งานที่น่าทำที่สุดในอเมริกา

หางานในอเมริกา

10 อันดับ งานที่น่าทำที่สุดในอเมริกา ปี 2012

ได้มีการจัด10 อันดับ งานที่น่าทำที่สุดในอเมริกา ปี 2012โดยเว็บหางานชื่อดัง CareerCast ได้ทำการจัดอันดับโดยใช้หลักเกณฑ์  รายได้, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความต้องการในตลาดแรงงาน, ความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกาย และความเครียด ซึ่งอาชีพที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 ในปี 2012 นี้ ยังคงเป็น ตำแหน่ง Software

Read More