เผยมากกว่าครึ่งของแม่น้ำในประเทศมีมลพิษสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *