้ยังแบ่งย่อยลงไปอีกนะคะ

เนื่องจาก การเขียนงานวิจัย แบบ Field Research ผู้ทำวิจัยต้องออกไปเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งประเภทของข้อมูลที่เก็บมานั้นจะเป็นตัวกำหนดกลุ่มของงานวิจัยค่ะ ซึ่งกลุ่มย่อยนี้ก็ประกอบด้วย Quantitative Research และ Qualitative Research ค่ะ ตามชื่อของมันก็คงบอกได้ทันทีเลยใช่ไม๊คะว่า Quantitative Research นั้นเป็นเรื่องของตัวเลขซึ่งการวิจัยในแบบนี้ก็ต้องเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่างๆแล้วนำมาคำนวณตามขั้นตอนทางสถิติแล้วสรุปผลออกมาและตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ค่ะ

GoGoAmerica.com-เขียนงานวิจัย2ในทางตรงกันข้าม Qualitative Research จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขค่ะแต่จะเป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การจดบันทึกต่างๆแล้วเอาข้อมูลมาสรุปผลออกมาเป็นทฤษฎีหนึ่งค่ะ มาถึงตอนนี้น้องๆคงจะเข้าใจคร่าวๆแล้วนะคะว่างานวิจัยคืออะไรและแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง Quantitative Research และ Qualitative Research ก็ยังแบ่งย่อยลงไปอีกหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และแบบของการเก็บข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ แต่ในบทความนี้ยังจะไม่เจาะลึกลงไปถึงขนาดนั้นนะคะ แต่ที่อยากจะพูดถึงในตอนนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยค่ะ

จุดเริ่มต้นของการวิจัยทุกชิ้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดก็ว่าได้นะคะ เพราะมันจะบอกผู้วิจัยว่าควรจะวางแผนอย่างไร จะต้องทำอะไรบ้าง ว่าง่ายๆก็คือเป็นกำหนดงานวิจัยชิ้นนั้นทั้งหมดเลยล่ะค่ะมาดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นผู้ทำวิจัยต้องรู้หัวข้อก่อนใช่ไม๊คะว่างานวิจัยนี้จะเกี่ยวกับอะไร หัวข้อที่พูดถึงนี้หมายถึงเรื่องหรือสาขาใหญ่ของเนื้อหางานวิจัยนะคะ ไม่ใช่ชื่อเรื่องของงานวิจัย

GoGoAmerica.com-เขียนงานวิจัย3ตัวอย่างเช่น งานวิจัย เกี่ยวกับ Linguistic หรือ Culture หรือ Health Care ซึ่งเป็นหัวข้อที่สนใจ หรือ เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนมา เมื่อได้หัวข้อแล้วก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์หรือคำถามของงานวิจัยค่ะ พูดได้อีกก็คืองานวิจัยนี้จะบอกอะไร หรือ เราต้องการค้นหาอะไรอยากรู้อะไร ซึ่งหากน้องๆนักศึกษามาถึงตรงจุดนี้แล้ว น้องๆจะสามารถวางแผนต่อไปได้ว่าจะต้องหาข้อมูลสนับสนุนประเภทไหนใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการค้นหา และหากเป็นงานวิจัยประเภท Field Research แล้ว คำถามหรือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยยังเป็นตัวกำหนดด้วยค่ะว่า น้องๆจะต้องทำงานวิจัยแบบ Quantitative Research หรือ Qualitative Research ยังไม่หมดนะคะ ไอ้เจ้าคำถามนี้ยังบอกต่อถึงแบบของวิธีการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและจะไปเก็บข้อมูลได้ที่ไหนอีกด้วยค่ะ

ขั้นตอนของการทำงานวิจัยโดยเฉพาะในแบบของ Field Research ยังมีขั้นตอนอื่นๆที่ต้องทำอีกหลายขั้นตอน ซึ่งจะให้อธิบายกันจริงๆโดยละเอียดแล้วคงจะต้องเขียนกันยาวเหยียดหรือไม่ก็เปิดหลักสูตรสอนกันไปเลยล่ะค่ะ ที่สำคัญเราต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์หรือมีคำถามของการวิจัยก่อน เพราะอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะช่วยนำทางให้การทำวิจัยเป็นไปได้ง่ายขึ้น อย่าลืมเกี่ยวกับหลักการเขียนงาน

GoGoAmerica.com-เขียนงานวิจัย4

อื่นๆ เช่น รูปแบบของบทความว่าควรจะเป็นแบบ APA หรือ แบบไหน การเขียนอ้างอิงข้อมูลและการระบุแหล่งข้อมูลด้วยนะคะ การทำวิจัยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนยุ่งยากและใช้เวลานาน แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ค่ะ

วัตถุประสงค์โดยส่วนตัวแล้วมันก็เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางของเรา มันช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะเดินทางไปทางไหน หากไม่รู้เส้นทางเราก็สามารถใช้จุดหมายหรือวัตถุประสงค์ของเราเป็นตัวกำหนดเพื่อค้นหาเส้นทาง เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่สำคัญไม่เฉพาะแต่เพียงในการทำวิจัยเท่านั้น แต่คนเราควรมีเป้าหมายในทุกย่างก้าวของชีวิตอีกด้วยค่ะ

โดย ษุภากร, Intercultural Consulting and Services LLC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *