E-Commerce ในอเมริกา

สัพเพเหระในอเมริกา

6 ข้อชวนคุยกับ E-Commerce ในอเมริกา

ถ้าหากพูดถึง การทำธุรกิจในอเมริกา ยุคนี้ ต้องบอกเลยว่า E-Commerce เป็นช่องการทำธุรกิจที่มีความจำเป็นอย่างมาก ในเวลาไม่ถึง 10 ปีนี้ E-Commerce มีอัตราเติบโต รวดเร็ว อย่างต่อเนื่อง ไปทั่วโลก  ก่อนอื่นเราขออธิบายคร่าวๆ ก่อนละกันค่ะว่า E-Commerce คืออะไร ธุรกิจ E-Commerce ก็คือการค้าขายหรือการทำธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ทั้งการซื้อและขายสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการโอนเงินและข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ก็จะทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น

Read More