สัพเพเหระในอเมริกา

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด7

Part 2 : Tests your general knowledge with multiple choice questions

1 Double solid yellow linespainted down the middle of the road meana. passing is permitted in either direction.
b. railroad crossing ahead.
c. passing is not permitted in either direction.
d. pedestrian crossing ahead.

2 Broken white lines meana. passing is permitted in either direction.
b. railroad crossing ahead.
c. passing is not permitted in either direction.
d. separate lanes of traffic going in the same direction.

3 Many two-lane roads in Virginia do not have lane markings to separate the lanes. On an unmarked two-lane road, youmay a. passing is permitted in either direction.
b. passing is not permitted in either direction.

c. pass a slow moving vehicle on the left side if there are no signs prohibiting passing.
d
.pass a slow moving vehicle on the right side if there are no
signs prohibiting passing.

4 The speed limit in business zones is a. 15 mph.
b. 25 mph.
c. 30 mph.
d. 35 mph.

5 High Occupancy Vehicles (HOV) lanes area. drivers in both lanes are responsible for merging smoothly.
b. lanes are reserved for vehicles with specific number of occupants in vehicle.
c. specific turning movements are allowed from specific lanes.
d. do not enter


6 If your steering wheel were a clock, your hands should be at
a. 10 o’clock and 2 o’clock positions.
b. 9 o’clock and 3 o’clock positions
c. 8 o’clock and 4 o’clock positions.
d. All of these

7 If you drive after drinking, be aware that alcohol affects:a. Your coordination.
b. Your vision.
c. Your judgment.
d. All of these.

8 When a school bus stops to load or unload children, vehicles traveling in the same direction as the bus must:a. Slow down and proceed with caution.
b. Maintain speed.
c. Stop, then proceed with caution.
d. Stop until all persons are clear and the bus moves again.


9 You may not park within_________ feet of where
fire trucks or equipment are stopped answering an alarm.


a. 200 feet.
b. 250 feet.
c. 300 feet.
d. 500 feet.


10 If you are involved in a crash, you must:

a. Take the person to the nearest hospital.
b. Continue home and file a crash report.
c. Stop, help any injured, report the crash to the police, exchange information and notify
your insurance company.
d. Check your car for damages.

11 Children under age ___ must be secured in an approved child safety seat.a. eight
b. seven
c. five
d. six

12 It’s your responsibility to ensure that the vehicle you are driving isa. properly registered.
b. in good working order.
c. insured.
d. all of the above

13 Use high-beam headlights on highways, unless another vehicle is within a. 100 feet.
b. 250 feet.
c. 300 feet.
d. 500 feet.

14 The best way to see a car in your blind spot isa. slow down
b. Pay attention to changing traffic patterns and always follow the roadway
c. look behide
d. quickly turning your head and glancing over your shoulder

15 When passing another vehicle:a. Do not accelerate to pass
b. honking and flashing their lights.
c. you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
d. all of the above

16 The correct hand signal for left turn is:a. Right hand and arm pointing downward.
b. Left hand and arm pointing straight out.
c. Left hand and arm pointing downward.
d. Left hand and arm pointing upward.

17 Driver age 21 or older are considered to be DUI if blood alcohol contenta. 0.02 or higher
b. 0.06 or higher
c. 0.08 or higher
d. 0.09 or higher

18 When approaching a roundabout,a. slow down
B. Use your turn signals to indicate where you want to go
c. Entering traffic must yield the right-of-way to traffic already in the circle
d. All of these

19 Before driving a vehicle with a light to meduim trailer attached before each trip ensurea. the pin securing the ball mount to the receiver is intact
b. the hitch coupler is secured
c. safty chain and the electrical plug are properly attached
d. All of these

20 Approximately half of all fatal motorcycle crashes involve automobiles cuased bya. motorist’s failure to see a motorcycle in traffic
b. size of motorcycle
c. speed of motorcycle
d. None of above

21 Bicyclea. Do not have any rules
b. Obay the same traffice rules
c. Do Not Obay the same traffice rules
d. None of above

22 What can decrease intoxicationa. coffee
b. cold shower
c. exercise
d. only time will decrease


23 The only way to avoid the riks of drinking and driving isa. decide before you start drinking that you are not going to drive
b. take a cold shower before driving
c. eat a lot of food before drinking
d. drink coffee before driving

24 To obtain license plates , you must havea. liability insurance
b. home insurance
c. health insurance
d. all of above

25 If you move you are required to notify DMV within a. 15 days
b. 25 days
c. 30 days
d. 60 days.

Answer

1) c: passing is not permitted in either direction
2) d: separate lanes of traffic going in the same direction.
3) c: Pass a slow moving vehicle on the left side if there are no signs prohibiting passing.
4) b: 25 mph
5) b: lanes are reserved for vehicles with specific number of occupants in vehicle
6) c: 8 o’clock and 4 o’clock positions
7) d: All of these
8) d: Stop until all persons are clear and the bus moves again.
9) d: 500 feet.
10) c. Stop, help any injured, report the crash to the police, exchange information
and notify your insurance company.
11) a: eight
12) d: all of the above
13) d: 500 feet.
14) d: quickly turning your head and glancing over your shoulder
15) c: you can see the front of the passed vehicle in your rearview mirror
16) b. Left hand and arm pointing straight out.
17) c. 0.08 or higher
18) d: All of these
19) d: all of the above.
20) a. motorist’s failure to see a motorcycle in traffic
21) b. Obay the same traffice rules
22) d. only time will decrease
23) a. decide before you start drinking that you are not going to drive
24) a: liability insurance
25) c: 30 days.

หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตัวอย่างข้อสอบและเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ค่ะ DMVVATEST


บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด1

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด2

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด3

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด4

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด5

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด6

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด8

ตัวอย่างข้อสอบขับรถในอเมริกา ชุด9


GoGoAmerica.com เว็บรวมหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ใน อเมริกา ทั้ง วัฒนธรรม อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ การหางานในอเมริกา สถานที่เที่ยว สำหรับคนไทยที่มีเป้าหมายในอเมริกาไม่ควรพลาด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *