วิจัยชี้วัยรุ่นอเมริกัน เสียชีวิตเพราะเล่นเฟซบุ๊ก แชตขณะขับรถ

วิจัยชี้วัยรุ่นอเมริกัน เสียชีวิตเพราะเล่นเฟซบุ๊ก แชตขณะขับรถ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *