เตรียมตัวก่อนมาอเมริกา

ใบสมัคร วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 (DS-160)

เรามี ตัวอย่าง ใบสมัคร วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 (DS-160) มาให้ดูกันด้วยค่ะ ว่าเค้ามีการถามในเรื่องอะไรบ้าง  จะได้เตรียมข้อมูลตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ

โดยในใบสมัคร วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 (DS-160) จะมีหัวข้อต่างๆให้กรอก 8 หัวข้อ ดังนี้ค่ะ

1.Personal, Address, Phone, and Passport/Travel Document Information ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลพาสปอร์ตและข้อมูลเอกสารการเดินทาง

2.Travel Information รายละเอียด ข้อมูลการเดินทาง

3.U.S. Contact Information บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในอเมริกา

4.Family Information ข้อมูลครอบครัว

5.Work/Education/Training Information ข้อมูลการทำงาน การเรียน การฝึกงาน

6.Security and Background Information ข้อมูลพื้นฐานด้านความปลอดภัย

7.Location Information ข้อมูลถิ่นที่อยู่อาศัย

8.Preparer of Application บุคคลที่เตรียมการสมัครให้ในครั้งนี้

 

วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 1

เราไปดูกันค่ะว่าแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ใน วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160

     
1.Personal, Address, Phone, and Passport/Travel Document Information
Name Provided:
ชื่อ นามสกุล
Full Name in Native Language:
ชื่อเต็มในภาษาท้องถิ่น
Other Names Used:
ชื่ออื่นๆ ถ้ามี
     
Telecode Name Used:
มีชื่อที่เป็น Telecode หรือเปล่า
Sex:
เพศ
Marital Status:
สถานะภาพ โสด หรือ หย่า
Date of Birth:
วัน เดือน ปีเกิด
Place of Birth:
สถานที่เกิด
Nationality:
เชื้อชาติ
Other Nationalities:
มีเชื้อชาติอื่นๆมั้ย
     
National Identification Number:
หมายเลขบัตรประชาชน
U.S. Social Security Number:
มีเลข SSN ของอเมริกามั้ย ถ้าไม่มีตอบ  DOES NOT APPLY
U.S. Taxpayer ID Number:
หมายเลขผู้เสียภาษีของอเมริกา ถ้าไม่มี ตอบ DOES NOT APPLY
Home Address:
ที่อยู่
 
City:
เมือง
 
State/Province:
จังหวัด
 
Postal Zone/ZIP Code:
เลขไปรษณีย์
 
Country:
ประเทศ
Same Mailing Address?
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์เหมือนกับที่อยู่ที่แจ้งให้ไว้ก่อนหน้านี้มั้ย?
Primary Phone Number:
เบอร์โทรศัพท์แรก
Secondary Phone Number:
เบอร์โทรศัพท์ที่สอง
Work Phone Number:
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน
Email Address:
อีเมล
Passport/Travel Document Type:
ชนิดของ พาสปอร์ต ตอบทั่วไป คือ REGULAR
Passport/Travel Document Number:
หมายเลขพาสปอร์ต
Passport Book Number:
หมายเลขหนังสือพาสปอร์ต ถ้าไม่มีตอบ
DOES NOT APPLY
Country/Authority that Issued Passport/Travel Document:
ประเทศที่ออกพาสปอร์ต
 
City Where Issued:
เมืองที่ออกพาสปอร์ต
 
State/Province Where Issued:
จังหวัดที่ออกพาสปอร์ต
 
Country Where Issued:
ประเทศที่ออกพาสปอร์ต
 
Issuance Date:
วันเริ่มทำพาสปอร์ต
 
Expiration Date:
วันหมดอายุของพาสปอร์ต
Have you ever lost a passport or had one stolen?
เคยทำหนังสือพาสปอร์ตหายมั้ย?
 

2.Travel Information
The List of Purposes of Trip to the U.S.                   จุดประสงค์ในการมาอเมริกา
 
Purpose of Trip to the U.S. (1):
ถ้าท่องเที่ยว ก็ตอบ TEMP. BUSINESS PLEASURE VISITOR (B)
 
Specify:
ระบุด้วยว่ามาอเมริกาเพราะอะไร   TOURISM/MEDICAL TREATMENT (B2)
Intended Date of Arrival:
วันที่มาถึงอเมริกา
Intended Length of Stay in U.S.:
จะมาอยู่อเมริกานานแค่ไหน
Address where you will stay in the U.S.:
ที่อยู่ ที่คุณจะพักที่อเมริกา 
 
City, State, Postal/Zip Code:
 
Person/Entity Paying for Your Trip:
ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

Are there other persons traveling with you?
มีใครมากับคุณมั้ย?
Are you traveling as part of a group or organization?
คุณจะมาเที่ยวเป็นกลุ่มหรือองค์กรใช่มั้ย?
Persons Traveling with You:                                      ข้อมูลบุคคลที่ไปเที่ยวด้วยกัน
 
Name (1):
ชื่อของคนที่คุณไปเที่ยวด้วย
 
Relationship to You:
ความสัมพันธ์
Have you ever been in the U.S.?
เคยมาอเมริกามั้ย?
Have you ever been issued a U.S. visa?
เคยได้ visa อเมริกามั้ย?
Have you ever been refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States, or withdrawn your application for admission at the port of entry?
เคยถูกปฎิเสธวีซ่ามั้ย?
Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?
มีใครเคยยื่นคำร้องผู้อพยพในนามของคุณกับสหรัฐอเมริกาและตรวจคนเข้าเมืองมั้ย?
 
3.U.S. Contact Information             
Contact Person Name in the U.S.:
บุคคลที่ติดต่อได้ในอเมริกา
Organization Name in the U.S.:
รู้จักชื่อองค์กรในอเมริกามั้ย? 
Relationship to You:
ความสัมพันธ์ เป็น ญาติ หรือ เป็นสามี ภรรยา  
U.S. Contact Address:
ที่อยู่ในอเมริกา
   
 
Phone Number:
เบอร์โทรศัพท์
 
Email Address:
อีเมล
 
4.Family Information
Father’s Surnames:
นามสกุลของพ่อ
Father’s Given Names:
ชื่อพ่อ
Father’s Date of Birth:
วัน เดือน ปี เกิด ของพ่อ
Is your father in the U.S.?
พ่ออาศัยอยู่ที่อเมริกามั้ย
Mother’s Surnames:
นามสกุลของแม่
Mother’s Given Names:
ชื่อแม่
Mother’s Date of Birth:
วัน เดือน ปี เกิด ของแม่
Is your mother in the U.S.?
แม่อาศัยอยู่ที่อเมริกามั้ย
Do you have any immediate relatives, not including parents in the U.S.?
คุณมีญาติใกล้ชิดใด ๆ ที่ไม่รวมถึงพ่อแม่ในสหรัฐอเมริกา มั้ย?
 
Relative Name (1):
ชื่อญาติใกล้ชิดที่อยู่ในอเมริกา
 
Relationship to you:
ความสัมพันธ์
 
Status:
สถานภาพที่อยู่ในอเมริกา
Spouse’s Full Name:
ชื่อเต็มของคู่สมรส
Spouse’s Date of Birth:
วัน เดือน ปีเกิด คู่สมรส
Spouse’s Nationality:
เชื้อชาติ คู่สมรส
Spouse’s City of Birth:
เมืองเกิด คู่สมรส
Spouse’s Country of Birth:
ประเทศที่เกิดของคู่สมรส
Spouse’s Address:
ที่อยู่ของคู่สมรส
 
5.Work/Education/Training Information
Primary Occupation:
อาชีพปัจจุบัน

Address :                            ที่อยู่ที่ทำงาน
State/province:                   จังหวัด
Zip code:                            รหัสไปรษณีย์
Country:                             ประเทศ
Month Salary in Local Curency:    เงินเดือนที่ได้ในสกุลเงินไทย
Briefly Describe your duties:         อธิบายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างคร่าวๆ

Were you previously employed?
เคยทำอาชีพ อะไรมาก่อนหน้านี้ 
   
6.Security and Background Information เขาจะถามข้อมูลว่าเราเคยมีคดีร้ายแรง เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีปัญหาทางสุขภาพจิต หรือ เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือไม่  ในส่วนนี้เราก็ตอบ NO ทั้งหมดเลยค่ะ
Do you have a communicable disease of public health significance? (Communicable diseases of public significance include chancroid, gonorrhea, granuloma inguinale, infectious leprosy, lymphogranuloma venereum, infectious stage syphilis, active tuberculosis, and others diseases as determined by the Department of Health and Human Services.)
NO
Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others?
NO
Are you or have you ever been a drug abuser or addict?
NO

   
Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action?
NO
Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances?
NO
Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?
NO
Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?
NO
Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States?
NO
Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking activities?
NO
Have you knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States?
NO
Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the United States?
NO
Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist activities?
NO
Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations?
NO
Are you a member or representative of a terrorist organization?
NO
Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherwise participated in genocide?
NO
Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture?
NO
Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, political killings, or other acts of violence?
NO
Have you ever engaged in the recruitment or the use of the child soldiers?
NO
Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time, particularly severe violations of religious freedom?
NO
Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of the population controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free will?
NO
Have you ever been directly involved in the coercive transplantation of human organs or bodily tissue?
NO
Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means?
NO
Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court?
NO
Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?
NO
Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation?
NO
       
 
7.Location Information
Location where you will be submitting your application
Current Location:
ถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน
 
8.Preparer of Application
 
Did anyone assist you in filling out this application?
มีใครช่วยกรอกเอกสารในการสมัครให้คุณมั้ย?
 
Preparer Surnames:
นามสกุลคนที่ช่วยกรอกเอกสาร
 
Preparer Given Names:
ชื่อคนที่ช่วยกรอกเอกสาร
Organization Name:
ชื่อองค์กร ถ้าไม่มีตอบ
DOES NOT APPLY
 
Street Address:
ที่อยู่คนที่ช่วยกรอกเอกสาร
   
 
City:
เมือง
 
State/Province:
รัฐ หรือ จังหวัด
 
Postal Zone/ZIP Code:
รหัสไปรษณีย์
 
Country:
ประเทศ
 
Relationship to You:
ความสัมพันธ์
ท่านได้ลงนามแบบฟอร์มการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อ11-Jul-2012 02:20:55. ท่านต้องลงนามแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าของท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายแม้ว่าจะมีบุคคลอื่นเตรียมแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าให้ท่านการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้รับรองว่า ท่านได้อ่านและเข้าใจคำถามในแบบฟอร์มการสมัครและคำตอบของท่านเป็นความจริงและถูกต้องตามความรู้และความเชื่อของท่านการยื่นแบบฟอร์มการสมัครที่มีข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจในทางที่ผิดอาจส่งผลให้ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐฯ การกล่าวเท็จในการสมัครนี้มีบทลงโทษภายใต้(28 U.S.C. 1746)

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าและข้อมูลอื่นๆที่ยื่นระหว่างการสมัครวีซ่าอาจได้รับการเข้าถึงโดยหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆที่มีอำนาจอาจกฎหมายในการใช้ข้อมูลนั้นๆรวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายและการบังคคับใช้กฎหมายการเข้าเมืองรูปถ่ายที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครอาจถูกใช้ในการยืนยันการจ้างงานหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆตามกฎหมายสหรัฐฯ

 

เมื่อเราตรวจเช็คข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถส่งใบสมัคร วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 (DS-160) แบบออนไลน์ได้เลยค่ะ  หลังจากนั้นอย่าลืมปริ้นท์หน้ารับรองการสมัครวีซ่ามาและต้องให้เห็นบาร์โคตชัดเจนด้วยนะค่ะ  เพราะต้องนำมาด้วยวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาค่ะ
หาข้อมูลเพิ่มเติม วีซ่าอเมริกา ได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้องกับ วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160

รายชื่ออาชีพที่เข้าข่ายสมัคร ล็อตโต้กรีนการ์ด (Lotto Greencard)

ข้อควรระวัง!!! website ที่ใช้สมัคร Lotto Greencard

ได้เวลาเตรียมตัว Lotto Greencard โครงการวีซ่า กรีนการ์ดล็อตโต้ 2025 (DV-2025)


GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด10 thoughts on “ใบสมัคร วีซ่า อเมริกา ดีเอส-160 (DS-160)

 • ที่เชียงใหม่รับทำให้ แต่แพงมว๊ากกก 8000 บาท ต่อคน เราทำไม่เป็นมีที่ไหนที่รับทำและราคาถูกกส่านี้ไม๊คะรบกวนแนะนำได้ไม๊คะ

  Reply
  • khonkaen 25,000ต่อคนค่ะ สุดบอกเลย

   Reply
 • ข้อมูลของคุณมีประโยชน์มาก ขอบคุณมากจริงๆค่ะ

  Reply
 • ขอรบกวนถามหน่อยนะคะว่า การที่เราระบุว่ามีคนรู้จัก กับไม่มีคนรู้จักในอเมริกา อย่างใหนมีโอกาสผ่านมากกว่ากันคะ

  Reply
 • และอีกอย่างที่สงสัยว่า เราต้องเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมคือ ใบจองที่พัก ตั๋วเครื่องบินไปกลับ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าก็ในเเมื่อเราไม่รู้ว่าวีซ่าจะผ่านมั้ย เราจะได้ไปรึป่าว แล้วเราจะจองก่อนได้ยังงัยล่ะคะ ไม่เข้าในจิงๆ อาจจะเป็นคำถามโง่ แต่ก็อยากจะรู้น่ะค่ะเพราะไม่มีประสบการณ์จริงๆ ขอรบกวนท่านผู้รู้ ช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  Reply
 • คำถามนี้ ถ้าเป็นทหารเกณฑ์ต้องตอบอย่างไรคะ
  Have you ever served in millitary?
  แล้วทหารเกณฑ์ ต้องบอกว่าอย่างไรคะ

  Reply
  • คำถามนี้ Other Names Used: ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อต้องใส่ชื่อเก่ามั้ยคะ

   Reply
 • ที่ไหนรับจ้างทำวีซ่ามั่งค่ะ แต่ง 4 ปีแล้วจะกลับอเมริกาอยุ่ถาวน โทรมาค่ะ 084 4487907

  Reply
 • สวัสดีค่ะ ขออนุญาตนะไปเสนอที่สื่ออื่นได้มั้ยคะ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *