สัพเพเหระในอเมริกา

รถบัสและรถไฟในอเมริกาเป็นอย่างไรนะ

รถบัสและรถไฟในอเมริกาเป็นอย่างไรนะ – แม้ว่าการเดินทางด้วยตนเองในสหรัฐอเมริกาจะเป็นสิ่งที่สะดวก แต่ในบางครั้ง การใช้บริการขนส่งมวลชนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงดูแลรักษารถ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นต้น

บทความนี้แนะนำบริการขนส่งมวลชนทางบกทางรถบัสและรถไฟในสหรัฐอเมริกา

รถบัส (Bus)

รถบัส เป็นทางเลือกของการเดินทางที่สะดวก เพราะในปัจจุบัน ทุกรัฐ ทุกเมือง มีถนนหนทางเข้าถึง ดังนั้น การเดินทางโดยรถยนต์โดยสารจึงเป็นทางเลือกอันดับแรกๆ ของนักเดินทาง เนื่องจากราคาถูก และหาซื้อตั๋วโดยสารได้ง่าย

การเดินรถยนต์โดยสารระหว่างเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการโดยบริษัท Greyhound Lines, Inc. ให้บริการทั้ง 48 รัฐในแผ่นดินใหญ่สหรัฐ ท่านสามารถจองตั๋วโดยสารออนไลน์ได้ที่ http://www.greyhound.com/ ทั้งนี้ โปรดสังเกตการสะกดคำของ Greyhound ว่าเป็นตัว e ไม่ใช่ตัว a อย่างไรก็ดี Greyhound ไม่ใช่บริษัทเดินรถโดยสารระหว่างเมืองบริษัทเดียวของสหรัฐฯ

ข้อแนะนำในการใช้บริการรถโดยสาร Greyhound

– ท่านไม่จำเป็นต้องจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ดังนั้น ท่านสามารถวางแผนการเดินทางได้ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดและซื้อตั๋วได้ในวันโดยสารที่สถานี

– เมื่อจองตั๋วออนไลน์ Greyhound สามารถขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งได้ ดังนั้น ในวันเดินทาง หากรถโดยสารเต็ม แม้ว่าท่านจะมีตั๋วโดยสาร ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้โดยสารรถ

– หากท่านมีบัตรส่วนลด Student Advantage ท่านสามารถใช้ส่วนลดค่าโดยสาร 15% เมื่อซื้อตั๋วโดยสาร

– เมื่อซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์ ท่านสามารถเลือกให้ Greyhound ส่งตั๋วมาที่บ้าน หรือเลือกที่จะรับตั๋วที่สถานีรถโดยสาร (Will Call Tickets) ก็ได้

– เมื่อจองตั๋วออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับ Reference Number ให้ท่านเก็บเลขนี้ไว้เพื่อรับตั๋วโดยสารที่สถานี

– เมื่อซื้อตั๋วแล้ว ท่านสามารถโดยสารรถใดก็ได้ที่ตามต้นทางและปลายทางที่ระบุไว้ในตั๋ว โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหมายเลขรถที่ระบุไว้ในวันที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร ท่านไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้ตั๋วโดยสารก็ตาม

ข้อปฏิบัติในการโดยสารรถโดยสาร Greyhound

– มาถึงสถานีอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรถโดยสารออกจากสถานีตามเวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารหรือในอีเมลที่ได้รับเมื่อจองตั๋วโดยสาร

– หากซื้อตั๋วออนไลน์แล้วแต่ยังไม่มีตั๋วโดยสาร เมื่อมาถึงสถานีแล้วต้องขอรับตั๋วโดยสารจากเจ้าหน้าที่ที่ช่องขายตั๋ว โดยต้องแสดง Photo Identification ต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้บริการเครื่องพิมพ์ตั๋วอัตโนมัติในสถานี ทั้งนี้ท่านต้องใช้บัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ซื้อตั๋วโดยสาร และต้องกรอก Reference Number ที่ได้รับเมื่อจองตั๋วออนไลน์จึงจะรับตั๋วได้

– ตามสถานีใหญ่ๆ การโดยสารรถยนต์โดยสารจะมีการต่อแถวเพื่อออกไปขึ้นรถ ดังนั้น ให้ติดตามว่า ขบวนรถที่ท่านจะโดยสารนั้นจะใช้ประตู (Gate) ใดเพื่อการโดยสาร และไปต่อแถวก่อนเวลารถออก เนื่องจากในบางครั้ง รถโดยสารอาจเต็มได้

ข้อดีของ Greyhound

– ราคาถูก สะดวกในการหาสถานีและขึ้นรถ เพราะมีสถานีรถโดยสารกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ของประเทศ

– ให้บริการทั่วถึงทุกส่วนของประเทศ

– หากท่านพลาดการโดยสาร ท่านสามารถใช้ตั๋วเดิมเพื่อรอการโดยสารรถเที่ยวต่อไปได้

ข้อเสียของ Greyhound

– ไม่มีการรับรองความปลอดภัยและความตรงต่อเวลา ดังนั้น เมื่อท่านวางแผนใช้บริการ Greyhound โปรดสำรองเวลาในกรณีที่รถโดยสารล่าช้าด้วย เนื่องจาก Greyhound จะไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าของรถโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ

– ไม่รับรองที่นั่งบนรถ แม้ว่าท่านจะมีตั๋วโดยสารที่ระบุหมายเลขรถนั้น ในวันที่โดยสารนั้นก็ตาม ดังนั้น หากท่านไปถึงสถานีก่อนเวลา แต่รถโดยสารเต็มแล้ว ท่านต้องรอรถเที่ยวต่อไป ซึ่งในบางครั้งอาจห่างกันถึง 6 ชั่วโมง

รถไฟ (Train)

รถไฟเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทาง เนื่องจากสะดวกและปลอดภัย การบริการรถไฟโดยสารระหว่างเมือง (intercity) ในประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการโดยบริษัท National Railroad Passenger Corporation ที่รู้จักกันในชื่อ Amtrak ให้บริการ 46 รัฐในแผ่นดินใหญ่สหรัฐ (ยกเว้น South Dakota และ Wyoming)

รถไฟสายต่างๆ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาคที่รถไฟวิ่งผ่าน เช่น Capitol Limited วิ่งระหว่างนครชิคาโกกับกรุงวอชิงตัน ดีซี Sunset Limited วิ่งระหว่างเมือง Orlando, FL กับนครลอสแอนเจลิส Keystone วิ่งระหว่างนครนิวยอร์กกับเมือง Harrisburg, PA Carolinian วิ่งระหว่างนครนิวยอร์กกับเมือง Charlotte, NC เป็นต้น

การกำหนดเลขขบวนรถของ Amtrak นั้นจะกำหนดเลขคี่เป็นขบวนรถที่วิ่งไปทางใต้หรือตะวันตก ส่วนเลขคู่คือขบวนรถที่วิ่งไปทางเหนือหรือตะวันออก เช่น Regional 196 วิ่งจากกรุง Washington, DC ไปยังนคร New York, NY (ไปทางเหนือ) ส่วน Capitol Limited 29 วิ่งจากกรุง Washington, DC ไปยังนคร Chicago, IL (ไปทางตะวันตก) ทั้งนี้ยกเว้นสาย Pacific Surfliner (เส้นทาง Santa Barbara-Los Angeles-San Diego) เนื่องจากการกำหนดเลขได้รับผลจากสายใกล้เคียง

ชนิดของที่นั่งบนรถไฟแตกต่างกันไปคล้ายกับรถไฟในประเทศไทย กล่าวคือ มีรถนอนประเภทต่างๆ รถนั่งประเภทต่างๆ รถขายอาหาร รถชมวิว (Lounge Car) รถบรรทุกรถยนต์ (AutoTrain) เป็นต้น ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟออนไลน์ได้ที่ http://www.amtrak.com/ ทั้งนี้รถที่วิ่งระยะทางไกล (มากกว่า 12 ชม.) อาจมีการล่าช้า ดังนั้นเมื่อท่านเดินทางโดยรถไฟในระยะไกลควรวางแผนสำรองเวลาในกรณีที่ขบวนรถล่าช้า ซึ่งในบางครั้งอาจถึง 12 ชั่วโมง

ชุมทางรถไฟ Amtrak ที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา ได้แก่สถานี Pennsylvania Station, New York, NY, Union Station, Washington, DC, Union Station, Chicago, IL, และ Union Station, Los Angeles, CA สถานีอื่นๆ ที่มีการใช้บริการเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เช่น Philadelphia 30th Street Station, PA, Newark, NJ, Trenton, NJ, Boston South Station, MA, Princeton Junction, NJ, Baltimore Penn Station, MD เป็นต้น

รถไฟสายที่สำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือสาย Northeast Corridor ซึ่งขบวนรถส่วนใหญ่วิ่งผ่าน New York, NY, Newark, NJ, Trenton, NJ, Philadelphia, PA, Wilmington, DE, Baltimore, MD, BWI Airport, MD, และ Washington, DC รถไฟสายนี้มี 2 บริการ ได้แก่ Regional และ Acela Express โดยประเภทแรกเป็นขบวนรถพื้นฐาน ให้บริการกับประชาชนทั่วไป มีราคาถูกกว่า Acela Express ซึ่งให้บริการเฉพาะ Business Class และ First Class เท่านั้น จึงมีราคาแพงกว่ามาก

ข้อแนะนำในการใช้บริการรถไฟ Amtrak

– ตั๋วโดยสารส่วนใหญ่ต้องมีการจองล่วงหน้า ดังนั้น ในการวางแผนการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ควรวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน รถไฟบางประเภทไม่จำเป็นต้องมีการจองตั๋วล่วงหน้า โดยท่านจะพบคำว่า Unreserved Coach Seat เมื่อจองตั๋วออนไลน์ Amtrak สามารถขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งในขบวนรถประเภทนี้ ดังนั้น ท่านอาจจะไม่มีที่นั่งเมื่อโดยสารขบวนรถ ทั้งนี้ ขบวนรถที่เป็น Unreserved จะเป็นขบวนรถระยะสั้น

– หากท่านมีบัตรส่วนลดต่างๆ เช่น Student Advantage หรือ International Student Identity Card (ISIC) ท่านสามารถใช้ส่วนลดค่าโดยสาร 15% เมื่อจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทาง

– เมื่อซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์ ท่านสามารถเลือกให้ Amtrak ส่งตั๋วมาที่บ้าน หรือเลือกที่จะรับตั๋วที่สถานี หากท่านต้องการรับตั๋วที่สถานี ให้ตรวจสอบว่าสถานีที่ท่านจะโดยสารนั้นมีช่องจำหน่ายตั๋วหรือเครื่องออกตั๋วหรือไม่ หากไม่มีให้เลือกใช้บริการส่งตั๋วถึงบ้าน

– เมื่อจองตั๋วออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับ Confirmation Number 6 หลัก ทางอีเมล ให้ท่านเก็บเลขนี้ไว้เพื่อรับตั๋วโดยสารที่สถานี

– เมื่อซื้อตั๋วแล้ว ท่านต้องโดยสารขบวนรถที่ระบุไว้ในวันที่ระบุไว้ หรือโดยสารขบวนรถที่เป็น Unreserved เหมือนกัน หากท่านไม่สามารถโดยสารขบวนรถดังกล่าวได้ ท่านสามารถคืนตั๋วโดยสารออนไลน์หรือที่สถานี โดยทั่วไปจะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋วหากท่านยังไม่ได้รับตั๋วโดยสาร

ข้อปฏิบัติในการโดยสารรถไฟ Amtrak

– มาถึงสถานีอย่างน้อย 30 นาทีก่อนขบวนรถออกจากสถานีตามเวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารหรือในอีเมลที่ได้รับเมื่อจองตั๋วโดยสาร

–  หากซื้อตั๋วออนไลน์แล้วแต่ยังไม่มีตั๋วโดยสาร เมื่อมาถึงสถานีแล้วต้องขอรับตั๋วโดยสารจากเจ้าหน้าที่ที่ช่องขายตั๋ว หรือใช้บริการ QuikTrak Machine ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ตั๋วอัตโนมัติในสถานี ทั้งนี้ท่านต้องใช้บัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ซื้อตั๋วโดยสาร และต้องกรอก Confirmation Number ที่ได้รับเมื่อจองตั๋วออนไลน์จึงจะรับตั๋วได้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้โดยสารรถไฟหากท่านไม่มีตั๋วโดยสารที่ถูกต้อง

– ในสถานีใหญ่ๆ การโดยสารรถไฟจะมีการต่อแถวเพื่อลงไปยังชานชาลา ดังนั้น ให้ติดตามว่า ขบวนรถที่ท่านจะโดยสารนั้นจะใช้บันได (Stairway) ใดเพื่อรอการโดยสาร ท่านต้องแสดงตั๋วโดยสารแก่เจ้าหน้าที่ก่อนลงไปชานชาลา หากไม่มีตั๋วโดยสาร ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปชานชาลา

– ท่านต้องมี Valid Photo Identification ติดตัวไว้เสมอในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ Amtrak ขอตรวจสอบ

– บนขบวนรถ อย่าทิ้งสัมภาระไว้โดยลำพัง ท่านอาจทิ้งสัมภาระได้ในกรณีที่ใช้สุขา แต่ทั้งนี้ให้นำของมีค่าติดตัวไปด้วย สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) สามารถทิ้งไว้ที่ที่นั่งของท่านได้ มักจะไม่หาย

– หากสิ่งของหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำรถ พึงระลึกไว้ว่า สิ่งของของท่านจะอยู่บนขบวนรถเสมอหากขบวนรถไม่ได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานี

ข้อดีของ Amtrak

– สะดวก ปลอดภัย ตรงต่อเวลาหากเป็นขบวนรถระยะสั้น เช่น Northeast Corridor

– ที่นั่งสบาย เหมาะสำหรับการพูดคุย พักผ่อน หรือทำงาน

– มีแหล่งจ่ายไฟ 110V ไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อื่นๆ

– หากเป็นขบวนรถที่ Reserved ท่านจะมีที่นั่งเสมอเมื่อโดยสารขบวนรถ

– ในขบวนรถบางขบวนจะมี Quiet Car ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการสนทนาจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับท่านที่ต้องการใช้สมาธิเพื่อทำงาน หรือต้องการความเงียบเพื่อพักผ่อน สามารถโดยสาร Quiet Car ได้

ข้อเสียของ Amtrak

– ราคาแพงกว่า Greyhound ในขบวนรถระยะไกลบางขบวน หากท่านใช้บริการรถนอน อาจมีราคาแพงกว่าเครื่องบิน

– ให้บริการไม่ครบทุกส่วนของประเทศ

– หากท่านวางแผนการเดินทางผิด ทำให้พลาดการโดยสาร ท่านต้องซื้อตั๋วโดยสารใหม่ ทั้งนี้ หากท่านต้องต่อขบวนรถอื่นๆ ของ Amtrak แต่ขบวนรถแรกที่ท่านโดยสารล่าช้า ทำให้พลาดการโดยสาร ท่านสามารถติดต่อช่องจำหน่ายตั๋วได้เพื่อขอคำแนะนำหรือขอค่าโดยสารคืน

ผู้เขียนเชื่อว่า เพื่อนนักเรียนทุนทุกคนที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสได้ใช้บริการเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่นี่ หากเพื่อนๆ ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่มีแผนการเดินทางที่รีบเร่ง ก็ควรใช้บริการ Greyhound แต่ถ้าเพื่อนๆ ต้องการใช้บริการที่ตรงต่อเวลา สะดวก สบาย รวดเร็ว และไว้วางใจได้ ก็ควรใช้บริการ Amtrak ครับ
Credit: ชินวัตร อิศราดิสัยกุล
นักเรียนทุนรัฐบาลไทยรุ่นปี 2547 (TS47)
20 มกราคม 2549

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *