สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

Part 1 : Traffic sign questions Exam 3

เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST

1 This road sign means:

Picture

a. U-turns are prohibited.

b. you are about to enter a one way street the wrong way.
c. you may proceed if the way is clear.
d. all of the above.
2 This road sign means:
a. You may not turn on the red light
b. You may not pass cars ahead of you in your lane, even if the way is clear
c. Traffic flows only in the direction of the arrow.
d. You may not enter
3 This road sign means:

Picture

a. the speed limit indicated is the maximum legal speed on the road where posted.
b. you must travel at the speed indicated.
c. you must travel through the intersection at the posted speed.
d. none of the above.
4 This road sign means:

Picture

a. drivers in both lanes are responsible for merging smoothly.
b. lanes are reserved for vehicles with specific number of occupants in vehicle.
c. specific turning movements are allowed from specific lanes.
d. do not enter
5 This road sign means:
Picture
a. a steep grade is ahead.
b. low clearance. Do not proceed if your vehicle is taller than the height indicated.
c. pedestrian crossing just ahead.
d. none of the above
6 This road sign means:
Picture
a. winding road
b. merging traffic
c. intersection ahead.
d. steep grade ahead
7 This road sign means:
Picture
a. School Crossing
b. Pedestrian Crossing.
c. Railroad Crossing
d. Bicycle Crossing
8 This road sign means:
Picture
a. the road ahead turns sharply right then sharply left.
b. curves right and a side road joins from the left
c. curves right and a side road joins from the right
d. winding road ahead
9 This road sign means:
Picture
a. the road ahead turns sharply right then sharply left.
b. a road joins from the right.
c. sharp right turn.
d. winding road ahead
 
10 This road sign means:
Picture
a. Rough Road, Bump, or Uneven Lanes
b. Unusual or potentially dangerous conditions are ahead
c. work zones informthat part of the road ahead is closed.
d. no passing zone

ANSWER


1) b: you are about to enter a one way street the wrong way.

2) b: You may not pass cars ahead of you in your lane, even if the way is clear


3) a: the speed limit indicated is the maximum legal speed on the road where posted

4) b: lanes are reserved for vehicles with specific number of occupants in vehicle

5) b: low clearance. Do not proceed if your vehicle is taller than the height indicated.

6) d: steep grade ahead

7) a: School Crossing Slow down. The speed limit is usually 25 MPH .Watch out for children crossing the street.

8) b: The road aheadcurves right and a side road joins from the left within the curve

9) a: the road ahead turns sharply right then sharply left.

10) c: work zones direct drivers to proceed into different traffic lanes and inform them that part of the road ahead is closed.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด6

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9


GoGoAmerica เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *