หางานในอเมริกา

อยากไป ทำงานอเมริกาต้องดู ! เปิดโผตำแหน่งงานในอเมริกา ที่มีโอกาสได้งานสูง !

ตั้งแต่หลังการระบาดของโควิด ทำงานอเมริกา ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในหลายอาชีพ เนื่องจากบางคนพอหยุดงานช่วงโควิดแล้ว ก็เลือกที่จะเกษียณก่อนเวลา และไม่กลับไปทำงานอีก ในขณะที่บางคนก็ค้นพบความสามารถใหม่ๆ และเปลี่ยนสายงานไปเลย นี่จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ลองสมัคร หรือเตรียมตัววางแผนอัปสกิลให้พร้อมทำงาน ตามไปดูกันเลยว่าตำแหน่งที่ตลาดงานอเมริกากำลังต้องการ มีอะไรบ้าง


ทำงานอเมริกา ตำแหน่งงานสายไอที

ด้วยความที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกองค์กรจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และเพิ่มช่องทางที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ตำแหน่งงานด้านไอทีจึงเป็นที่ต้องการทั้งในตอนนี้รวมถึงอนาคต และรายได้ก็สูงมากด้วย ตัวอย่างเช่น

 • Web Developers (salary: $50,000 to $100,000 หรือมากกว่า)

ในยุคที่ทุกคนต่างก็มีสมาร์ตโฟน มีอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย หรือการบริโภคจึงเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น หลายองค์กรจึงมองหาคนที่มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ ดูแลระบบต่างๆ ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากใครเขียนโค้ด เขียนโปรแกรมเป็น มาทำงานอเมริกาได้สบายมาก

 • Software Engineers (salary: $80,000 to $130,000 หรือมากกว่า)

ซอฟต์แวร์ถือเป็นหัวใจหลักของระบบต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีตำแหน่งวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาเป็นผู้ออกแบบ และทดสอบระบบก่อนนำไปใช้จริง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีปัญหา ซึ่งปัจจุบันคนที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ยังมีจำกัด เพราะสายงานนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ควบคู่กัน

 • Computer Systems Analysts (salary: $60,000 to $110,000 หรือมากกว่า)

นักวิเคราะห์ระบบ จะทำหน้าที่ศึกษาปัญหาการใช้งานของระบบ รวมถึงความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าจะหาวิธีจัดการ หรือแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ที่จะช่วยพัฒนาระบบให้ดี เสถียร และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • Computer Network Architects (salary: $70,000 to $130,000 หรือมากกว่า)

สถาปนิกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ออกแบบและสร้างเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงให้คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในองค์กร สามารถทำงาน สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ฯลฯ ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานขององค์กรลื่นไหลและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น คนทำงานอเมริกาในตำแหน่งนี้จึงมีรายได้สูงมาก เฉลี่ยแสนกว่าดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียว

 • Network and Computer Systems Administrators (salary: $60,000 to $100,000 หรือมากกว่า )

ชื่ออาจจะดูยาว แต่ถ้าเรียกสั้นๆ ก็คือเจ้าหน้าที่ไอที ตำแหน่งนี้ถึงจะเงินเดือนไม่สูงเท่าตำแหน่งในสายไอทีอื่นๆ  แต่เป็นตำแหน่งพื้นฐานที่ต้องมีประจำอยู่แทบทุกบริษัท ทำหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ทั้ง Hardware, Software และ Network ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตำแหน่งงานสายบริหารและการตลาด 

ไม่เพียงแต่สายงานเฉพาะทางอย่างไอทีเท่านั้นที่เป็นที่ต้องการ แต่สายบริหารและการตลาดก็เป็นที่ต้องการอยู่เสมอในทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นกลไกสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือเทคโนโลยีใดๆ มาแทนที่ได้ แต่ต้องอาศัยทักษะและมันสมองของมนุษย์ในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ตำแหน่งในสายงานนี้ที่กำลังขาดแคลนในอเมริกา ได้แก่

 • Sales Representative (salary: $40,000 to $80,000 หรือมากกว่า)

แม้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่หน้าร้านก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะพนักงานขายที่เปรียบเสมือนด่านแรกในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ถ้าพนักงานขายมีจำนวนไม่พอ หรือให้บริการไม่ดี ก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรได้ ตำแหน่งนี้มีเปิดรับสมัครทั้งแบบประจำและ Part-time น้องๆ ที่มาเรียนต่อก็สามารถหารายได้เสริมได้

 • Line Managers in Retail Sales Operations (salary: $40,000 to $80,000 หรือมากกว่า)

ตำแหน่งนี้เรียกง่ายๆ ก็คือผู้จัดการร้านนั่นเอง ทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างภายในร้าน จึงต้องมีทักษะและความรับผิดชอบสูง งานอาจจะหนักหน่อย แต่รายได้เฉลี่ยก็เกือบแสนดอลลาร์ต่อปี หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ก่อนมาสมัครทำงานอเมริกา ก็จะมีโอกาสได้งานง่ายขึ้น

 • Market Research Analysts and Marketing Specialists (salary: $50,000 to $90,000 หรือมากกว่า)

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร ขายสินค้าชนิดไหน ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันนทางการตลาด  เพราะฉะนั้นทุกองค์กรจึงต้องการนักการตลาดเก่งๆ มาช่วยวิเคราะห์ เก็บข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้วางแผนงาน คิดหากลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ขายดียิ่งขึ้น คนทำงานอเมริกาในสายนี้ ถ้าเก่งมากๆ เรียกว่าแทบจะซื้อตัวกันเลยก็ว่าได้

 • Human Resource and Training Specialists (salary: $50,000 to $80,000 หรือมากกว่า)

การบริหารคนก็สำคัญไม่แพ้การบริหารองค์กร หรือระบบต่างๆ เพราะ HR ไม่ได้มีหน้าที่แค่รับสมัคร หรือคัดคนเข้ามาทำงานเท่านั้น แต่ต้องดูแลเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ ปัญหาของพนักงานในองค์กร รวมถึงวางแผนการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ ของพนักงานด้วย 


ตำแหน่งงานสายบัญชี

บัญชีเป็นอีกหนึ่งสายงานที่ต้องมีทุกบริษัท และเป็นสายงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ไม่ใช่ว่าใครคิดเลขเป็นก็จะสามารถทำได้ จึงทำให้จำนวนแรงงานมีจำกัด อีกทั้งคนที่จะทำตำแหน่งนี้ได้ดีก็ต้องมีความละเอียด รอบคอบ แบบเป๊ะสุดๆ ด้วย หากใครเรียนจบทางด้านนี้มา และอยากมาทำงานอเมริกา ตำแหน่งที่มีโอกาสได้งานสูง คือ

 • Accountants  (salary: $50,000 to $80,000 หรือมากกว่า)

นักบัญชี จะดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เช่น ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปสรุปงบการเงิน จัดทำเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นต้น เป็นงานที่ต้องอยู่กับตัวเลขและเอกสารค่อนข้างเยอะ หากใครชอบก็จะรู้สึกท้าทาย และงานก็ไม่ได้หนักมาก จะหนักเฉพาะช่วงปิดงบเท่านั้น

 • Financial Auditors (salary: $60,000 to $100,000 หรือมากกว่า)

นักตรวจสอบบัญชี ไม่เหมือนกับนักบัญชี ตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี และรายงานทางการเงินของบริษัท เช่น งบการเงิน งบกำไร-ขาดทุน การเสียภาษี พร้อมแก้ไขจุดที่ผิดพลาดให้ถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ยง เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส และน่าเชื่อถือ


ตำแหน่งงานด้านวิศวกร

ส่วนตำแหน่งงานด้านวิศวกรที่อเมริกากำลังขาดแคลนมาก คือวิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechanical Engineers (salary $70,000 to $110,000 หรือมากกว่า) เพราะอเมริกาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา อุปกรณ์การสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไม้เครื่องมือ ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ อาวุธสงคราม ฯลฯ ซึ่งก็ต้องอาศัยวิศวกรเครื่องยนต์เป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติต่างๆ รวมถึงควบคุมการทำงาน ดูแลความปลอดภัย ไปจนถึงการบำรุงรักษา เพื่อให้กระบวนการผลิตทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ใครที่มีความสามารถเหล่านี้ และอยากมาทำงานอเมริกา สมัครเลยไม่ต้องรอ เพราะคุณมีโอกาสได้งานสูง แต่ที่สำคัญต้องฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องด้วย ส่วนน้องๆ คนไหนที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนอะไรดี ไม่ว่าอนาคตจะทำงานที่เมืองไทย อเมริกา หรือประเทศไหนก็ตาม ลองใช้ตำแหน่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการเลือกคณะเรียนต่อได้ จบมาไม่ตกงานแน่นอน !


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ ทำงานอเมริกา

ถาม: เราควรต่อรองเรื่องเงินเดือนในระหว่างการสมัครงานหรือไม่?

ตอบ: การเจรจาต่อรองเงินเดือนถือเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะสำหรับงานที่มีเงินเดือนสูง เราควรศึกษาอัตราเงินเดือนในตำแหน่งที่เราสมัคร พูดต่อรองด้วยความมั่นใจในเรทเงินเดือนที่เราต้องการ ด้วยท่าที professional

ถาม: งาน work from home สำหรับตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงมีเยอะหรือไม่?

ตอบ: มีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบ การเขียน และการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่จะได้ทำงาน work from home และให้รายได้สูง แต่การแข่งขันอาจรุนแรง

ถาม: อาชีพไหนบ้างที่อเมริกาที่มีเงินเดือนสูง

ตอบ: อาชีพที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี การเงิน การดูแลสุขภาพ (โดยเฉพาะสาขาการแพทย์เฉพาะทาง) กฎหมายวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการ มักมีตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูง

ถาม: ชาวต่างชาติสามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่?

ตอบ: ได้ ชาวต่างชาติสามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาได้ แต่จะต้องมีวีซ่าทำงาน เช่น วีซ่า H-1B, L-1 หรือ O-1 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประเภทของงาน

ถาม: จำเป็นต้องมีบริษัทที่ว่าจ้างงานก่อนยื่นขอวีซ่าทำงานหรือไม่?

ตอบ: โดยทั่วไปแล้วใช่ ในการยื่นขอวีซ่าทำงานส่วนใหญ่ เราต้องได้รับการเสนองานจากนายจ้างในสหรัฐอเมริกาที่ยินดีจะสนับสนุนวีซ่าให้

ถาม: สามารถเปลี่ยนนายจ้างในขณะที่ถือวีซ่าทำงานในสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ เราสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ แต่นายจ้างใหม่จะต้องยื่นคำร้องใหม่สำหรับวีซ่าทำงานให้เรา กระบวนการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและสถานการณ์ส่วนบุคคล

ถาม: สามารถพาครอบครัวไปด้วยในขณะที่ทำงานด้วยวีซ่าทำงานของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่?

ตอบ: วีซ่าทำงานหลายประเภทอนุญาตให้ผู้อยู่ในความอุปการะ (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงานอายุต่ำกว่า 21 ปี) สามารถติดตามคุณไปยังสหรัฐอเมริกาได้ พวกเขาสามารถยื่นขอวีซ่าติดตาม (เช่น H-4) และยังสามารถเรียนหรือทำงานได้ในบางกรณี


โอนเงินจากต่างประเทศมาไทย วิธีไหนดีที่สุด Wise

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดเคล็ดลับ เรียนภาษาอังกฤษ อย่างไรให้เก่งเร็ว ไม่มีพื้นฐานก็พัฒนาได้แบบก้าวกระโดด

บอกลาความโสด ! เปิด 6 เทคนิค หาแฟนต่างชาติ วาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงาแน่นอน

โอนเงินจากต่างประเทศมาไทย แบบไหนดี รวดเร็ว ปลอดภัยที่สุด ปี 2023

งานออนไลน์ได้เงินจริง Fastwork VS Fiverr งานออนไลน์ในไทย หรืองานออนไลน์ต่างประเทศ แบบไหนดีกว่ากัน ?

Fastwork แหล่งรวมฟรีแลนซ์ และ งานออนไลน์ ที่มากที่สุดในประเทศไทย

GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ หางานอเมริกา สถานที่ เที่ยวอเมริกา สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *