เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มภารกิจเดินทางข้ามอเมริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *