10 อันดับงานที่ดีที่สุดในอเมริกา ปี 2014

10 อันดับงานที่ดีที่สุดในอเมริกา ปี 2014ได้มีการจัด10 อันดับงานที่ดีที่สุดในอเมริกา ปี 2014 โดยเว็บ msn ได้ทำการจัดอันดับโดยใช้หลักเกณฑ์  รายได้, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความต้องการในตลาดแรงงาน, ความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกาย และความเครียด ซึ่งอาชีพที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 ในปี 2014 นี้ ยังคงเป็น ตำแหน่ง Software developer  ที่ได้อันดับ 1 มาหลายปี ยังคงรักษาตำแหน่งนี้ได้อย่างเหนียวแน่น

ตำแหน่งงาน Software developer ในอเมริกา ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $90,060 ต่อปี ซึ่งถึงแม้รายได้จะเป็นรองอาชีพอย่างแพทย์หรือทนายความ แต่ระดับความเครียดนั้นไม่สูงเท่า มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ใช้แรงงานน้อย และมีความต้องการจำนวนสูงมาก

สำหรับ 10 อันดับงานที่น่าทำสุดในอเมริกา ปี 2014  พร้อมรายได้เฉลี่ยต่อปีมีดังนี้

1: Software developer นักพัฒนาซอฟแวร์

รายได้เฉลี่ย $90,060

Software developer นักพัฒนาซอฟแวร์

2: Computer systems analyst นักวิเคราะห์ระบบ

รายได้เฉลี่ย $79,680

Computer systems analyst

3: Dentist หมอฟัน รายได้เฉลี่ย $145,240

 Dentist หมอฟัน

 

4: Nurse practitioner รายได้เฉลี่ย $ 89,960 Nurse practitioner

5: Pharmacist เภสัชกร รายได้เฉลี่ย $ 116,670

Pharmacist เภสัชกร

6: Registered nurse พยาบาลวิชาชีพ

รายได้เฉลี่ย $ 65,470

Registered nurse พยาบาลวิชาชีพ

7: Physical therapist นักกายภาพบำบัด

รายได้เฉลี่ย $79,860

Physical therapist นักกายภาพบำบัด

8. Physicians แพทย์ หรือหมอ รายได้เฉลี่ย  $187,199

Physicians แพทย์

 

9: Web developer นักพัฒนาเว็บไซต์

รายได้เฉลี่ย  $62,500

Web developer

10: Dental Hygienist  นักทันตสุขอนามัย 

รายได้เฉลี่ย  $70,000

 Dental Hygienist นักทันตสุขอนามัย
ขอบคุณข้อมลจาก http://money.msn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *