ข้อมูลน่ารู้ในอเมริกาสัพเพเหระในอเมริกา

รายชื่ออาชีพที่เข้าข่ายสมัคร ล็อตโต้กรีนการ์ด (Lotto Greencard)

ทางรัฐบาลอเมริกาได้กำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ล็อตโต้กรีนการ์ด (Lotto Greencard) ไว้ 2 อย่างค่ะ คือ

คุณสมบัติที่ 1:  เป็นประชาชนที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าคุณเป็นคนไทยของประเทศไทยแล้วหละก็ ผ่านคุณสมบัติที่ 1 กันทุกคนค่ะ

คุณสมบัติที่ 2: ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทำงานตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดของโครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

  • มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา12 ปีตามหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 1 ถึง 6

หรือ

  • ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาอาชีพที่ต้องการประสบการณ์ทำงาน หรือฝึกงานขั้นต่ำ 2 ปี

ตามคุณสมบัติที่ 2 ข้างต้น หากใครอยากสมัคร ล็อตโต้กรีนการ์ด (Lotto Greencard) แต่ไม่มีหลักฐานเป็นวุฒิจบมัธยมปลายแล้วหละก็ สามารถใช้หลักฐานที่บอกว่าเรามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือฝึกงานขั้นต่ำ อย่างน้อย 2 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีล่าสุด โดยเค้าจะกำหนดสาขาวิชาชีพด้วยนะคะ สามารถตรวจดูสาขาวิชาชีพที่ยอมรับตามรายชื่อข้างล่างได้เลยค่ะ

O*NET-SOC Occupation Title O*NET-SOC Code
Accountants 13-2011.01
Actuaries 15-2011.00
Administrative Law Judges, Adjudicators, and Hearing Officers 23-1021.00
Administrative Services Managers 11-3011.00
Adult Literacy, Remedial Education, and GED Teachers and Instructors 25-3011.00
Advertising and Promotions Managers 11-2011.00
Aerospace Engineering and Operations Technicians 17-3021.00
Aerospace Engineers 17-2011.00
Agricultural Crop Farm Managers 11-9011.02
Agricultural Engineers 17-2021.00
Agricultural Inspectors 45-2011.00
Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary 25-1041.00
Air Traffic Controllers 53-2021.00
Aircraft Engine Specialists 49-3011.02
Airframe-and-Power-Plant Mechanics 49-3011.01
Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers 53-2011.00
Anesthesiologists 29-1061.00
Animal Scientists 19-1011.00
Anthropologists 19-3091.01
Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary 25-1061.00
Appraisers, Real Estate 13-2021.02
Arbitrators, Mediators, and Conciliators 23-1022.00
Archeologists 19-3091.02
Architects, Except Landscape and Naval 17-1011.00
Architectural Drafters 17-3011.01
Archivists 25-4011.00
Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary 25-1062.00
Art Directors 27-1011.00
Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary 25-1121.00
Assessors 13-2021.01
Astronomers 19-2011.00
Athletic Trainers 29-9091.00
Atmospheric and Space Scientists 19-2021.00
Audio and Video Equipment Technicians 27-4011.00
Audiologists 29-1121.00
Audio-Visual Collections Specialists 25-9011.00
Auditors 13-2011.02
Aviation Inspectors 53-6051.01
Avionics Technicians 49-2091.00
Biochemists 19-1021.01
Biological Science Teachers, Postsecondary 25-1042.00
Biologists 19-1020.01
Biophysicists 19-1021.02
Boat Builders and Shipwrights 47-2031.05
Boilermakers 47-2011.00
Bookbinders 51-5012.00
Broadcast News Analysts 27-3021.00
Broadcast Technicians 27-4012.00
Budget Analysts 13-2031.00
Calibration and Instrumentation Technicians 17-3023.02
Camera and Photographic Equipment Repairers 49-9061.00
Camera Operators 51-5022.04
Camera Operators, Television, Video, and Motion Picture 27-4031.00
Carpet Installers 47-2041.00
Cartographers and Photogrammetrists 17-1021.00
Cartoonists 27-1013.03
Ceiling Tile Installers 47-2081.01
Central Office and PBX Installers and Repairers 49-2022.01
Chefs and Head Cooks 35-1011.00
Chemical Engineers 17-2041.00
Chemistry Teachers, Postsecondary 25-1052.00
Chemists 19-2031.00
Child Support, Missing Persons, and Unemployment Insurance Fraud Investigators 33-3021.04
Child, Family, and School Social Workers 21-1021.00
Chiropractors 29-1011.00
Choreographers 27-2032.00
Civil Engineering Technicians 17-3022.00
Civil Engineers 17-2051.00
Claims Examiners, Property and Casualty Insurance 13-1031.01
Clergy 21-2011.00
Clinical Psychologists 19-3031.02
Coaches and Scouts 27-2022.00
Commercial and Industrial Designers 27-1021.00
Commercial Pilots 53-2012.00
Compensation and Benefits Managers 11-3041.00
Composers 27-2041.03
Computer and Information Systems Managers 11-3021.00
Computer Hardware Engineers 17-2061.00
Computer Programmers 15-1021.00
Computer Science Teachers, Postsecondary 25-1021.00
Computer Security Specialists 15-1071.01
Computer Software Engineers, Applications 15-1031.00
Computer Software Engineers, Systems Software 15-1032.00
Computer Support Specialists 15-1041.00
Construction Carpenters 47-2031.01
Construction Managers 11-9021.00
Copy Writers 27-3043.04
Coroners 13-1041.06
Cost Estimators 13-1051.00
Costume Attendants 39-3092.00
Counseling Psychologists 19-3031.03
Creative Writers 27-3043.02
Credit Analysts 13-2041.00
Criminal Investigators and Special Agents 33-3021.03
Curators 25-4012.00
Custom Tailors 51-6052.02
Dancers 27-2031.00
Data Processing Equipment Repairers 49-2011.02
Database Administrators 15-1061.00
Dentists, General 29-1021.00
Desktop Publishers 43-9031.00
Dietetic Technicians 29-2051.00
Dietitians and Nutritionists 29-1031.00
Directors- Stage, Motion Pictures, Television, and Radio 27-2012.02
Directors, Religious Activities and Education 21-2021.00
Dot Etchers 51-5022.08
Economics Teachers, Postsecondary 25-1063.00
Economists 19-3011.00
Editors 27-3041.00
Education Administrators, Elementary and Secondary School 11-9032.00
Education Administrators, Postsecondary 11-9033.00
Education Administrators, Preschool and Child Care Center/Program 11-9031.00
Educational Psychologists 19-3031.01
Educational, Vocational, and School Counselors 21-1012.00
Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay 49-2095.00
Electrical Drafters 17-3012.02
Electrical Engineering Technicians 17-3023.03
Electrical Engineers 17-2071.00
Electrical Power-Line Installers and Repairers 49-9051.00
Electro-Mechanical Technicians 17-3024.00
Electronic Masking System Operators 51-5022.09
Electronics Engineering Technicians 17-3023.01
Electronics Engineers, Except Computer 17-2072.00
Electrotypers and Stereotypers 51-5022.10
Elementary School Teachers, Except Special Education 25-2021.00
Elevator Installers and Repairers 47-4021.00
Embalmers 39-4011.00
Engineering Managers 11-9041.00
Engineering Teachers, Postsecondary 25-1032.00
English Language and Literature Teachers, Postsecondary 25-1123.00
Engraver Set-Up Operators 51-5023.08
Environmental Scientists and Specialists, Including Health 19-2041.00
Epidemiologists 19-1041.00
Equal Opportunity Representatives and Officers 13-1041.03
Executive Secretaries and Administrative Assistants 43-6011.00
Exhibit Designers 27-1027.02
Family and General Practitioners 29-1062.00
Farm and Home Management Advisors 25-9021.00
Film and Video Editors 27-4032.00
Film Laboratory Technicians 51-9131.04
Financial Analysts 13-2051.00
Financial Examiners 13-2061.00
Financial Managers, Branch or Department 11-3031.02
Fire Investigators 33-2021.02
Fire-Prevention and Protection Engineers 17-2111.02
First-Line Supervisors and Manager/Supervisors – Logging Workers 45-1011.05
First-Line Supervisors and Manager/Supervisors- Construction Trades Workers 47-1011.01
First-Line Supervisors/Managers of Mechanics, Installers, and Repairers 49-1011.00
First-Line Supervisors/Managers of Police and Detectives 33-1012.00
Fish Hatchery Managers 11-9011.03
Fitters, Structural Metal- Precision 51-2041.02
Food Scientists and Technologists 19-1012.00
Food Service Managers 11-9051.00
Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary 25-1124.00
Forensic Science Technicians 19-4092.00
Forest Fire Fighting and Prevention Supervisors 33-1021.02
Foresters 19-1032.00
Forestry and Conservation Science Teachers, Postsecondary 25-1043.00
Funeral Directors 11-9061.00
Gas Appliance Repairers 49-9031.02
Gas Compressor Operators 53-7071.02
Geographers 19-3092.00
Geologists 19-2042.01
Glass Blowers, Molders, Benders, and Finishers 51-9195.04
Government Service Executives 11-1011.01
Graduate Teaching Assistants 25-1191.00
Graphic Designers 27-1024.00
Hand Compositors and Typesetters 51-5022.01
Health Educators 21-1091.00
Health Specialties Teachers, Postsecondary 25-1071.00
Heating and Air Conditioning Mechanics 49-9021.01
Historians 19-3093.00
History Teachers, Postsecondary 25-1125.00
Housekeeping Supervisors 37-1011.01
Human Resources Managers 11-3040.00
Hydrologists 19-2043.00
Industrial Engineers 17-2112.00
Industrial Production Managers 11-3051.00
Industrial Safety and Health Engineers 17-2111.01
Industrial-Organizational Psychologists 19-3032.00
Instructional Coordinators 25-9031.00
Insurance Appraisers, Auto Damage 13-1032.00
Insurance Underwriters 13-2053.00
Interior Designers 27-1025.00
Internists, General 29-1063.00
Jewelers 51-9071.01
Job Printers 51-5021.00
Judges, Magistrate Judges, and Magistrates 23-1023.00
Kindergarten Teachers, Except Special Education 25-2012.00
Landscape Architects 17-1012.00
Law Clerks 23-2092.00
Lawn Service Managers 37-1012.01
Lawyers 23-1011.00
Librarians 25-4021.00
Loan Counselors 13-2071.00
Loan Officers 13-2072.00
Locomotive Engineers 53-4011.00
Machinists 51-4041.00
Management Analysts 13-1111.00
Marine Architects 17-2121.02
Marine Cargo Inspectors 53-6051.03
Marine Engineers 17-2121.01
Market Research Analysts 19-3021.00
Marketing Managers 11-2021.00
Materials Engineers 17-2131.00
Materials Scientists 19-2032.00
Mathematical Science Teachers, Postsecondary 25-1022.00
Mathematical Technicians 15-2091.00
Mathematicians 15-2021.00
Mechanical Drafters 17-3013.00
Mechanical Engineering Technicians 17-3027.00
Mechanical Engineers 17-2141.00
Mechanical Inspectors 51-9061.02
Medical and Clinical Laboratory Technologists 29-2011.00
Medical and Health Services Managers 11-9111.00
Medical and Public Health Social Workers 21-1022.00
Medical Scientists, Except Epidemiologists 19-1042.00
Meeting and Convention Planners 13-1121.00
Mental Health and Substance Abuse Social Workers 21-1023.00
Mental Health Counselors 21-1014.00
Metal Fabricators, Structural Metal Products 51-2041.01
Microbiologists 19-1022.00
Middle School Teachers, Except Special and Vocational Education 25-2022.00
Millwrights 49-9044.00
Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers 17-2151.00
Mobile Heavy Equipment Mechanics, Except Engines 49-3042.00
Model Makers, Metal and Plastic 51-4061.00
Model Makers, Wood 51-7031.00
Municipal Fire Fighting and Prevention Supervisors 33-1021.01
Music Arrangers and Orchestrators 27-2041.02
Music Directors 27-2041.01
Musicians, Instrumental 27-2042.02
Natural Sciences Managers 11-9121.00
Network Systems and Data Communications Analysts 15-1081.00
Nuclear Engineers 17-2161.00
Nuclear Medicine Technologists 29-2033.00
Nuclear Power Reactor Operators 51-8011.00
Nursery and Greenhouse Managers 11-9011.01
Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary 25-1072.00
Obstetricians and Gynecologists 29-1064.00
Occupational Health and Safety Specialists 29-9011.00
Occupational Therapists 29-1122.00
Offset Lithographic Press Setters and Set-Up Operators 51-5023.02
Operations Research Analysts 15-2031.00
Optical Instrument Assemblers 51-9083.02
Opticians, Dispensing 29-2081.00
Optometrists 29-1041.00
Oral and Maxillofacial Surgeons 29-1022.00
Orthodontists 29-1023.00
Painters and Illustrators 27-1013.01
Painters, Construction and Maintenance 47-2141.00
Paralegals and Legal Assistants 23-2011.00
Park Naturalists 19-1031.03
Paste-Up Workers 51-5022.02
Patternmakers, Metal and Plastic 51-4062.00
Patternmakers, Wood 51-7032.00
Pediatricians, General 29-1065.00
Petroleum Engineers 17-2171.00
Petroleum Refinery and Control Panel Operators 51-8093.02
Pewter Casters and Finishers 51-9071.05
Pharmacists 29-1051.00
Photoengravers 51-5022.03
Physical Therapists 29-1123.00
Physician Assistants 29-1071.00
Physicists 19-2012.00
Physics Teachers, Postsecondary 25-1054.00
Pilots, Ship 53-5021.03
Pipe Fitters 47-2152.01
Plant Scientists 19-1013.01
Plasterers and Stucco Masons 47-2161.00
Plate Finishers 51-5022.11
Podiatrists 29-1081.00
Poets and Lyricists 27-3043.01
Police Detectives 33-3021.01
Political Science Teachers, Postsecondary 25-1065.00
Political Scientists 19-3094.00
Postmasters and Mail Superintendents 11-9131.00
Potters 51-9195.05
Power Distributors and Dispatchers 51-8012.00
Power Generating Plant Operators, Except Auxiliary Equipment Operators 51-8013.01
Precision Pattern and Die Casters, Nonferrous Metals 51-9195.02
Preschool Teachers, Except Special Education 25-2011.00
Pressure Vessel Inspectors 13-1041.05
Private Sector Executives 11-1011.02
Producers 27-2012.01
Product Safety Engineers 17-2111.03
Program Directors 27-2012.03
Property, Real Estate, and Community Association Managers 11-9141.00
Prosthodontists 29-1024.00
Psychiatrists 29-1066.00
Psychology Teachers, Postsecondary 25-1066.00
Public Relations Specialists 27-3031.00
Public Transportation Inspectors 53-6051.02
Purchasing Agents and Buyers, Farm Products 13-1021.00
Purchasing Agents, Except Wholesale, Retail, and Farm Products 13-1023.00
Purchasing Managers 11-3061.00
Radiation Therapists 29-1124.00
Radiologic Technicians 29-2034.02
Radiologic Technologists 29-2034.01
Railroad Conductors and Yardmasters 53-4031.00
Range Managers 19-1031.02
Recreational Therapists 29-1125.00
Reed or Wind Instrument Repairers and Tuners 49-9063.03
Refrigeration Mechanics 49-9021.02
Registered Nurses 29-1111.00
Reporters and Correspondents 27-3022.00
Sales Agents, Securities and Commodities 41-3031.01
Sales Engineers 41-9031.00
Sales Managers 11-2022.00
Scanner Operators 51-5022.05
Sculptors 27-1013.04
Secondary School Teachers, Except Special and Vocational Education 25-2031.00
Self-Enrichment Education Teachers 25-3021.00
Service Unit Operators, Oil, Gas, and Mining 47-5013.00
Set Designers 27-1027.01
Ship and Boat Captains 53-5021.01
Ship Engineers 53-5031.00
Signal and Track Switch Repairers 49-9097.00
Social and Community Service Managers 11-9151.00
Sociology Teachers, Postsecondary 25-1067.00
Soil Conservationists 19-1031.01
Soil Scientists 19-1013.02
Special Education Teachers, Middle School 25-2042.00
Special Education Teachers, Preschool, Kindergarten, and Elementary School 25-2041.00
Special Education Teachers, Secondary School 25-2043.00
Speech-Language Pathologists 29-1127.00
Station Installers and Repairers, Telephone 49-2022.05
Statisticians 15-2041.00
Stonemasons 47-2022.00
Storage and Distribution Managers 11-3071.02
Strippers 51-5022.06
Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselors 21-1011.00
Surgeons 29-1067.00
Surveying Technicians 17-3031.01
Surveyors 17-1022.00
Tax Examiners, Collectors, and Revenue Agents 13-2081.00
Technical Directors/Managers 27-2012.05
Technical Writers 27-3042.00
Tool and Die Makers 51-4111.00
Traffic Technicians 53-6041.00
Training and Development Managers 11-3042.00
Training and Development Specialists 13-1073.00
Transformer Repairers 49-2092.04
Transportation Managers 11-3071.01
Treasurers, Controllers, and Chief Financial Officers 11-3031.01
Urban and Regional Planners 19-3051.00
Veterinarians 29-1131.00
Vocational Education Teachers Postsecondary 25-1194.00
Vocational Education Teachers, Middle School 25-2023.00
Vocational Education Teachers, Secondary School 25-2032.00
Welder-Fitters 51-4121.03
Wellhead Pumpers 53-7073.00
Zoologists and Wildlife Biologists 19-1023.00

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายชื่ออาชีพที่เข้าข่ายสมัคร ล็อตโต้กรีนการ์ด (Lotto Greencard)

ข้อควรระวัง!!! website ที่ใช้สมัคร Lotto Greencard

ได้เวลาเตรียมตัว Lotto Greencard โครงการวีซ่า กรีนการ์ดล็อตโต้ 2025 (DV-2025)

GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *