เตรียมตัวก่อนมาอเมริกา

Baggage Fee ของแต่ละสายการบิน

Baggage Fee ของแต่ละสายการบินการเดินทางโดยเครื่องบิน โดยเฉพาะเมื่อต้องบินข้ามประเทศไปไกลๆแล้ว แน่นอนว่าเราควรจะจัดแจงทริปการเดินทางให้ดี เมื่อตั๋วเครื่องบินพร้อม สัมภาระพร้อม เอกสารพร้อม ร่างกายพร้อม ถึงสนามบินแล้ว สิ่งที่เราต้องทำหลังจากเช็คอินตัวเอง ก็คือการเช็คอินสัมภาระ หรือการโหลดกระเป๋าเข้าใต้เครื่องค่ะ

เรื่องค่าธรรมเนียมกระเป๋า (Baggage Fee) นี่ หลายคนมองข้ามไป ทำให้ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุมานักต่อนัก! เพราะแต่ละสายการบินจะมีนโยบาย และค่าธรรมเนียมกระเป๋า (Baggage Fee) แตกต่างกัน ทำให้สับสนชะจริง ดังนั้น GoGoAmerica ก็เลยขอยกตาราง Policy และ Baggage Fee ของแต่ละสายการบิน ของทั้งภายในประเทศ (Domestic) และระหว่างประเทศ (International)มาไว้ซะ ณ ที่นี้เลยค่า (updated 9 Oct 2019: สายการบินภายในประเทศ)
Business Class Deals 

ค่าธรรมเนียมกระเป๋าของสายการบินภายในประเทศ (Domestic Bag Fee Chart)

สายการบิน
กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่อง (Carry-On)
กระเป๋าโหลดที่ต้องเข้าใต้เครื่อง

Southwest

กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่อง: ฟรี
ขนาด: 24 x 16 x 10 inches (60 x 40.6 x 25.4 cm)
น้ำหนัก:
ไม่กำหนด
สัมภาระติดตัว 1 ใบ: ฟรี (13.5 x 8.5 x 18.5 inches)
กระเป๋าใบแรก: Free
กระเป๋าใบที่สอง: Free
กระเป๋าใบที่สามขึ้นไป: ใบละ $75
น้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาติ: ไม่ระบุ
กระเป๋าใหญ่เกินขนาด: $75
สัตว์เลี้ยง: $75

Alaska Airlines
กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่อง: ฟรี
ขนาดรวม: 
45 นิ้ว (กว้าง 9+ยาว 14+สูง 22)
น้ำหนัก: 
ไม่กำหนด
สัมภาระติดตัว 1 ใบ: 
ฟรี
กระเป๋าใบแรก: $30
กระเป๋าใบที่สอง: 
$40
กระเป๋าใบที่สามขึ้นไป: ใบละ $100 ไม่อนุญาติให้กระเป๋า: เกิน100 lbs. และใหญ่เกิน 115 นิ้ว
สัตว์เลี้ยง: 
$100

Allegiant Airlines
กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่อง: $10 – $75 
ขนาดรวม: 
9 x 14 x 22 inches (22.9 x 35.6 x 55.9 centimeters)
น้ำหนัก: 
ไม่กำหนด
สัมภาระติดตัว 1 ใบ:
 ฟรี  7 x 15 x 16 inches (17.8 x 38.1 x 40.6 centimeters)
กระเป๋าห้ามเกิน 4 ใบ

ค่ากระเป๋าตาม link นี้ค่ะ
นน.กระเป๋าที่อนุญาติ:
 
50 lbs.
กระเป๋าหนักเกินขนาด:      
$50
สำหรับ 40-70 ปอนด์,    $75 สำหรับ 71 – 100 ปอนด์ 
สัตว์เลี้ยง: $100


American Airlines
One carry-on: Free
Dimensions: 45 in. (L+W+H not specified)
Weight: 40 lbs.
One personal item: Free
 • 1st Bag: $30
 • 2nd Bag: $40
 • 3rd Bag: $150
 • 4th Bag: $200
 • Each bag maximum 50 lb/22 kg

Pet flight fee: $100 – 150


Delta Airlines
One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 22 L + 14 W + 9 H in. (45 in.)
Weight: 40 lbs.
One personal item: Free
First checked bag fee: $30
Second checked bag fee: $40
Additional bags fee: $130 for third bag; $200 each for 4-10 checked bags
Overweight bags
Oversize bag: $175 for bags measuring 63-80 in (L+W+H), $300 for bags measuring 81-115 in (L+W+H)
Pet flight fee: $100 – $175

Frontier Airlines
One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 49 in (L+W+H not specified)
Weight: 35 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: $20
Second checked bag: $20
Additional bags fee: $50 each for 3+ bags
Overweight bags: $75
Oversize bags: $75
Pet flight fee: $100 – $200

Hawaiian Airlines
One carry-on: 1st Bag:$25-30  2nd Bag:35-40  3rd Bag:$50-100
Carry-on dimensions: 62 linear inches (157 cm)
Weight: 50 lbs (23 kg)
One personal item: Free
Check bags fees
Additional bags fee: $125 each for 3-6 bags, $200 each for 7+
Overweight bags
Pet flight fee: $35 – $175

JetBlue
One carry-on: Free
22″ L (55.88 cm) x 14″ W (35.56 cm) x 9″ H (22.86 cm) and personal items must not exceed 17″ L (43.2 cm) x 13″ W (33 cm) x 8″ H (20.32 cm
Weight: Not specified
One personal item: Free
First checked bag: $30
Second checked bag: $40
JetBlue bags fee

Spirit Airlines
1st Bag:$40 (online) $50 (airport) 
2nd Bag:$50 (online) $60 (airport)
3rd Bag:$95 (online) $100 (airport)
4th Bag:$95 (online) $100 (airport)Carry-on dimensions: 22 L + 13 W + 10 H (45 in)
Weight: Not specified
One personal item: Free
First checked bag: $45 (online)
$55 (airport)
Additional bags fee: $100 each for 3-5 bags
Overweight bags: $25 for 41-50 lbs, $50 for 51-70lbs, $100 for 71-99lbs
Oversize bags: $100 for 62+ in., $150 for 80+ in.
Pet flight fee: $100

United Airlines
One carry-on: $25
Carry-on dimensions: 9 inches x 14 inches x 22 inches
Weight: Not specified
One personal item: Free
Checked bag fee: ตามระยะทาง
Additional bags fee: $150 each
Overweight bags:for bags 50-70 lbs., $200 for bags 71-100 lbs.Oversize bags: $100
Pet flight fee: $125 – $250

US Airways
One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 26 L + 14 W + 11 H (51 in.)
Weight: 40 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: $30
Second checked bag: $40
Additional bags fee
Pet flight fee: $100

Virgin American
One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 24 L + 16 W + 10 H (50 in.)
Weight: 16 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: You can check in at at least 1 x  23kg bag for free unless you’re flying Economy Light.
Baggage Policy


BookingBuddy
 
Expedia.com

ค่าธรรมเนียมกระเป๋าของสายการบินระหว่างประเทศ

(US International Bag Fee Chart)
Airline BAG INFO URL Carry-on baggage Checked Bag & Pet Flight Fees
Aer Lingus Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
55 + 20 + 40 cm
Weight: 10 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free up to 23 kg
Second checked bag: $60
Additional bags fee: $60
Overweight bags: Check with ticketing
Oversize bags: Check with ticketing
Pet flight fee: Go to petexpress.us
Aeroflot Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Cannot exceed 115 cm
Weight: Cannot exceed 10 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Free
Second checked bag: Varies, on destination. Check with ticketing
Additional bags fee: 50 Euros – 150 Euros
Overweight bags: 50 Euros – 150 Euros
Oversize bags: 50 Euros – 150 Euros
Pet flight fee: Charged as second piece of luggage, restrictions apply.
Aeromexico Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
(L + W + H) of 115 cm
Weight: 22 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Varies on class and destination
Additional bags fee:
Overweight bags: Varies on destination and # of baggage
Oversize bags: Varies on destination and class
Pet flight fee: $40 – $209 varies on destination and purchased (airport verses call center)
Air Canada Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
9 in + 15.5 in + 21.5 in
Weight: 22 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: $20 for economy free for executive and 1st (varies on destination)
Additional bags fee:
Overweight bags: $75 for bags weighing 50-70 lbs (varies on destination)
Oversize bags: $75 for bags between 60-115 inches (varies on destination)
Pet flight fee: $50 or $100 per direction, based on itinerary
Air China Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
55 + 40 + 20 cm
Weight: 5 kg
One personal item: Not available
First checked bag: Free
Second checked bag: $70
Additional bags fee: $70
Overweight bags: For 24 – 32 kg, $150. For 33 – 45 kg, $300.
Oversize bags: For more than 158 cm, $150.
Pet flight fee: For 24 – 32 kg, $150. For 33 – 45 kg, $300.
Air France Check Airline Website One carry-on: Free (2 free on various destinations and class)
Carry-on dimensions:
55 cm + 35 cm + 25 cm
Weight: 22 lbs. (varies on destination)
One personal item: Free
First checked bag: Free up to 50 lbs (varies on destination)
Second checked bag: Varies on destination
Additional bags fee: Varies on destination
Overweight bags: Varies on destination
Oversize bags: Varies on destination
Pet flight fee:
Air India Check Airline Website One carry-on:
Carry-on dimensions: No more than 45 inches total
Weight:
One personal item:
First checked bag: Free (Varies on class 25 kg – 40 kg)
Second checked bag: Varies on destination and class
Additional bags fee: $150
Overweight bags: $23 – 32 kgs $60/ 32 – 45 kgs $450
Oversize bags: $150
Pet flight fee: n/a
Air Jamaica Check Airline Website One carry-on: Free
Weight: 10 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: Not accepted
Overweight bags: Not accepted
Oversize bags: Not accepted
Pet flight fee:
Air Maroc Check Airline Website One carry-on:
Carry-on dimensions:
115 cm (Not specified L + W + H)
Weight: 10 kgs
One personal item:
First checked bag: Free
Second checked bag: Varies on class and destination
Additional bags fee: Varies on class and destination
Overweight bags: Varies on class and destination
Oversize bags: Charges for Excess baggage vary according to the destination and the number of additional luggage the passenger want to check.
Pet flight fee: n/a
Air New Zealand One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 46.5 inches (l + h + w)
Weight: 15 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free on most flights
Second checked bag: $70 – $230 varies by city
Additional bags fee: $200 – $410 varies by city
Overweight bags: $70 up to 70 lbs.
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
Air Panama Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Unknown
Weight: Cannot exceed 5 lbs.
One personal item: Yes
First checked bag: Free, up to 25 pounds
Second checked bag: Free, up to 25 pounds
Additional bags fee: Check with ticketing
Overweight bags: Check with ticketing
Oversize bags: Check with ticketing
Pet flight fee: $2.50 – $5
Air Tahiti Nui Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: 45 in. / 115 cm
Weight: 22 lbs. /10 kgs
First checked bag: Free
Second checked bag: Up to $100
Additional bags fee: Check Airline Website
Overweight bags: Additional $25
Oversize bags:
Pet flight fee: Not specified
Air Transat Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 23 + 40 + 51 cm (including wheels and handles)
Weight: 10 kg
First checked bag: Free
Second checked bag: Up to $20 CA per extra kilogram
Additional bags fee: Up to $20 CA per extra kilogram
Overweight bags: Up to $20 CA per extra kilogram
Oversize bags: Up to $20 CA per extra kilogram
Pet flight fee: See website
Airtran Airlines Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
55 in. (Not specified L + W + H)
Weight: Not specified
One personal item: Free
First checked bag: $20
Second checked bag: $25
Additional bags fee: $50 each
Overweight bags: $49 for bags weighing 51 to 70 lbs. and $79 for bags weighing 71 to 100 lbs.
Oversize bags: $79
Pet flight fee: $69
Alitalia Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
55 + 35 + 25 cm
Weight: 8 kg
One personal item: None
First checked bag: No charge
Second checked bag: $55
Additional bags fee: $200
Overweight bags: $100 for bags weighing 23 – 32 kg
Oversize bags: $70 for bags 158 – 203 cm
Pet flight fee: $75
All Nippon One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 22 + 16 + 10 in.
Weight: 22 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: $100 – $150
Overweight bags: $30 – $300 varies by size/city
Oversize bags: $150 – $300 varies by size/city
Pet flight fee: $49 – $300
Aloha Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
22 + 14 + 9 in.
Weight: 22 lbs.
One personal item: free
First checked bag: Free to $25 (Varies on destination)
Second checked bag: Free to $35 (Varies on destination)
Additional bags fee: Varies on destination
Overweight bags: Varies on destination
Oversize bags: Varies on destination
Pet flight fee: $60-225 varies on destination and aircraft
El Al One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 22 + 18 + 10
Weight: 26 lbs. including personal item
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: $50 – $200 varies by city
Additional bags fee: $100 – $230 varies by city
Overweight bags: $20 – $100 varies by city
Oversize bags: Contact airline
Pet flight fee: $75 – $500 or Check Airline Website
Emirates Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
55 + 38 + 20 cm
Weight: 7 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: $175 (based on Economy Houston to Dubai travel)
Overweight bags: $50 (up to 32 kg)
Oversize bags: Check with ticketing
Pet flight fee: Same as additional bags fee, and not permitted in cabin (unless it is a falcon)
Europe AirPost Check Airline Website One carry-on:
Carry-on dimensions:
Weight:
One personal item:
First checked bag: Free
Second checked bag: Free up to 15 kg (total weight)
Additional bags fee: Free up to 15 kg
Overweight bags: After 15 kg – 10 Euro per kg
Oversize bags: n/a
Pet flight fee: 35 Euro each trip in cabin, 50 Euro each trip in lower hold
Eva Air Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 56 + 36 + 23 cm
Weight: 7 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free if all bags total weight less than 20 kg
Second checked bag: Free if all bags total weight is less than 20 kg
Additional bags fee: Free if all bags total weight less than 20 kg
Overweight bags: Calculated on the basis of each extra kilogram exceeding the free baggage allowance and can vary with the route. Generally it is based on 1.5% of the highest normal direct adult one-way economy class fare.
Oversize bags: Check with ticketing
Pet flight fee: For less than 23 kg, charge is twice of the normal excess baggage fee. For 24 – 31kg, charge is twice of the normal extra baggage charge per container, plus USD32. For 33 – 44kg, charge is triple of the normal extra baggage charge, plus USD32. For each 10 kg or fractions thereof over 45 kg, one additional excess charge plus USD32 will be collected.
Eznis Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 23 + 34 + 48 cm
Weight: 5 kgs
One personal item: Free
First checked bag: Free, but not to exceed 140 cm – based on the fare levels of the purchased ticket
Second checked bag: Cost varies based on destination
Additional bags fee: Cost varies based on destination
Overweight bags: Check with ticketing
Oversize bags: Check with ticketing
Pet flight fee: Cost varies based on destination
Finnair Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
56 + 45 + 25 cm
Weight: 8 kg
One personal item: Free
First checked bag: 40 Euro
Second checked bag:
Additional bags fee: 40 Euro
Overweight bags: 60 Euro for bags weighing 23 – 32 kg and 100 Euro for bags weighing 32 – 50 kg
Oversize bags: Check with ticketing
Pet flight fee: 60 Euro
FlyDubai Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
56 + 45 + 25 cm
Weight: 7 kg
One personal item: Free
First checked bag: 50AED – 150AED
Second checked bag: 50AED – 150AED
Additional bags fee: 50AED – 150AED
Overweight bags: 12AED – 55AED
Oversize bags:
Pet flight fee:
Gabon Airlines Cargo Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
115cm total
Weight: 10 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: 100Euro
Overweight bags: Not Accepted/Refused
Oversize bags: Not Accepted/Refused
Pet flight fee: N/A
Germania Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
5 + 40 + 20 cm.
Weight: 6 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags: 10 EURO per kg
Oversize bags:
Pet flight fee: 25 – 75 EURO
Iberia Check Airline Website One carry-on: Unknown
Carry-on dimensions:
Unknown
Weight: Unknown
One personal item: Unknown
First checked bag: Free
Second checked bag: $60
Additional bags fee: $150
Overweight bags: $60
Oversize bags:
Pet flight fee:
Icelandair Check Airline Website Saga & Economy Comfort Class: Two carry-on bags, not weighing more than 9 kg each, total of the dimensions does not exceed 115 cm.
Economy Class: One carry-on bag, not weighing more than 6 kg, total of the dimensions does not exceed 115 cm.
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: N/A
Overweight bags: 55 – 93 EURO
Oversize bags: N/A
Pet flight fee: 55 – 93 EURO
Insel Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
55 + 35 + 20 cm
Weight: 22 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free up to either 44 lbs. or 66 lbs. (depends on destination and class)
Second checked bag: Free as long as 1st and 2nd checked bags do not go over either 44 lbs. or 66 lbs. (depends on desination and aircraft)
Additional bags fee: Varies on aircraft and destination
Overweight bags: Dpends on aircraft MD-80 $50 for every 22 lbs./ EMB-110 $5 for every 2.2 lbs.
Oversize bags:
Pet flight fee: Depends on aircraft MD-80: $5,- per kg/ FOKKER or EMB: $3,- per kg.
Izair Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
20 + 40 + 55 cm
Weight: 8 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free for baggage under 15 kg on domestic and 20 kg on International flights.
Second checked bag: 5 TL, Prepurchased $3TL
Additional bags fee: Varies per location
Overweight bags: Varies per location
Oversize bags: Max 20 kg
Pet flight fee:
Japan Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
45 in.
Weight: 22 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: $50 – $150
Overweight bags: $10 – $450
Oversize bags: $50 – $150
Pet flight fee: $50 – $150
Jet Air One carry-on: Contact the airline
Carry-on dimensions: Contact the airline
Weight: Contact the airline
One personal item: Contact airline
First checked bag: Contact the airline
Second checked bag: Contact the airline
Additional bags fee: Contact the airline
Overweight bags: Contact the airline
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
JetairFly Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
115 cm total
Weight: 6 kg
One personal item: Free
First checked bag:
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags: 35 – 240EURO
Oversize bags:
Pet flight fee:
Jetlink First checked bag: Free
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags: $3 – 5 per kg
Oversize bags:
Pet flight fee:
KLM One carry-on: Free
Carry-on dimensions: 21.5 x 10 x 13.5 in.
Weight: 26 lbs. (including weight of extras like handbag or laptop)
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: $55 – $100 varies by city
Additional bags fee: $200
Overweight bags: $55 – $100 up to 70 lbs.
Oversize bags: $20 – $300 varies by city/size
Pet flight fee: $20 – $200
Korean Air Check Airline Website One carry-on: Free
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee:
Overweight bags: Subject to rejection
Oversize bags: Subject to rejection
Pet flight fee:
Lacsa One carry-on: Free
Carry-on dimensions: Unspecified
Weight: Unspecified
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free to some cities
Additional bags fee: $40 – $225 varies by city
Overweight bags: $55 – $220 varies by size, city
Oversize bags: $50 – $100 varies by size, city
Pet flight fee: $100 – $125
Lan One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
21 + 14 + 10
Weight: 40 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free to some cities
Additional bags fee: $10 – $90 varies by city
Overweight bags: Starts at $10 – $90
Oversize bags: Starts at $10 – $90
Pet flight fee: Contact airline
Lanperu One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
21 + 14 + 10
Weight: 40 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free to some cities
Additional bags fee: $10 – $90 varies by city
Overweight bags: Starts at $10 – $90
Oversize bags: Starts at $10 – $90
Pet flight fee: Contact airline
LOT One carry-on: Free
Carry-on dimensions: Cannot exceed 45 inches
Weight: 13 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: $60
Additional bags fee: Contact airline
Overweight bags: Contact airline
Oversize bags: Contact airline
Pet flight fee: $52 – $286
Lufthansa One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
21 + 15 + 7
Weight: 17 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: $70
Additional bags fee: $70
Overweight bags: $70 – $300
Oversize bags: $70 – $150
Pet flight fee: $50 – $400
Lydd One carry-on: Unspecified
Carry-on dimensions: Unspecified
Weight: Unspecified
One personal item: Unspecified
First checked bag: Contact the airline
Second checked bag: Contact the airline
Additional bags fee: Contact the airline
Overweight bags: Contact the airline
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
Malaysia One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
22 + 14 + 9
Weight: 11 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: $96 – $177
Overweight bags: $25 up to 70 lbs.
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
Martinair One carry-on:
Carry-on dimensions:
Weight:
One personal item:
First checked bag:
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags:
Oversize bags:
Pet flight fee:
Mauritanian International One carry-on: Contact the airline
Carry-on dimensions: Contact the airline
Weight: Contact the airline
One personal item: Contact airline
First checked bag: Contact the airline
Second checked bag: Contact the airline
Additional bags fee: Contact the airline
Overweight bags: Contact the airline
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
McCall One carry-on: Contact the airline
Carry-on dimensions: Contact the airline
Weight: Contact the airline
One personal item: Contact airline
First checked bag: Contact the airline
Second checked bag: Contact the airline
Additional bags fee: Contact the airline
Overweight bags: Contact the airline
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
Merpati One carry-on: Contact the airline
Carry-on dimensions: Contact the airline
Weight: Contact the airline
One personal item: Contact airline
First checked bag: Contact the airline
Second checked bag: Contact the airline
Additional bags fee: Contact the airline
Overweight bags: Contact the airline
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
Mexicana One carry-on:
Carry-on dimensions:
Weight:
One personal item:
First checked bag:
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags:
Oversize bags:
Pet flight fee:
Midwest Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
21 + 15 + 9 (45 in.)
Weight: 50 lbs.
One personal item: Free (if there is space)
First checked bag: $20
Second checked bag: $20
Additional bags fee: $50 each for 3+
Overweight bags: $75
Oversize bags: Varies based on item
Pet flight fee: $150
Monarch One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
22 + 17 + 9
Weight: 11 pounds
One personal item: Free
First checked bag: Contact the airline
Second checked bag: Contact the airline
Additional bags fee: Contact the airline
Overweight bags: Contact the airline
Oversize bags: Contact the airline
Pet flight fee: Contact the airline
Olympic Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions:
55 + 40 + 23 cm
Weight: 8 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Free (must be less than 20 kg total with second bag)
Second checked bag: Free (must be less than 20 kg total with first bag)
Additional bags fee: None
Overweight bags: 2 Euro per extra kilo
Oversize bags: 2 Euro per extra kilo
Pet flight fee: 4 Euro (Check with ticketing for international flights)
Paramount Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
115 cm total
Weight: 7 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee:
Overweight bags:
Oversize bags:
Pet flight fee:
Philippine Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Cannot exceed 115 cm
Weight: Cannot exceed 7 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Baggage based off ticket type, call ticketing
Second checked bag: Baggage based off ticket type, call ticketing
Additional bags fee: Baggage based off ticket type, call ticketing
Overweight bags: Baggage based off ticket type, call ticketing
Oversize bags: Baggage based off ticket type, call ticketing
Pet flight fee: Check with ticketing
Polynesian Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Unknown
Weight: Cannot exceed 5 kg
One personal item: No
First checked bag: Free (cannot exceed 20 kg with second piece)
Second checked bag: Free (cannot exceed 20 kg with first piece)
Additional bags fee: Varies by destination, check with ticketing
Overweight bags: Varies by destination, check with ticketing
Oversize bags: Varies by destination, check with ticketing
Pet flight fee: Check with ticketing
ProFlight Zambia Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Unknown
Weight: 5 kg max
One personal item: No
First checked bag: Free
Second checked bag: $30 – $50
Additional bags fee: $30 – $50
Overweight bags: $30 – $50
Oversize bags: $30 – $50
Pet flight fee: Check with ticketing
Qantas Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Cannot exceed 115 cm
Weight: 7 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Free
Second checked bag: Free for international, $10 – $30 for domestic
Additional bags fee: Varies, check with ticketing
Overweight bags: Varies, check with ticketing
Oversize bags: Varies, check with ticketing
Pet flight fee: Check with ticketing
SAS Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
23 + 40 + 55 cm
Weight: Up to 8 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free 1 bag 23 kg/ 50 lbs
Second checked bag: $25
Additional bags fee: $25
Overweight bags: $40 – $80
Oversize bags: $40 – $80 when exceeding the 158 cm
Pet flight fee: $50 within Europe; $70 Europe – Middle East; $100 Europe – Asia
Scandinavian Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Cannot exceed 115 cm
Weight: Cannot exceed 8 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Free
Second checked bag: $25 – $60
Additional bags fee: $25 -$60
Overweight bags: $40 – $260
Oversize bags: $80 – $345
Pet flight fee: Check with ticketing
Singapore Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Cannot exceed 115 cm
Weight: Cannot exceed 7 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: Varies, check with ticketing
Overweight bags: Varies, check with ticketing
Oversize bags: Varies, check with ticketing
Pet flight fee: Check with ticketing
SN Brussels Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions:
55 + 40 + 23 cm
Weight: 6 kg – 16 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Free
Second checked bag: 50 Euros
Additional bags fee: 100 Euros
Overweight bags: 100 Euros
Oversize bags: 200 Euros
Pet flight fee: 100 Euros – 300 Euros
South African Check Airline Website One carry-on: Yes
Carry-on dimensions: Cannot exceed 115 cm
Weight: Cannot exceed 8 kg
One personal item: Yes
First checked bag: Free, can’t exceed 23 kg
Second checked bag: Free, can’t exceed 23 kg
Additional bags fee: Check with ticketing
Overweight bags: Check with ticketing
Oversize bags: Check with ticketing
Pet flight fee: Check with ticketing
Spanair Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
50 + 40 + 25 cm
Weight: 10 kg
One personal item:
First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: 15 – 50 EURO
Overweight bags: 15 – 50 EURO
Oversize bags:
Pet flight fee:
Sun Country Check Airline Website One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
22 + 13 +10 (45 in.)
Weight: 35 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: $20 – $25
Second checked bag: $30 – $35
Additional bags fee: $75 each for 3-5 bags
Overweight bags: $75 for 51 – 98lbs.
Oversize bags: $75 for 62+ in.
Pet flight fee: $100
Swiss One carry-on: Free
Carry-on dimensions:
21 + 15 + 7 in.
Weight: 17 lbs.
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag: Free to some cities
Additional bags fee: $117 – $200 varies by city
Overweight bags: $130 – $550 varies by city
Oversize bags: $65 – $300 varies by size, city
Pet flight fee: $75 – $500
TACA Peru Check Airline Website not specified First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee:
Overweight bags: $50 – $100
Oversize bags: $50 – $100
Pet flight fee: $125 each way
Tam Check Airline Website One carry-on: Free
Weight: 5 kg
One personal item: Free
First checked bag: Free
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags: R$85,00-204,00
Oversize bags: R$85,00-204,00
Pet flight fee: (R$90,00) + (weight of the kennel and the animal multiplied by the value corresponding to 0.5% of the published full fare).
Tam Air Check Airline Website Subject to cabin class and distance. Check website for information
First checked bag:
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags:
Oversize bags:
Pet flight fee:
TAP Check Airline Website Subject to cabin class and distance. Check website for information
First checked bag:
Second checked bag:
Additional bags fee:
Overweight bags:
Oversize bags:
Pet flight fee:
Thai Airways Check Airline Website not specified First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: $119
Overweight bags: $119
Oversize bags: $119
Pet flight fee: $238
Turkish Check Airline Website First checked bag: Free
Second checked bag: Free
Additional bags fee: Depends on route
Overweight bags: Not specified
Oversize bags: Not specified
Pet flight fee: Call +90 212 444 0 849

ที่มา:http://www.farecompare.com/about/worldwide-baggage-fee-chart/3 thoughts on “Baggage Fee ของแต่ละสายการบิน

 • สวัสดีครับ ผมอยากทราบว่า Emirates Airline เขาให้เอา กระเป๋าขึ้นเครื่องยังไงครับ ตามที่บอกของเวปคุณ คือ แครี่ออน1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ เป๋าส่วนบุคคลอีก1ใบ แต่Emirate Airline บอกว่า โหลดได้ สองใบ ใบละไม่เกิน 23 Kg. ผู้โดยสารชั้นประหยัดจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวได้หนึ่งชิ้น รวมไปถึงกระเป๋าถือ หรือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์แบบพกพา และจะต้องไม่เกิน 22 x 15 x 8 นิ้ว (55 x 38 x 20 ซม.) และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15 ปอนด์ (7 กก.) ผมอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ว่าให้เอากระเป๋าขึ้นเครื่องได้กี่ใบกันแน่ รบกวนตอบกลับด้วยนะครับ เพราะอีก 3 วัน ผมก็บินแล้วน่ะครับ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  Reply
  • ตามประสบการณ์ และที่เข้าใจนะคะ คือสายการบินระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่จะสามารถเอากระเป๋าขึ้นเครื่องได้ทั้งหมดมากที่สุด 4 ใบ คือ 2 ใบเป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่อง น้ำหนักใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ตอนนี้หลายๆสายการบินเริ่มเปลี่ยนกฏใหม่ ให้โหลดใต้เครื่องแค่ใบเดียว เช่น ANA ก่อนบินต้องตรวจสอบกับทางสายการบินให้ดีๆนะคะ) ส่วนอีก 2 ใบเป็นกระเป๋าที่เราสามารถเอาติดตัวเราขึ้นเครื่องไปกับเราได้ หนึ่งในนั้นเป็นกระเป๋าขนาดย่อม (ลากหรือหิ้วก็ได้) ขนาดไม่เกิน 22 x 15 x 8 นิ้ว และน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม อีกใบเป็นกระเป๋าหิ้วธรรมดา ไม่ใหญ่มาก ประมาณกระเป๋าที่เราหิ้วติดตัวไปช้อปปิ้งค่ะ ขอให้โชคดี เดินทางปลอดภัยนะคะ

   Reply
 • สายการบินภายในประเทศอเมริกา ไม่ทราบต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าที่ต้องการโหลด ล่วงหน้าไหมคะ ถ้าซื้อที่เคาน์เตอร์ตอนเช็คอินจะราคาเดียวกับราคาออนไลน์ไหมคะ บิน US Airways and Delta
  ขอบคุณคะ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *