สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

Part 1 : Traffic sign questions Exam 5

เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST

1. This road sign means:


a. You may not turn on the red light
b. You may not enter
c. You may not pass cars ahead of you in your lane, even if the way is clear.
d. Traffic flows only in the direction of the arrow 1
2 This road sign means:

a. School Crossing
b. Pedestrian Crossing.
c. Railroad Crossing
d. Bicycle Crossing
3. This road sign means:
Picture
a. Rough Road, Bump, or Uneven Lanes
b. Unusual or potentially dangerous conditions are ahead
c. work zones informthat part of the road ahead is closed.
d. no passing zone
4 This road sign means:
Picture
a. the road ahead turns sharply right then sharply left.
b. curves right and a side road joins from the left

c. winding road ahead

d. Traffic in the lane must turn in the direction of the arrow
5 This road sign means:
Picture
a. School Crossing
b. Pedestrian Crossing.
c. Railroad Crossing
d. Bicycle Crossing
6 This road sign means:
Picture
a. merge
b. no left turn.
c. pass only in right lane.
d. cars in right lane must slow down
7 This road sign means:
Picture
a. Divided Highway begins Keep left
b Divided Highway begins Keep right
c. Divided Highway EndsKeep left.
d. Divided Highway Ends Keep right
8 This road sign means:
Picture
a. you must bear either right or left ahead.
b. the road ahead curves right, then left.
c. highway entrance ramp ahead.
d. construction ahead.

9 This road sign means:

a. Divided Highway begins Keep left
b two lane of traffic moving in the same direction.
c. Keep to the side indicated by the arrow.
d. Keep right and turn left
10 This road sign means:
Picture
a. Low place in the road
b. Soft shoulders.
c. Right lane ends soon, merge left.
d. Lane ends soon, merge right.

ANSWER

1) c: You may not pass cars ahead of you in your lane, even if the way is clear

2) b: Pedestrian Crossing.

3) c: work zones informthat part of the road ahead is closed

4) d: Traffic in the lane must turn in the direction of the arrow

5) c: Railroad Crossing

6) a: merge

7) b: Divided Highway begins Keep right

8) a: you must bear either right or left ahead

9) c: Keep to the side indicated by the arrow.

10) c: Right lane ends soon, merge left.


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด6

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9


GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *