“วิกิลีกส์” เตรียมเผยแพร่เอกสารลับของสหรัฐอีกกว่าล้านฉบับ

“วิกิลีกส์” เตรียมเผยแพร่เอกสารลับของสหรัฐอีกกว่าล้านฉบับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *