หนุ่มอเมริกัน ทำลายสถิติ”ขี่คลื่นยักษ์”สูงที่สุดในโลก กว่า 30 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *