โพลชี้คนอเมริกันส่วนใหญ่อยากให้รัฐ “เนรเทศ” ผู้อพยพผิดกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *