พายุหิมะถล่มสหรัฐฯ ทำ 7 แสนหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ เที่ยวบินยกเลิกอื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *