สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

Part 1 : Traffic sign questions Exam 4

 เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST

1 This road sign means:
a. the road ahead turns sharply right then sharply left.
b. curves right and a side road joins from the left
c. winding road ahead
d. Traffic in the lane must turn in the direction of the arrow

2 This road sign means:
Picture
a. parking space reserved for doctors.
b. parking space reserved for hospital employees.
c. parking space reserved for residents.
d.parking space reserved for people with disabled parking privileges
3 This road sign means:
Picture
a. the road ahead curves left, then right.
b. steep grade ahead.
c. road construction ahead.
d. the road ahead curves right, then left.
4 This road sign means:
Picture
a. merge. Slow down to the safe speed indicated.
b. the road ahead curves right. Slow down to the safe speed indicated.
c. divided highway begins. Slow down to the safe speed indicated.
d. winding road ahead. Slow down to the safe speed indicated.
5 This road sign means:
Picture
a. double curve, right then left.
b. pavement ends.
c. winding road.
d. sharp turn to the right
6 This road sign means:
Picture
a. School Crossing
b. Pedestrian Crossing.
c. Railroad Crossing
d. Bicycle Crossing
.
7 This road sign means
Picture
a. a road joins from the right.
b. all traffic must go straight ahead.
c. no right turn.
d. all traffic must turn right.
8 This road sign means
Picture
a. left turn yield on green
b. traffic signals are ahead
c. no passing zone
d. roundabout ahead
9 This road sign means:
a. Rough Road, Bump, or Uneven Lanes
b. Unusual or potentially dangerous conditions are ahead
c. Traffic flows only in the direction of the arrow.
d. no passing zone
10 This road sign means:
Picture
a. winding road
b. Low ground railroad crossing.
c. pedestrian crossing
d. no passing zone
ANSWER
1) d: Traffic in the lane must turn in the direction of the arrow

2) d: parking space reserved for people with disabled parking privileges

3) d: the road ahead curves right, then left

4) b: the road ahead curves right. Slow down to the safe speed indicated

5) c: winding road

6) c: Railroad Crossing slow down and be prepared to stop for trains

7) a: a road joins from the right

8) d: traffic signals are ahead

9) b: Unusual or potentially dangerous conditions are ahead These signs indicate a change in the traffic pattern


10) b: Low ground railroad crossing


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด6

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9


GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *