เมื่อต้องเดินทางเข้าอเมริกา-มาทำความรู้จักกับใบศุลกากร (Custom Declaration Form)

ใบศุลกากร หรีอ Custom Declaration Form นี้ เราจะได้เคียงคู่มากับใบ I-94 (Arrival/Departure Record) เลยล่ะค่ะ เราจะได้รับแจกใบศุลกากรนี้จากพนักงานบนเครื่อง ซึ่งเราต้องกรอกข้อมูลในฟอร์มนี้บนเครื่องบิน จากนั้นก็ยื่นใบศุลกากรนี้ พร้อมๆกับใบ I-94 และเอกสารต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอเมริกาค่ะ

ใบศุลกากร (Custom Declaration Form) นี้ มีรายละเอียดอยู่มากเหมือนกันค่ะ คราวนี้เราจึงขอนำเสนอรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ในใบศุลกากรนี้ให้เห็นชัดๆ สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปอเมริกา ถ้าเห็นเจ้าใบนี้ก่อนแล้วก็จะเข้าใจ และกรอกได้ง่ายสบาย ไม่มีกังวลค่ะ

1. Family Name: นามสกุล First(Given): ชื่อจริง Middle: ชื่อกลาง

2. Birth date: Day/Month/Year: วัน เดือน ปีเกิด (ค.ศ.)

3. Number of Family members Travelling with you: จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมากับท่าน

4. (a) US Street Address: ที่อยู่ในอเมริกา บ้านเลขที่ และชื่อถนน (b) City: ชื่อเมือง (c) State: ชื่อรัฐ กรอกตรงกับที่อยู่ใน I-94

5. Passport issued by(Country): ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง

6. Passport Number: หมายเลขหนังสือเดินทาง

7. Country of Residence: ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักอาศัย

8. Countries visited on this trip prior to US arrival: ประเทศที่ท่านเดินทางไป ก่อนที่จะเข้ามาในอเมริกา

9. Airline/Flight No.: หมายเลขเที่ยวบิน

ข้อ 10-14 เป็นคำถามแบบ Yes/No ใช่/ไม่ใช่

10. The primary purpose of this trip is business: จุดประสงค์ในการเดินทางคือทำธุรกิจ ใช่หรือไม่

11. I am (We are) bringing: ข้าพเจ้าได้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามา

(a) fruits, vegetables, plants, seeds, food, insects: ผลไม้ ผัก พืช เมล็ดพืช อาหาร แมลง

(b) meats, animals, animal/wildlife products: เนื่อสัตว์ สัตว์ ผลผลิตจากสัตว์

(c) disease agents, cell cultures, snails: เชื้อโรค ตัวทาก

(d) soil or have been on a farm/ranch/pasture: ดิน หรือได้ไปฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก่อนหน้านี้

12. I have (We have) been in close proximity of (such as touching or handling) livestock: ฉันได้ใกล้ชิดสัตว์จำพวก วัว ควาย เป็ด ไก่

13. I have (We have) carrying currency or monetary instruments over $10,000 US or Foreign Equivalent: ฉันได้นำเงินเข้ามาเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า

14. I am (We have) commercial merchandise (Articles for sales, samples used for soliciting, or goods that are not considered personal effects): ฉันได้นำสิ่งของทางการค้า (ไม่ว่าจะนำเข้ามาขาย หรือเป็นตัวอย่าง หรือสิ่งของใดใดที่ไม่ถือเป็นของส่วนตัว)

15 Residents-the total value of all goods: สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในอเมริกา – มูลค่ารวมของสิ่งของรวมสินค้าที่ซื้อในต่างประเทศ (สิ่งของที่ได้รับการยกเว้นภาษี จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 800 ดอลลาห์สหรัฐ)

     Visitors-the total value of all articles: สำหรับนักท่องเที่ยว – มูลค่ารวมของสิ่งของที่นำเข้ามา (สิ่งของที่ได้รับการยกเว้นภาษี จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100 ดอลลาห์สหรัฐ)

เห็นมั้ยหล่ะค่ะว่า รายละเอียดของใบศุลกากร (Custom Declaration Form) ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่เราเตรียมตอบคำถาม ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพียงแค่นี้ก็ผ่านเข้ามาอเมริกาได้อย่างสบายแล้วหล่ะค่ะ 

มาทำความรู้จักกับ I-94 Arrival/Departure Record กันเถอะ

ข้อมูล: คู่มือคนไทยในสหรัฐอเมริกา 

3 thoughts on “เมื่อต้องเดินทางเข้าอเมริกา-มาทำความรู้จักกับใบศุลกากร (Custom Declaration Form)

 • July 12, 2013 at 1:24 pm
  Permalink

  ถามค่ะ
  ข้อ 15 หมายถึงอะไรคะ
  มูลค่าของที่เรานำติดตัวมาทั้งหมด หรือเฉพาะของที่ต้อง declare ในข้อ 11

  Reply
 • July 12, 2013 at 1:27 pm
  Permalink

  ข้อ 15 หมายถึงมูลค่าของ ทั้งหมดที่เราเอาไป หรือเฉพาะของที่ต้อง declare คะ

  แล้วหน้าหลังที่มี list เราต้องกรอกด้วยใช่มั่ยคะ

  Reply
  • July 12, 2013 at 11:18 pm
   Permalink

   หมายถึงมูลค่าของที่เราเอาไปทั้งหมดค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆก็ได้นะคะ เอาคร่าวๆก็โอเคแล้วค่ะ เค้าไม่ได้ตรวจอะไรเรามาก อีกอย่าง เรามีของบางส่วนที่โหลดเข้าใต้เครื่อง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเช็คของเราได้ละเอียดขนาดนั้น เพราะจากประสบการณ์ เราจะต้องผ่านด่าน Immigration ก่อนที่จะไปเอากระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องค่ะ ส่วน list ด้านหลัง คือของต่างๆที่เราจะทิ้งไว้ในอเมริกาเมื่อกลับออกไป และบอกมูลค่าของเหล่านั้นด้วย

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *