สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด 6

Part 2 : Tests your general knowledge with
multiple choice questions 1

1 Broken yellow line alongside a solid yellow line mean

a. passing is permitted in either direction.
b. passing is allowed from the side of the brokenline, but not from the side of the solid line
c. passing is not permitted in either direction.
d. pedestrian crossing ahead.

2 Broken white lines mean

a. passing is permitted in either direction.
b. railroad crossing ahead.
c. passing is not permitted in either direction.
d. separate lanes of traffic going in the same direction.

3 If your steering wheel were a clock, your hands should be at

a. 10 o’clock and 2 o’clock positions.
b. 9 o’clock and 3 o’clock positions
c 8 o’clock and 4 o’clock positions.
d. All of these

4 The speed limit in business zones is

a. 15 mph.
b. 30 mph.
c. 25 mph.
d. 35 mph.

5 When a school bus stops to load or unload children, you are
traveling in the opposite direction on a roadway with a median or barrier
dividing the road, you may

a. Slow down and proceed with caution.
b. You do not have to stop
c. Stop, then proceed with caution.
d. Stop until all persons are clear and the bus moves again

6 You may not park within_________ feet of where
fire trucks or equipment are stopped answering an alarm.


a. 200 feet.
b. 250 feet.
c. 300 feet.
d. 500 feet.

7 When two vehicles from different directions arrive at
the same time at an intersection with no signs or signals,

a. accept responsibility for your actions
b. the driver on the right must allow the driver on the left to go first
c. the driver on the left must allow the driver on the right to go first
d. none all of these

8 You must yield to funeral processions.

a. Do not cut through
b. Do not join or interfere with a funeral procession.
c. You must obey all traffic signs and signals.
d. All of these

9 The best way to see a car in your blind spot is

a. slow down
b. Pay attention to changing traffic patterns and always follow the roadway
c. look behide
d. quickly turning your head and glancing over your shoulder

10 Before changing lanes

a. use your turn signal
b. check for other drivers who also may be moving into the same lane
c. check your side and rearview mirrors
d. all of these

11 When passing another vehicle:

a. Do not accelerate to pass
b. honking and flashing their lights.
c. you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
d. all of the above

12 You may pass on the right if

a. the vehicle you are passing has not accelerated to pass
b. the vehicle you are passing has honked and flashed
c. you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
d. the vehicle you are passing has signaled and is making a left turn

13 Trucks, tractor-trailers and recreational vehicles are

a. prone to accelerate slowly and require greater stopping distances.
b. longer, higher, and wider than other vehicles.
c. different from smaller vehicles because their size and configuration creates blind spots where crashes are more likely to occur.
d. distinguished by all of the above characteristics

14 The correct hand signal for right turn is:

a. Right hand and arm pointing downward.
b. Left hand and arm pointing straight out.
c. Left hand and arm pointing downward.
d. Left hand and arm pointing upward.

15 If you drive after drinking, be aware that alcohol
affects:

a. Your coordination.
b. Your vision.
c. Your judgment.
d. All of these.

16 If you are driving on an icy or slippery road and have to stop:

a. Apply brakes gently.
b. Apply brakes in a normal manner.
c. Keep foot off brake and let compression stop you.
d. Press brakes firmly.

17 Use Low-beams whenever you are within

a. 100 feet of the vehicle ahead.
b. 200 feet of the vehicle ahead.
c. 300 feet of the vehicle ahead.
d. 500 feet of the vehicle ahead.

18 If driving during foggy weather, a driver should

a. Use low-beam.
b. Use high-beam.
c. do not turn on headlights.
d. check your side and rear view mirrors.

19 You may not park

a. within 15 feet of a fire hydrant.
b. within 50 feet of a railroad crossing.
c. within 20 feet of an intersection.
d. all of the above.

20 Many two-lane roads in Virginia do not have lane markings to separate the lanes. On an unmarked two-lane road, you may

a. passing is permitted in either direction.
b. passing is not permitted in either direction.
c. pass a slow moving vehicle on the left side if there are no signs prohibiting passing.
d. pass a slow moving vehicle on the right side if there are no signs prohibiting passing.

21 If you are involved in a crash, you must

a. reporting the crash to the police as quickly as possible.
b. stop at the scene of the crash or as close to the scene as possible without blocking
traffic.
c. notify your insurance company immediately.
d. all of the above.

22 Who is responsible for making sure that children are properly secured.

a. Children.
b. Passenger.
c. Driver.
d. None of above.

23 When obtaining your driver’s license, DMV may test youra. road skills.
b. vision.

c. knowledge.
d. all of the above

24 Driver age 21 or older are considered to be DUI if blood
alcohol content

a. 0.02 or higher
b. 0.06 or higher
c. 0.08 or higher
d. 0.09 or higher

25 If you move, you are required to notify DMV within

a. 15 days
b. 25 days
c. 30 days
d. 60 days.

Answer

1) b: Passing is allowed from the side of the broken line, but not from the side of solid line
2) d: separate lanes of traffic going in the same direction.
3) c: 8 o’clock and 4 o’clock positions.
4) c: 25 mph
5) b. You do not have to stop
6) d: 500 feet.
7) c: the driver on the left must allow the driver on the right to go first
8) d: All of these,
9) d: quickly turning your head and glancing over your shoulder
10) d: all of these
11) c: When passing another vehicle Signal and then accelerate to pass. return to the right lane as soon as you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror.
12) d: the vehicle you are passing has signaled and is making a left turn
13) d: distinguished by all of the above characteristics.
14) d: Left hand and arm pointing upward
15) d: All of these
16) a: Apply brakes gently
17) b: 200 feet.
18) a: Use low-beam headlights in heavy fog and look for road edge markings to guide you
19) d: all of the above.
20) c: Pass a slow moving vehicle on the left side if there are no signs prohibiting passing.
21) d. all of the above.
22) c: Driver
23) d: all of the above
24) c: 0.08 or higher
25) c: 30 days.

หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9


GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *