10 อันดับงานที่น่าทำที่สุดในอเมริกา ปี 2012

ได้มีการจัด10 อันดับงานที่น่าทำที่สุดในอเมริกา ปี 2012โดยเว็บหางานชื่อดัง CareerCast ได้ทำการจัดอันดับโดยใช้หลักเกณฑ์  รายได้, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความต้องการในตลาดแรงงาน, ความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกาย และความเครียด ซึ่งอาชีพที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 ในปี 2012 นี้ ยังคงเป็น ตำแหน่ง Software Engineer ที่ได้อันดับ 1 ในปีที่แล้ว ยังคงรักษาตำแหน่งนี้ได้อย่างเหนียวแน่น

ตำแหน่งงาน Software Engineer ในอเมริกา ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $88,142 ต่อปี (ประมาณเดือนละ 220,000 บาท) ซึ่งถึงแม้รายได้จะเป็นรองอาชีพอย่างแพทย์หรือทนายความ แต่ระดับความเครียดนั้นไม่สูงเท่า มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ใช้แรงงานน้อย และมีความต้่องการจำนวนสูงมาก

สำหรับ 10 อันดับงานที่น่าทำสุดในอเมริกา ปี 2012  พร้อมรายได้เฉลี่ยต่อปีมีดังนี้

1.Software engineer – วิศวกรซอฟแวร์ รายได้  $88,142

Software engineer

งานนี้วิจัยออกแบบพัฒนาและบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์พร้อมกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

2. Actuary -ผู้ชำนาญสถิติเกี่ยวกับประกันภัย รายได้  $88,202

Actuary

หน้าที่ตีความสถิติเพื่อตรวจสอบความน่าจะเป็นของการเกิดอุบัติเหตุความเจ็บป่วยและความตายและการสูญเสียทรัพย์สินจากการโจรกรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3. Human Resources Manager-ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล รายได้  $99,102

Human Resources Manager

ทำหน้าที่วางแผนชี้นำ และ ดูแลทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับพนักงานขององค์กร

4. Dental Hygienist  นักทันตสุขอนามัย  รายได้  $68,109

Dental Hygienist

ทำหน้าที่ช่วยทันตแพทย์ในด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคของกลุ่มหรือการปฏิบัติการทันตกรรม
5.Financial Planner นักวางแผนทางการเงิน รายได้ $104,161

Financial Planner

ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน มุ่งช่วยเหลือประชาชนในการจัดการและการวางแผนอนาคตทางการเงิน

6. Audiologist นักโสตสัมผัสวิทยา   รายได้ $67,137

Audiologist

เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการวิจัย, วินิจฉัยและรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหู

7.Occupational Therapist นักกายภาพบำบัด รายได้ $72,110

Occupational Therapist

หน้าที่ ต้องช่วยปรับ/ให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้พวกผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ

8.Online Advertising Manager ผู้จัดการโมษณาออนไลน์ รายได้ $87,255

Online Advertising Manager

หน้าที่ แผนชี้นำหรือมีนโยบายการโฆษณาแคมเปญและโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ

9.Computer Systems Analyst  นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ รายได้ $78,148.00

Computer Systems Analyst

หน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรธุรกิจและสถาบันวิทยาศาสตร์

 
10.Mathematician นักคณิตศาสตร์  รายได้ $99,191

Mathematician

หน้าที่ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสูตรที่จะสอนหรือแก้ปัญหาในทางธุรกิจ, การศึกษา, หรือภูมิอากาศอุตสาหกรรมขอบคุณข้อมลจาก http://www.careercast.com/

2 thoughts on “10 อันดับงานที่น่าทำที่สุดในอเมริกา ปี 2012

 • March 14, 2013 at 12:02 am
  Permalink

  Occupational Therapist คือ นักกิจกรรมบำบัดค่ะ ไม่ใช่ กายภาพบำบัด
  นักกาย เรียกว่า Physical therapist ค่ะ

  Reply
 • July 20, 2014 at 3:11 am
  Permalink

  สวัสดีค่ะ
  ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย อยากไปทำงานที่อเมริกา อายุ 48 ปี ปัจจุบันรับราชการเป็นครูค่ะ
  อยากไปทำงาน เพื่อเก็บเงินค่ะ
  พอจะมีงานให้ทำมั้ยคะ

  ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับปานกลาง

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *