ที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา และคำแนะนำในวันสัมภาษณ์วีซ่า

ใกล้ถึงวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา เชื่อนะค่ะว่าทุกคนจะเกิดอาการหวาดกลัวและตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย วันนี้เราจะมาบอก ที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา และรวบรวมคำแนะนำในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมและรับมือกับวันสัมภาษณ์วีซ่าที่กำลังจะมาถึงกันค่ะ

 

ในประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าอเมริกาได้ 2 แห่ง คือ ที่กรุงเทพและเชียงใหม่ค่ะ

1. สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 07:00 – 16:00 น.

เว็บไซต์: http://bangkok.usembassy.gov/service.html

 

2. สถานทูตสหรัฐอเมริกาเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ 

ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 07:00 – 16:00 น.

เว็บไซต์:

http://chiangmai.usconsulate.gov/service.html

 

ส่วนใหญ่การสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา จะสัมภาษณ์ที่กรุงเทพ แต่คนที่จะสามารถ สัมภาษณ์วีซ่า ที่เชียงใหม่ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่อาศัย ทำงาน หรือเรียน ในจังหวัด15 จังหวัด นี้ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์ และ แพร่

โดยต้องสามารถมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้อาศัยหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะ

*** สำหรับคนที่มีทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่่ แต่ทำงานกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ไม่สามารถสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ได้นะค่ะ ต้องสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเท่านั้น

 

มีคำแนะนำในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ดังนี้

1. ตื่นนอนแต่เช้า ทำใจให้สบาย

2. อาบน้ำ แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ดูน่าเชื่อถือ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ผู้ชายควรใส่สูท ผูกไท รองเท้าหนัง ส่วนผู้หญิงกางเกงหรือกระโปง ที่สุภาพ ห้ามใส่กระโปรงสั้น รองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้น

3. ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

4. เมื่อมาถึงแล้วให้ต่อคิวรออยู่หน้าสถานทูต จากนั้นเมื่อถึงคิว จะมีพนักงานมาตรวจเอกสารเบื้องต้นและเวลานัดหมาย

5. เตรียมตัวผ่านจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย – อาวุธ ของมีคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถึง ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตฯ ได้ ให้ฝากไว้ที่พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยยื่นอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรหมายเลขฝากไว้เพื่อมารับของคืนเมื่อสัมภาษณ์เสร็จ

6. เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าที่ติดตัว พร้อมใช้เครื่องมือสแกนตรวจรอบๆตัวเรา

7. เดินเข้าไปใน สถานทูตอเมริกา ยื่นเอกสารให้พนักงาน จากนั้นพนักงานจะให้เอกสารแผ่นเล็กๆ บางคนได้รับสีขาว บางคนได้รับสีเหลือง แตกต่างกัน กรอกชื่อ ที่อยู่ที่ และเบอร์โทรศัพท์ และยื่นบัตรคิวให้

8. นั่งรอ จนกว่าจะมีคนเรียก เมื่อมีคนมาเรียก เดินเข้าไปในห้องเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ

9. จากนั้นพนักงานจะบอกว่าไปต่อแถวไหน เพื่อสัมภาษณ์วีซ่า

10. การสัมภาษณ์นั้นจะมีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ดูตัวอย่างรวบรวมคำถามสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่ค่ะ

11. คอยฟังคำถามจากเจ้าหน้าที่ให้ดี ตอบให้ชัดเจน หากไม่เข้าใจคำถามขอให้เจ้าหน้าที่ทวนคำถามอีกรอบได้ค่ะ

12. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ ถ้าสัมภาษณ์ผ่าน เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารบางส่วนให้ แต่จะเก็บใบรับรองการทำงาน หรือ จดหมายเชิญไว้

****หากวีซ่าผ่านจะไม่คืนพาสปอร์ต แต่จะให้ใบเอกสารเล็กๆ สีขาวหรือเหลืองที่เรากรอกไปข้างต้น แล้วบอกว่าให้เอาไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ด้านนอก 

*****ในกรณีคนที่ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งคืนพาสปอร์ตให้ค่ะ

13. (กรณีผ่าน) จ่าหน้าซองจดหมายถึงตัวเอง จากนั้นชำระเงิน 75 บาท

14. เดินออกสถานทูต อย่าลืมรับของที่ฝากไว้ด้วยค่ะ

15. กลับบ้านเพื่อรอรับพาสปอร์ตพร้อมวีซ่า ประมาณ 3-5 วันก็จะได้รับวีซ่า บางคนจะได้ 6 เดือน, 5 ปี หรือ 10 ปี แตกต่างกันไป

16. ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง อาจได้รับ 3-6 เดือน

17. กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอเมริกาอีกครั้ง

18. การขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

**** หากสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ ให้ซื้อซองไปรษณีย์ไปก่อนวันสัมภาษณ์ บอกเจ้าหน้าที่ว่าซื้อซองไปรษณีย์เพื่อสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา สามารถซื้อได้ทีไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไปรษณีย์สาขาแม่ปิงค่ะ

เมื่อได้อ่านข้อมูลเหล่านี้แล้ว ก็มาถึงคราวเตรียมตัวและเตรียมใจค่ะ อย่าลืมพกความมั่นใจไปด้วยนะค่ะ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร มันเรื่องของอนาคต อย่าไปคาดหวังกับมันมาก เราทำปัจจุบันให้ดีและเต็มที่ก็พอแล้ว

ขอให้โชคดีกันทุกคนค้าาา ^0^
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: ready2gointer.blogspot.com และ pantip.com

15 thoughts on “ที่ตั้ง สถานทูตอเมริกา และคำแนะนำในวันสัมภาษณ์วีซ่า

 • June 27, 2013 at 3:16 pm
  Permalink

  หาาาา
  กระโปรงสั้นไม่ได้เลยเหรอคะ? ของหนูที่เตรียมไว้คือกระโปรงทรงสอบ ยาวประมาณเลยกลางหัวเข่านิดหน่อยค่ะ ไม่ได้เลยเหรอคะ?

  Reply
  • June 28, 2013 at 2:39 am
   Permalink

   ทางสถานฑูตไม่ได้กำหนดว่าสั้นขนาดไหนค่ะ แต่คิดว่าแค่เข่าคงไม่มีปัญหานะคะ ขอให้ดูสุภาพเรียบร้อยก็โอเคแล้วค่ะ ขอให้ผ่านวีซ่านะคะ!

   Reply
   • June 28, 2013 at 1:42 pm
    Permalink

    ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
    สงสัยเรื่อง statement ค่ะ
    คือหนูมีใบรับรองเงินเดือนของsponsor, ใบรับรองเงินในบัญชีจากธนาคาร, จะเอาสมุดบัญชีตัวจริงที่มีครบ 6 เดือนไปด้วยค่ะ แต่ไม่มีตัว bank statement นี่เป็นอะไรไหมคะ?

    Reply
    • July 8, 2013 at 4:08 am
     Permalink

     ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะค่ะ แต่ที่เราต้องเตรียมเอกสารกันไปเยอะแยะ ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะขอดูได้
     เอาไปเผื่อไว้ ก็ไม่เสียหายค่ะ แต่ถ้าไม่ได้เตรียมไปจริงๆ แล้วทางเจ้าหน้าที่เกิดถามขึ้นมา ก็ควรแสดงหลักฐานการเงินอื่นๆที่คุณเตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ดูได้
     ทางเจ้าหน้าที่จะอนุมัติวีซ่าหรือไม่ เค้าจะดูจากหลายปัจจัยค่ะ คงไม่ได้ดูเฉพาะ bank statement อย่างเดียว

     ยังไงเอาใจช่วยให้วีซ่าผ่านนะค่ะ

     Reply
 • September 5, 2013 at 9:29 am
  Permalink

  ดิฉันได้วีซ่าส่งถึงบ้านแล้วแต่ ตัวเองไม่อยู่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดคนที่รับวีซ่าที่บ้านเปิดซองเอกสารทึ่สถานทูตเขียนข้อความว่าห้ามเปิดซองเอกสารและให้ถือไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สหรัฐ แต่ซองเอกสารนั้นเปิดแล้วแต่ไมีใช่เราเปิดเอกสารยังครบ เมื่อเราเดินทางไปเขาจะรับเอกสารเราหรือไม่ ผู้มีประสบการณ์ ขอความกรุณาช่วยตอบด้วย หรือเราจะแจ้งสถานทูตเรากังวลมาก เพราะกว่าจะได้มารอนานมาก เดินทางไปเยี่ยมสามืแล้วก็กลับมาทำงาน และจะรอจนอายุงานครบจึงลาออกไปอยู่ถาวร
  ขอบคุณมากนะค๊ะ
  ผู้มีความกังวลมาก

  Reply
 • September 5, 2013 at 9:33 am
  Permalink

  ขออนุญาตทางหน่วยงานจะเดินทาง 12-28ตุลาคม 2556นี้ รวม 17 วัน
  ขอความกรุณาตอบให้สบายใจด้วยนะจ๊ะ
  ผู้มีความกังวล

  Reply
 • October 21, 2013 at 12:51 pm
  Permalink

  มีคนเชิญไปเที่ยวอเมริกาต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างค่ะโดยเฉพาะคนเชิญไปและคนที่จะไป

  Reply
 • February 6, 2014 at 7:22 am
  Permalink

  ต้องไปเสียค่าธรรมเนียม สัมภาษณ์วีซ่า ที่ไหนได้ครับ เพราะไปรษณีย์ ไม่รับแล้วครับ

  Reply
  • February 7, 2014 at 5:12 am
   Permalink

   ตอนนี้วีซ่าอเมริกา ได้ปรับปรุงการระบบนัดสัมภาษณ์ใหม่ ทางออนไลน์ โดยลดขั้นตอนเดิมที่ยุ่งยาก ให้สั้นและง่ายขึ้น โดยเริ่มแล้ว 7 กุมภาพันธ์นี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ
   อเมริกา เปิดระบบนัดสัมภาษณ์แบบใหม่ เริ่ม 7 ก.พ.นี้ค่ะ

   Reply
 • August 9, 2014 at 1:38 pm
  Permalink

  ต้องการติดต่อการไปเรียนต่อ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางใดได้บ้างค่ะ

  Reply
 • January 5, 2015 at 6:31 am
  Permalink

  ในกรณีที่เราถือวีซ่า10ปี แล้วเรามีวีซ่าเนเธอร์แลนด์แล้วเราไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์แล้วเราสามารถซื้อตั๋วไปซีแอทเทร์นอเมริกาได้หรือไม่

  Reply
 • March 6, 2015 at 7:32 am
  Permalink

  ในกรณีที่ วีซาผ่านคุณต้องรอรับพาสปอตเอง หรือว่า ทางสถานทูต สามารถส่งไปให้คุณได้ ในกรณีที่คุณไม่ได้พำนักอยู่ที่กรุงเทพ?อยากรู้

  Reply
 • January 6, 2016 at 1:01 am
  Permalink

  สวัสดี่คะ. ดิฉัน เพิ่งโดนปฎิเสท. วีซ่า. แบบ งงๆๆๆ คะ. ไม้ดูเอกสารเลยเลยสักอย่าง. และถ้าเราสมัครรอบสอง. เราจะลงสมัคา ds160 แบบเดิม รึเปล่าคะ. และถ้า ลงไม่เหมือนเดิม จะไม่เป็นผลเสียเหรอคะ. รบกวนช้วยแนะนำด้วยคะ. ขอบมากนะคะ

  Reply
 • May 23, 2017 at 9:36 am
  Permalink

  อย่ากับสามีคนไทยเมื่อต้นปี แล้วจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้เลยไหมค่ะ หรือต้องรอเวลา

  Reply
 • March 22, 2018 at 5:55 am
  Permalink

  อยากรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ กรณ๊ที่ได้วีซ่าถาวรแล้วไม่สามารถเดินทางไปตามกำหนดได้ (กำหนดเดินทางภายใน 1 พค.61) เนื่องจากคุณพ่อป่วยหนักจำเป็นต้องอยู่ดูแลก่อน

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *