ถ้ายังทำตัวเหมือนอยู่ในเมืองไทย ก็ไร้ค่า!

ถ้ายังทำตัวเหมือนอยู่ในเมืองไทย ก็ไร้ค่า!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *